Egzamin syfy do zapamiętania

 0    80 flashcards    FiszerMD
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Telomer sekwencja
start learning
5’-TTAGGG-3’
chromosomy A
start learning
1 i 3 duże, metacentryczne, 2 jest submetacentryczny
chromosomy B
start learning
4 i 5 duże i submetacentryczne
chromosomy C
start learning
6-12 i X średnie, submetacentryczne
Chromosomy D
start learning
13-15, duże, akrocentryczne
Chromosomy E
start learning
16 mały prawie metacentryczny 17 i 18-małe submetacentryczne
Chromosomy F
start learning
19 i 20, NAJMNIEJSZE CHROMOSOMY METACENTRYCZNE
Chromosomy G
start learning
21 i 22 i Y małe, akrocentryczne Y najmniejszy
Chromosom X
start learning
gr. C, 1094 cechy, wielkość DNA -1,8 x 10^8 pz
Chromosom Y
start learning
gr. G, 57 cech, 6 x 10^6 pz
Liczba modalna
start learning
Nazwa liczby ploidalnosci w komórce nowotworowej. „Mn”- Liczba chromosomów najczęściej występująca w populacji komórek guza nowotworowego.
Ilośc telemoerów u człowieka/ komórkę
start learning
92
Długość telomerów od urodzenia
start learning
6-10 tys. nukleotydów
Liczba modalna (mn)
start learning
Modal number (mn)
Zespół Pradera- Williego
start learning
oba chromosomy pary 15 od matki
Zespół Angelmana
start learning
oba chromosomy pary 15 od ojca
1. Jak powstaje chromosm robertsonowski
start learning
Dwa Chromosomy akrocentryczne - pęknięcie w rejonie centromeru - powstaje 1, utrata ramion krótkich
Locus p53
start learning
17p13.1
locus pRB
start learning
13q14.1 - q14.2
Locus SRY
start learning
Y11.3
Locus XIST
start learning
Xq13
Choroba Takahary
start learning
11p. 13
Fenyloketonuria
start learning
12q 24.1
kompleks SPF
start learning
cyklina A + cdk2
Kompleks MPF
start learning
cyklina A i B + cdk1
p53 białka aktywujące
start learning
MAPK, ATM, DNA PK
Chromosom kulisty najcześciej
start learning
4,13,18,X
Ataksja teleangiektazja (Louise - Bar)
start learning
białko ATM 11q22-23
Zespół Nijmegen
start learning
NBS 18q21 koduje fibrynę
Zespół Cockyne'a (CS)
start learning
CSA - ERCC8 (5q11) CSB - ERCC6 (10q11)
Zespół Blooma (BLM)
start learning
15q26.1 koduje RecQ3
Zespół Wernera (WRN)
start learning
8p12-8p11.2
Białka INK4
start learning
p15INK4, p16INK4, p18INK4, p19INK4
Białka Cip/Kip
start learning
p21Cip1, p27Kip1, p57Kip2 - najważniejsze. Niskie stężenie białek powoduje progresję cyklu komórkowego
Forma DNA w obojętnym pH
start learning
ketonowa
Forma DNA w zasadowym pH
start learning
enolowa
p53 aktywuje geny
start learning
gadd45, Cip1, hdm2, BAX, FAS, IGFBP-3
pachyten
start learning
zachodzi crossing over
leptpten
start learning
zachodzi kondensacja chromosomu interfazowego
Białka antyapoptotyczne
start learning
Bcl-2, Bcl-Xl, Mcl-1, Bcl-W, Bcl-B/Boo/Diva, Bfl-1/A1
Białka proapoptotyczne
start learning
Bax. Bak. Bok/Mtd, Bad, Bid, Bim, Bik, Hrk, PUMA, p193, Bcl-Gs, Bcl-rambo, Nix/Bnip
Dna w elektroforezie
start learning
Od katody (-) do anody (+)
Choroby monogenowe
start learning
mukowiscydoza, fenyloketonuria, alkaptonuria, retinoblastoma, achondroplazja, talasemie
Związki alkilujące
start learning
sulfonian dietylowy, metylosulfonian metylu, diepoksybutan
Związki alkilujące działanie
start learning
liczne transwersje i tranzycje
Kwas azotawy HNO2
start learning
deaminacja adeniny i guaniny (Cytozyna-Uracyl) (Adenina-hipoksantyna) (Guanina-ksantyna)
Hydroksylamina działanie
start learning
tranzycja C-T
Szybko renaturujący DNA
start learning
powtarzalny, satelitarny ↑ liczba kopii, 10-15% genomu ssaków, okolice centromerów, prążki C
Wolniej renaturujący DNA
start learning
umiarkowana powtarzalność, 20-40% genomu ludzkiego, tylko trochę powtórzeń, sekwencje SINE (Alu) i LINE (↑ A-T)
Bardzo wolno renaturujący,
start learning
sekwencje unikalne, np. gen fibroiny jedwabiu u jedwabnika
Puryny - dwupierścieniowe, poł. z zasadą w pozycji...
