FARMAKOLOGIA GUMED piel - definicje

 0    53 flashcards    kajamarulewska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
lek
start learning
Substancja pochodzenia roślinnego lub suntetycznego, która wprowadzona do organizmu w określonej postaci, określoną drogą przyczynia sie do poprawy stanu zdrowotnego.
dawka
start learning
dawka in Polish
ilość leku, którą wprowadzamy do org (w określonej postaci, określoną drogą), aby uzyskać efekt terapeutyczny.
dawka minimalna
start learning
dawka minimalna - najmniejsza ilość leku, która wywołuje efekt leczniczy.
dawka maksymalna
start learning
dawka maksymalna - najwieksza ilość leku, która wywołuje efekt leczniczy, a nie wywołuje efektu toksycznego.
dawka toksyczna
start learning
dawka toksyczna - najmniejsza ilość leku, która wywołuje działanie trujące
dawka uderzeniowa
start learning
dawka uderzeniowa - ilość leku podana w celu uzyskania natychmiastowego dużego efektu, w celu zapewnienia max steż leku we krwi np. antybiotyko terapia. Jest wieksza od dawki podtrzymującej.
UWOLNIENIE
start learning
faza farmaceutyczna - uwolnienie substancji leczniczej z postaci leku poprzez rozpad leku na subs czynną i sub pomicznicze. FAZA 1 oddzielenie się; FAZA 2 : rozpuszczenie sie
Miejsce i sposób podania leku zależy od:
start learning
1) fizycznych i chemicznych właściwości s leczniczego; 2) porządanego czasu wystepowania i utrzymywania sie działania; 3) miejsca zadziałąnia leku; 4) stanu chorego
WCHŁANIANIE
start learning
faza farmakokinetyczna - celem jest przedostanie sie cząsteczek leku do krwioobiegu - zależy on od wielkości cząsteczek.
Stopień i szybkość wchłaniania zależy od:
start learning
Stopień i szybkość wchłaniania zależy od: 1) drogi podania 2) właściwości fizykochemicznych 3) wielkości dawki 4) postaci leku 5) szybkości rozpuszczania sub czynnej 6) pH środowiska 7) powierzchni wchłaniania 8) integralności błony 9) ukrwienia narządów
Efekt pierwszego przejścia
start learning
Efekt pierwszego przejścia - Biotransformacja leku przez dostaniem sie do krążenia ogólnego (metabolizowanie, unieczynnienie, zatrzymanie). Najczęściej zachodzi w wątrobie. Duży EPP: beta adrenolityki
Mechanizmy dystrybucji
start learning
Mechanizmy dystrybucji - dyfuzja biena, dyfuzja ułatwiona, dyfucja czynna (aminokwasy, cukry, vit rozp w wodzie)
DYSTYBUCJA
start learning
DYSTYBUCJA - przenikanie leków i ich metabolitów przez błony biologiczne na zasadzie biernego i czynnego transportu. Jest zależna od: bariery k-m, bariery łożyskowej
Dystrybucja - czynniki wpływające
start learning
Dystrybucja - czynniki wpływające: ukrwienie, przepuszczajność przez błony, wartość ph krwi a osocza, rozpuszczalność, wiązanie z biwałkami osocza i tk.
Biotransformacja
start learning
Biotransformacja - metabolizm leków - biochemiczny proces przemiany leków w organiźmie za pomocą mikrosomów wątroby; 1 FAZA - rozkład: utlenianie, redukcja hydroliza; 2 FAZA synteza: acetylacja, sprzęganie z aminokwasami
Czynniki wpływające na metabolizm
start learning
Czynniki wpływające na metabolizm: 1) genetyczne 2) płeć 3) wiek 4) stany patologiczne 5) droga podania 6) interakcje
ELIMINACJA
start learning
ELIMINACJA: jelitowo, wątrobowo, nerkowo, przez płuca
BIODOSTEPNOŚĆ
start learning
BIODOSTEPNOŚĆ - ilość leku przechodząca z miejsca podania do krążenia ogólnego. Zależy od: szybkości uwalniania, ilości sub czynnej, szybkości wchłaniania, wielkości efektu PP
OKRES Półtrwania
start learning
OKRES Półtrwania - czas, w którym stężenie leku we krwi, osoczu zmniejszy sie do 1/2 wartości początkowej po zakończeniu fazy uwalniania, wchłaniania i dystrybucji.
mechanizm działania leków definicja
start learning
mechanizm działania leków definicja - wfekt wpływu leku na żywy organizm w wyniku którego dochodzi do zmian czynnościowych komórek i tkanej, a w efekcie do powstawania określonego efektu farmakologicznego.
Mechanizm fizyczny
start learning
Mechanizm fizyczny - chlorek etylu - środek zniczulający mijscowo na skutek spadku temp, środki drażniące
mechanizm chemiczny
start learning
mechanizm chemiczny - leki zobojętniające kwas żołądkowy np. tlenek magnezu
mechanizm fizykochemiczny
start learning
mechanizm fizykochemiczny - środki ogólno znieczulające
mechanizm receptorowy
start learning
mechanizm receptorowy - reakcja chemiczna z receptorem np fizostygmina chamuje acetylecholinesterazy
teoria receptorowa
start learning
teoria receptorowa - warunkiem działania leku jest jego reakcja z receptorem w wyniku czego dochodzi do zmian jego czynności; ZAŁOŻENIA: 1) istnienei receptora farmakologicznego; 2) leki są ligandami dla receptorów 3) ligandy mogą być antagonistami lub a
leki wybiórcze przykłd
start learning
