English no. 3

 0    32 flashcards    aniak0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sezon
start learning
high sezon
poza sezonem
start learning
low sezon
Nasz hotel zapewnia niepełne wyżywienie.
start learning
Our hotel is half board.
Przyjść
start learning
Come over
podejście do
start learning
approach to
korzyść
start learning
advantage
próba kradzieży
start learning
attempt at stealing
zapobiec
start learning
prevent
Nadal mają negatywny stosunek do uchodźców z Afryki.
start learning
They still have negative attitude towards refugees from Africa.
Firma stara się zwiększać świadomość rozprzestrzeniania się choroby.
start learning
The company tries to increase awareness of the spreading disease.
przed
start learning
prior to
rekrutacja
start learning
enrolment
świadoma zgoda
start learning
informed consent
uzyskać/pobierać
start learning
to obtain
pobierać
start learning
drawn
pobrano próbkę krwi
start learning
blood sample were drawn/obtained
dzielić
start learning
divide
wirówka
start learning
centrifudge
wykonać
start learning
carry out
Analizę przeprowadzono za pomocą zestawów ELISA.
start learning
Analysis was carried out using ELISA kits.
zgodnie z protokołem producenta
start learning
according to the manufacturer's protocol
rozmrożone
start learning
thawed
Testy
start learning
assays
Oceniano stężenie wolnej hemoglobiny
start learning
The concentration of free hemoglobin was assessed
zastosować
start learning
apply
wyrażony jako
start learning
expressed as
niekorzystny
start learning
adverse
Stężenie C5a było 2-krotnie wyższe w porównaniu z grupą kontrolną.
start learning
The C5a concentration was 2-fold higher in comparison with the control group.
śledzące
start learning
investigating
osłabiać
start learning
impair
niepokój
start learning
anxiety
znieść
start learning
abolish

You must sign in to write a comment