Financial Accounting

 0    136 flashcards    janekpatyra
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rachunek zysków i strat
start learning
profit-and-loss account
strata netto
start learning
Net loss
zasada memoriałowa
start learning
the accrual principle
rachunkowość
start learning
accountancy
księgowość
start learning
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
start learning
incur e.g. costs, losses
przychody
start learning
revenues
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
sprzedaż
start learning
sale
amortyzacja
start learning
depreciation
mieć/posiadać
start learning
have / have
być winnym/dłużnym
start learning
be guilty / debt
bilans księgowy
start learning
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
kapitał własny
start learning
equity capital
koszty stałe
start learning
fixed costs
księgowy
start learning
an accountant
sprawdzać/audytować
start learning
check / audit the
budżetowanie
start learning
budgeting
wierzyciel
start learning
creditor
rachunek zysków i strat
start learning
profit-and-loss account
strata netto
start learning
Net loss
zasada memoriałowa
start learning
the accrual principle
rachunkowość
start learning
accountancy
księgowość
start learning
accounting/ bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
start learning
incur e.g. costs, losses
przychody
start learning
revenues
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
sprzedaż
start learning
sale
amortyzacja
start learning
depreciation
mieć/posiadać
start learning
have / have
być winnym/dłużnym
start learning
be guilty / debt
bilans księgowy
start learning
accounting balance
sprawozdanie przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
kapitał własny
start learning
equity capital
koszty stałe
start learning
fixed costs
księgowy
start learning
an accountant
sprawdzać/audytować
start learning
check / audit the
budżetowanie
start learning
budgeting
wierzyciel
start learning
creditor
is heralded as
start learning
is heralded as
to process payments
start learning
to process payments
monkey with hard cash
start learning
monkey with hard cash
book value
start learning
book value
balance
start learning
balance
profit
loss account
start learning
profit
tied up in
start learning
tied up in
intangibles
start learning
intangibles
A venture is sound
start learning
A venture is sound
sales that have been booked
start learning
sales that have been booked
drain on cash
start learning
drain on cash
depreciation
start learning
depreciation
bad debts
start learning
bad debts
assets be written off
start learning
assets be written off
investment returns
start learning
investment returns
account for
start learning
account for
issued a bond
start learning
issued a bond
depreciation
start learning
depreciation
amortisation
start learning
amortization
shorthand measure
start learning
shorthand measure
defer payments
start learning
defer payments
use up more or less cash in the long run
start learning
use up more or less cash in the long run
cashflow was negative
start learning
cashflow was negative
figures
start learning
figures
flush
start learning
flush
skint
start learning
skint
rachunek zysków i strat
start learning
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
start learning
net loss
zasada memoriałowa
start learning
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
start learning
accounting
księgowość
start learning
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
start learning
to incur costs/losses
przychody
start learning
revenues
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
sprzedaż
start learning
sales
amortyzacja
start learning
depreciation
mieć/posiadać
start learning
to own sth
być winnym/dłużnym
start learning
to owe sth to sb
bilans księgowy
start learning
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
kapitał własny
start learning
equity
koszty stałe
start learning
overheads (fixed costs)
księgowy
start learning
an accountant
sprawdzać/audytować
start learning
to audit
budżetowanie
start learning
budgeting
wierzyciel
start learning
a creditor
is heralded as
start learning
zwiastować, jest okrzyknięte
to process payments
start learning
przetwarzać płatności
monkey with hard cash
start learning
(inf) grzebać/majstrować przy czymś
book value
start learning
wartość księgowa
balance
bilans
start learning
sheet
profit
loss account
start learning
and
rachunek zysków i strat
tied up in
start learning
zamrożone w czymś (o funduszach przedsiębiorstwa)
intangibles
start learning
aktywa/wartości niematerialne lub prawne
A venture is sound
start learning
przedsięwzięcie jest w dobrej kondycji/stabilne
sales that have been booked
start learning
sprzedaż która została zaksięgowana
drain on cash
start learning
obciążenie dla zasobów gotówkowych
depreciation
start learning
amortyzacja środków trwałych
bad debts
start learning
nieściągalny dług
assets be written off
start learning
odpisywać, pomniejszać
investment returns
start learning
zwrot z inwestycji, a return on investment
account for
start learning
rejestrować transakcję księgową
issued a bond
start learning
wyemitował obligację
depreciation
start learning
amortyzacja aktywów trwałych
amortisation
start learning
amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
shorthand measure
start learning
środki skrótowe (idące na skróty)
defer payments
start learning
odraczać płatności
use up more or less cash in the long run
start learning
pochłonie (zużyje) więcej lub mniej gotówki długoterminowo
cashflow was negative
start learning
ujemny przepływ pieniężny
figures /numbers
start learning
(liczby, dane liczbowe)
flush
start learning
nadziany
skint
start learning
spłukany
rachunek zysków i strat
start learning
income statement (profit and loss account, P&L)
strata netto
start learning
net loss
zasada memoriałowa
start learning
accrual basis (of accounting)
rachunkowość
start learning
accounting
księgowość
start learning
bookkeeping
ponosić np. koszty, straty
start learning
to incur costs/losses
przychody
start learning
revenues
aktywa
start learning
assets
pasywa
start learning
liabilities
sprzedaż
start learning
sales
amortyzacja
start learning
depreciation
mieć/posiadać
start learning
to own sth
być winnym/dłużnym
start learning
to owe sth to sb
bilans księgowy
start learning
balance sheet
sprawozdanie przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
kapitał własny
start learning
equity
koszty stałe
start learning
overheads (fixed costs)
księgowy
start learning
an accountant
sprawdzać/audytować
start learning
to audit
budżetowanie
start learning
budgeting
wierzyciel
start learning
a creditor

You must sign in to write a comment