leki wybiórcze przykłd - desloratadyna - działają na jeden typ receptora
leki nie wybiórcze
start learning
leki nie wybiórcze - działanie na różne rodzaje receptora np. hydroksyzyna
Działanie niepożadane
start learning
Działanie niepożadane - szkodliwy, niezamierzony skutek (lecz lekarz powinien sie go spodziewać) działania leku, obserwowany po zastosowaniu dawek służacych, diagnosie, zapobieganiu, leczeniu lub modyfikacji czynności terapełtycznych (dawka terapełtyczna)
Działanie nieporządane przewidywalne
start learning
Działanie nieporządane przewidywalne - na podstawie własności farmakokinetycznych i fizykochemicznych leku np. leki metabolizowane w wątrobie - hepatotoksycznosć
Działanie nieporządane nieprzewidywalne
start learning
Działanie nieporządane nieprzewidywalne - niezależne od dawki, mają podłoże gentyczne lub immunologiczne - alergie
wskaźnik terapeutyczny
start learning
wskaźnik terapeutyczny - zakres IT określa stosunek między dawką bezpieczną (działającą leczniczo) a dawką mogącą wywowłać działanie toksyczne. Im wyższy tym bezpieczniejszy lek.
Interakcje leków
start learning
Interakcje leków - wzajemne oddziaływanie dwóch lub wiecj leków; Wyróżniamy: Farmaceutyczną, farmakokinetyczna, farmakodynamiczna
Interakcja Farmaceutyczna
start learning
Interakcja FarmaceutycznaPodczas przygotowywania leku, przed podaniem, są to niezgodności fizyczne i chemiczne poza organizmem prowadzące do negatywnych zmian (niezgodnośi recepturowych)
Przykłady interakcji farmaceutycznych
start learning
Przykłady interakcji farmaceutycznychpenicylina + streptomycyna = zmiana koloru na pomarańczowy; loperamid kontra węgiel
interakcja farmakokinetyczna
start learning
interakcja farmakokinetyczna - dotyczy wpływu jenedo leku na procesy farmakokinetyczne drugiego leku - pobudzanie i hamowanie
Interakcje farmakodynamiczne
start learning
Interakcje farmakodynamiczne - mogą wykazywać działanie lecznice niezaleznie od siebie lub działąnie lejnego może być modyfikowane przez drugi lek: Antagonizm farmaceutyczny, konkurencyjny, funkcjonalny, chemiczny
Antagonizm farmakologiczny
start learning
leki działają przeciwmie - zniesienie lub zmniejszenie działania np. leczenie zatruć
Antagonizm konkurencyjny
start learning
Antagonizm konkurencyjny - Kompetycyny - antagonista i agonista współzawodniczą o ten sa, punkt uchwytu, jest odwracalny nadmiarem agonisty
Antagonizm funkcjonalny
start learning
Antagonizm funkcjonalny (czynnościowy) różne punkty uchwytu, wywołują przeciwny efekt drogą różnych mechanizmów działania
Antagonizm chemiczny
start learning
Antagonizm chdwa związki reagują ze sobą tworząc związek o słabym lub niedzynnym działaniu np. heparyna a siarczan protaminy
Synergizm farmakologiczny
start learning
Synergizm farmakologiczny - jednokierunkowe działanie leków, efekt jestt wynikiemsumowania sie efektów (s. addycyjny) lub ich potęgowania (s. hiperaddycyjny)
polipragmazja
start learning
polipragmazja - negatywne i niepotrzebne podawanie zbyt dużej ilości leków
potencjalizacja
start learning
potencjalizacja - dostarczanie substancji, która lekiem nie jest, lecz ma wpływ na działanie leku np. alkochol
receptory jonotropowe przykłady
start learning
receptory jonotropowe przykłady - nikotynowe, cholinergiczne, kinaza tyrozynowa, GABA
Receptory metabotropowe
start learning
Receptory metabotropowe - powiązane z enzymami, wywołują efekt przy udziale wtórnego przekaźnika - białka G prostaglandyn
Siła działania
start learning
Siła działania - jest mierzona dawką lub steżeniem niezbednym do wywołania określonego efektu. wieksza siła im mniejsza dawka
Skuteczność
start learning
Skuteczność - porównanie efektu dla tej samej dawki
tachyfilaksja
start learning
tachyfilaksja - bardzo szybka tolerancja wynikająca z faktu uwalniania przez lek neuroprzekaźnika, którego organizm nie jest w stanie syntetyzować w tak szybkim czasie - kolejne podanie leku powoduje słabszy efekt farmakologiczny efedryna
tolerancja
start learning
tolerancja - w ciągu przyjmowania substacji, w celu tego samego efektu konieczne jest zwikszenie dawki. jest rozciągnieta w czasie. mechanizm down regilation
indosynkrazja
start learning
indosynkrazjaodmienna jakościowo reakcja na lek uwarunkowana genetycznie np. kofeina
regulacja down
start learning
regulacja down - ujemna - skutek powtarzającego się działania AGONISTY, zmniejsza się liczba lub wrażliwość receptorów.
regulacja up
start learning
regulacja up - dodatnia - skutek ciągłego podawania antagonisty wzrost wrażliwości lub liczby receptorów
prolek
start learning
prolek - prekursor leku, substancja o działaniu farmakologicznym, która w w pełni rozwija swoje działanie dopiero w chwili, gdy w ulegnie przemianom met w organiźmie, lecz sama nei jest aktywna np cyklezonid

