Europa i Polska w czasach oświecenia

 0    14 flashcards    noreklolek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest oświecenie
start learning
Epoka rozumi, przypada na koniec XVII w.
Empiryzm
start learning
Kierował się poprzez doświadczenie
Racjonalizm
start learning
Kierował się poprzez rozum
Kto wymyślil i na co dzieli się trójpodział wladzy
start learning
Wymyślił ja Monteskiusz, dzieli się na władze wykonawcza, ustawodawczą i sądowniczą
Klasycyzm
start learning
Był to styl oświecenia, powstał we Francji, wyróżniał się prostym stylem i malo ozdobnym, np. Kościół Św. Magdaleny
Rokoko
start learning
Styl oświecenia, wyróżniał się Bogatym wyglądem, np. Palac zwingera
Wojna Połnocna i skutki Wojny
start learning
Zaczęła się w 1700, trwała 21 lat, Skutki: Rosja uzyskala dostęp do Baltyku i Szwedzi są państwem dwurzędnym
Sasowie
start learning
Byli na tronie polskim od 1697 do 1733 roku
Unia Polsko Saska - Przyczyny i skutki
start learning
Powstała za czasu Augusta II Mocnego. Przyczyny: Wzmocnienie Saksoni i Dążenie do władzy. Skutki: Brak Wladzy i wzniesienie Liberum veto
Konfederacja Barska
start learning
Uważana za Polskie Powstanie Narodowe, powstala w 1768r w Barze i jest skierowana przeciwko Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu
collegium Nobilium
start learning
Szkoła rycerska, która powstała w 1740 r przez Stanisława Konarskiego.
Komisja Edukacji narodowej
start learning
Podlegli Królowi, powstało w 1773r. To pierwsze ministerstwo oświaty w Europie
Oświecenie Stanislawowskie
start learning
Trwalo w latach 1764-1795, W tym oświeceniu powstało wydawnictwo "Monitor", Uchwalono Konstytucje 3 Maja.
Reformy w Rosji, Austrii i Prusach
start learning
Rosja: Rozwój Gospodarczy, Utworzono senat i podporzadkowano kościół prawosławny Austria: Wolność wyznania, Spis ludności i rozwój manufaktur Prusy: Szkolenie Armii, rozwój nauki i manufaktur

You must sign in to write a comment