English Class B1+ unit 1

 0    84 flashcards    franciszekstepien
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestraszony
start learning
afraid
zdenerwowany, poirytowany
start learning
annoyed
zaniepokojony
start learning
anxious
zdezorientowany
start learning
confused
zdeterminowany
start learning
determined
rozczarowany
start learning
disappointed
radosny
start learning
joyful
nieszczęśliwy, ponury
start learning
miserable
wypoczęty, zrelaksowany
start learning
relaxed
zadowolony
dowie odpowiedzi
start learning
satisfied, glad
zestresowany
start learning
stressed
zaskoczony
start learning
suprised
skrępowany, niespokojny
start learning
uneasy
być sobą
start learning
by yourself
stawiać sobie wyzwania
start learning
challange yourself
pogratulować sobie
start learning
congratulate yourself
wyrażać siebie
start learning
express yourself
znać siebie
start learning
know yourself
zmusić się (do zrobienia czegoś)
start learning
make yourself (do sth)
powiedzieć coś sobie
start learning
tell yourself
wzmocnić pewność siebie
start learning
boost your confidence
zmienić swoje zwyczaje
start learning
change your ruotine
emocjonować się czymś
start learning
get a buzz (out of sth)
wyrazić opinię
start learning
give an opinion
spróbować coś zrobić, wypróbować coś
start learning
give sth a go
przeżyć przygodę
start learning
have an adventure
planować
start learning
make plans
zaakceptować coś, przyjąć do wiadomości
start learning
take something on board
pyzaty, pucołowaty
start learning
chubby
krytykować
start learning
criticise
wyrzucić, opróżnić
start learning
dump
zachęcić
start learning
encourage
skupić się
start learning
focus
pianka cukrowa
start learning
marshmallow
Dzięki Bogu!
start learning
Thank goodness for that!
przy okazji
start learning
by the way
międzynarodowy
start learning
international
przyjazd
start learning
arrival
być świadomym (czegoś)
start learning
be aware (of sth)
należeć
start learning
belong
wyzwanie
start learning
challenge
z powodu, z uwagi na
start learning
due to
stawiać czoło
start learning
face
dopasować się
start learning
fit in
stały, głęboko zakorzeniony
start learning
fixed
dorastac
start learning
grow up
imigrant
start learning
immigrant
integrować się
start learning
integrate
etykieta
start learning
label
migrant
start learning
migrant
populacja
start learning
population
szukać
start learning
search
społeczny, towarzyski
start learning
social
mowa
start learning
speech
stereotyp
start learning
stereotype
odebrać coś osobiście
start learning
take it personally
tolerancja
start learning
tolerance
organizacja rządowa
start learning
government organisation
szczyt
start learning
peak
premier
start learning
Prime Minister
wznieść (flagę)
start learning
raise (a flag)
spokojny
start learning
calm
pewny siebie
start learning
confident
kreatywny, pomysłowy
start learning
creative
ciekawy
start learning
curious
drobiazgowy, czepialski
start learning
fussy
hojny
start learning
generous
łagodny
start learning
gentle
zorganizowany
start learning
organised
punktualny
start learning
punctual
wiarygodny, solidny
start learning
reliable
rozsądny, sensowny
start learning
sensible
odwzorowanie obrazu w 3D
start learning
projection mapping
warsztat
start learning
workshop
Do zobaczenia później!
start learning
Catch you later!
Przestraszyłeś mnie
start learning
You made me jump!
trudem łapać oddech, zachłysnąć się
start learning
gasp
krzyczeć
start learning
scream
potrząsać
start learning
shake
drżeć
start learning
shiver
pocić się
start learning
sweat
ziewać
start learning
yawn
skupiać się
start learning
concentrate
stopniowo
start learning
gradually

You must sign in to write a comment