Pielęgniarskie definicje farmakologiczne? Teraz pomogą fiszki!

Studia pielęgniarskie wymagają zdobycia ogromnej wiedzy i szeregu umiejętności, wszak pielęgniarka musi umieć radzić sobie w każdej sytuacji opieki nad chorym. Farmakologia dla pielęgniarek jest przedmiotem studenckim, który spędza sen z powiek studiującym pielęgniarstwo. Trzeba solidnie uczyć się wszystkich definicji farmakologicznych, żeby odnaleźć się w pracy. W dodatku większość nazw leków i procesów leczenia opartych na farmakoterapii brzmi naprawdę obco. Czym jest tachyfilaksja? Według poprawnej, farmaceutycznej definicji to "bardzo szybka tolerancja wynikająca z faktu uwalniania przez lek neuroprzekaźnika, którego organizm nie jest w stanie syntetyzować w tak szybkim czasie - kolejne podanie leku powoduje słabszy efekt farmakologiczny efedryna". Takich określeń jak tachyfilaksja i wielu innych, ścisłych trudnych pojęć musi się nauczyć każdy student pielęgniarstwa. Z czasem dziedzina ta nie jest już tak bardzo obca i przerażająca, ale początki bywają naprawdę trudne.

Lek, dawka, wchłanianie? Fiszki przyjdą z pomocą o każdej porze dnia i nocy!

Definicje farmaceutyczne muszą zostać zapamiętane szybko i bezbłędnie, aby dało się uczyć dalej przyswajając kolejne przedmioty medyczne tak istotne w edukacji pielęgniarskiej. Dlatego studenci uczą się naprawdę o każdej porze dnia i nocy, aby dawać sobie radę. Fiszki to świetna metoda pracy, bo można się nimi wspierać w każdych warunkach. O np. tachyfilaksji można się uczyć w domu, w przerwach pomiędzy zajęciami, w autobusie. Fiszki pomagają wytrwałym osiągnąć sukces!

You must sign in to write a comment