Engineering vocab

 0    64 flashcards    joannagieczewska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wygrywać
start learning
to claw in
kończyć bieg np. pociąg
start learning
to terminate
zadowolony z siebie
start learning
complacent
otaczać (passive)
start learning
to be hemmed in
przypadkowa
start learning
haphazard
słoniowy wysiłek
start learning
mammoth effort
podstępny, zdradliwy
start learning
treacherous
ekscesy
start learning
excesses
darowizna/datek
start learning
endowment
były uczeń / student
start learning
alumnus/alumna (female)/alumni
plan/przezorność
start learning
Plan / forethought
pokłócić się z kimś
start learning
to fall out with SB
program nauczania
start learning
a curriculum/ curricula (prular)
szansa/miejsce/przestrzen
start learning
a scope for sth
There is still much scope for improvement.
car
start learning
tsar
plan sytuacyjny
start learning
a plan
rzut z boku
start learning
elevation
szczegół (rysunek)
start learning
exploded view (detail)
przekrój poprzeczny
start learning
cross-section
schemat
start learning
schematic
specyfikacja
start learning
specification
w skali
start learning
in scale
być w tolerancji
start learning
within tolerance
close tolerance
start learning
extremely tight tolerance
poza granicami tolerancji
start learning
outside tolerance
rysunek
start learning
drawing
dopuszczalna np. tolerancja
start learning
permissible e.g. tolerance
faza projektowa
start learning
design phase
rough drawing
start learning
sketch
rysunek wstępny zasadniczy
start learning
preliminary drawing
wytyczne projektowe
start learning
design brief
zmiany
start learning
amendments
raplace, update
start learning
supersed
wdrożyć
start learning
implement, issue, circulate
poza kompetencjami
start learning
beyond my expertise in sth
na bieżąco
start learning
on an ongoing basis
skomplikowany, zaawansowany
start learning
complex
problemy projektowe
start learning
design problems
rozbieżność
start learning
discrepancy
kolizja np. kabla z rura
start learning
clash
zaprzeczać
start learning
contradict
kolidować z czymś
start learning
to be in each other's way
to have good ideas and make decision quickly in difficult situation
start learning
to think on your feet
rysunek szczegółowy
start learning
detailed drawing
w załaczeniu przesyłam
start learning
please find attached
skladać (z części)
start learning
assemble
przyłącze centralnego ogrzewania
start learning
central heating connection
poziom gruntu rodzimego
start learning
ground line
chodnik/ nawierzchnia
start learning
pavement
warstwa wiążąca
start learning
binder course
podbudowa zasadnicza
start learning
base course
słup oświetleniowy z lampą
start learning
lamp post with lamp
środki ochrony osobistej
start learning
personal protective equipment
podbudowa pomocnicza (kłsm)
start learning
subbase
studnia teletechniczna z pokrywą
start learning
cable manhole with cover
rysunek wykonawczy
start learning
working drawing
podmokły grunt
start learning
boggy ground
epicka podziemna podróż
start learning
epic underground voyage
zgodnie z
start learning
in accordance with
wg
start learning
as per
zastąpione
start learning
superseded
rozbieżność
start learning
discrepancy
surowy wstepny przyblizony rysunek
start learning
rough approximate drawing / sketch
widok powiększony
start learning
exploded view

You must sign in to write a comment