first conditional + modal verbs - 2019-04-23

 0    7 flashcards    martinesss
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
house-warming party
start learning
parapetówka
He is a gifted piano player.
start learning
Jest utalentowanym pianistą.
If I miss the bus, I will be late for work.
start learning
Jeśli przegapię autobus, spóźnię się do pracy.
If I am late for work, my boss will be angry with me.
start learning
Jeśli spóźnię się do pracy, mój szef będzie na mnie zły.
You should've gone with her.
start learning
Powinieneś był z nią iść.
I haven't got my keys. - You might have left them at the office.
start learning
Nie mam moich kluczy. - Może zostawiłeś je w biurze.
I finished work earlier so you needn't have waited for me.
start learning
Skończyłam pracę wcześniej, więc niepotrzebnie na mnie czekałeś.

You must sign in to write a comment