emmployment changes

 0    56 flashcards    zanetamatyjasik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmiany zatrudnienia
start learning
employment changes
do
start learning
until
emerytura (okres)
start learning
retired
być może
start learning
perhaps
awans
start learning
promotion
pensja
start learning
salary
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
zapłata, wypłata
start learning
pay
warunki pracy
start learning
working conditions
emerytura (pieniądze)
start learning
pension
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
stażysta
start learning
intern
staż
start learning
intership
reklama, ogłoszenie
start learning
advertisement, ad
otrzymywać
start learning
to receive
kwalifikacje
start learning
qualifications
zainteresowania
start learning
interests
dodatkowe informacje
start learning
additional information
doświadczenie w pracy
start learning
work experience
stopień (temperatury)
start learning
degree
licencjat
start learning
bachelor's degree
magister
start learning
master's degree
poprawiać się
start learning
to improve
ekscytujący
start learning
exciting
okazja / możliwość
start learning
opportunity
Czy byłeś kiedyś w Paryżu?
start learning
Have you ever been in Paris?
Był w Peru (i wrócił)
start learning
He has been to Peru
Wyjechał do Peru (i nie wrócił)
start learning
He has gone to Peru
Jak długo pracowałeś dla Erbud?
start learning
How long have you worked for Erbud?
Pracowałem w tej pracy od sześciu miesięcy (przedzial czasu).
start learning
I have worked in this job FOR six months.
Pracowałem w tej pracy OD 2006 roku
start learning
I have worked in this job SINCE 2006
niezdolny, niebędący w stanie czegoś zrobić
start learning
unable
siła robocza
start learning
workforce
ludzka siła robocza
start learning
manpower
zatrudnienie
start learning
employment
agencja pracy
start learning
employment agency
dostarczać, zapewniać
start learning
to supply
praca tymczasowa
start learning
temporary job
pracownik tymczasowy
start learning
temporary worker
stanowić
start learning
to make up
oczekiwać
start learning
to expect
dostać awans
start learning
to get a promotion
zorganizować
start learning
to arrange
nauka pracy
start learning
training
pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin
start learning
full-time worker
praca na pełnym etacie
start learning
full-time job
stała praca
start learning
permanent job
stały pracownik
start learning
permanent worker
pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time worker
praca na część etatu
start learning
part-time job
niezależny pracownik, specjalista, wolny zawód
start learning
freelance worker, freelancer
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible hours
Szczerze mówiąc, nie wiem od czego zacząć
start learning
frankly speaking, I don’t know where to start from
Pracowałem jako specjalista finansowy w firmie budowlanej
start learning
I have worked as financial specjalist for a building company
Teraz pracuję w dziale audytu i kontroli wewnętrznej
start learning
Now I work in audit and internal control department
Naprawdę chcę pracować w kontrolowaniu. To świetna okazja dla mojej kariery i myślę, że mam odpowiednie umiejętności do pracy.
start learning
I really want to work in controlling. This is a great opportunity for my career and I think I have the right skills for the job.

You must sign in to write a comment