start learning
N9
Pirymidyny- jednopierścieniowe, połączenie z zasadą jest w pozycji...
start learning
N1
Polmeraza RNA III przyłącza się do
start learning
W pozycji 30-25pz sekwencja TATA,
sekwencja rozpoznawana dla odcięcia transkryptu pierwotnego (hnRNA).
start learning
Region 3’ flankujący - przed końcem ostatniego eksonu(20-30pz) znajduje się sekwencja AATAAA.
Polimeraza RNA procaryota budowa, podjednostki
start learning
(ma podjednostki: dwie α, β i β’ oraz pomocnicze: σ (przyłączenie polimerazy) i ρ (odłączenie polimerazy)
Promotor u procaryota
start learning
promotor składa się z dwóch regionów: -Pierwszy region heksamerowy(pribnow box) sekwencja TATAAT w pobliżu pozycji -10 promotora. -Drugi region heksamerowy kończy się w pozycji -35 promotora.
tRNA od końca 5'
start learning
fosforylowany koniec 5', pętla DHU, petla antykodonu, ramie dodatkowe, petla TUC, ramie akceptorowe, miejsce wiazania aminokwasu, koniec 3'
Atenuator Trp
start learning
Atenuator zawiera rejon palindromowy bogaty w pary G-C, po których następuje 8 kolejnych cząsteczek U.
Gdzie brakuje miRNA
start learning
Chromosom Y
Jakie RNA ma funkcje supresorowe?
start learning
miRNA
Białko chaperonowe Hsp70
start learning
wiążąc się z hydrofobowym rejonem białka pozwala na utrzymanie jego otwartej konformacji. Bierze także udział w transporcie przez błony komórkowe, łączeniu białek w kompleksy oraz rozbijaniu agregatów uszkodzonych białek.
Białko chaperonowe GroEL/GroES
start learning
umożliwia niesfałdowanemu białku tworzenie grup z innymi białkami.
Retrotranspozony
start learning
przemieszczają się w genomie nie tylko w obrębie jednej komórki, ale też do genomów innych komórek. Sekwencje ulegają odwrotnej transkrypcji i w postaci DNA integrują się z genomem w nowym miejscu.
Transpozony
start learning
fragmenty DNA zdolne do przemieszczania się w obrębie genomu, bezpośrednia transpozycja (bez etapu RNA), sekw. ruchome
Retropozony
start learning
przemieszczają się w genomie w obrębie jednej komórki w wyniku transkrypcji, odwrotnej transkrypcji, syntezy dwuniciowej formy komplementarnego DNA integracji (DNA- RNA-DNA).
Miejsca kruche
start learning
2q13, 10q25,2 , Xq27,3 , 6,9,12 i 20
wirowanie izopikniczne
start learning
wirowanie w CsCl. umożliwia oczyszczanie DNA, RNA na dole, białka na górze. Najlepsza metoda izolacji superhelikalnego DNA
wielkość RNA u człowieka
start learning
18S -19kpz 28s-5kpz
rRNA transkrybują polimerazy
start learning
I (5,8S, 18S, 28S) i III (5S)
Mała podjednostka rybosomu jakie RNA
start learning
18S
Duża podjednostka rybosomu jakie RNA
start learning
5,8S i 28S
Różnice SNP u człowieka niespokrewnionego
start learning
1:1000 nukleotydów a nowe badania 1:400
białka rekombinacja homologiczna eukarionty
start learning
Rad 51 ważny, Rad50 Mre11 Nbs1 najważniejsze. BRCA1 BRCA2 MMS4 MUS81 Rad51 też
alkilacja guaniny i adeniny kolejno w miejscu...
start learning
G w N7, A w N3
5-formylouracyl powstaje przez działanie
start learning
reaktywnych form tlenu
Zespół Turnera kariotyp
start learning
45, X
Metabolizm alkoholu etylowego 2 enzymy:
start learning
ADH chr 4, ALDH chr 9 i 12
gen AZF
start learning
region przycentromerowy chr Y ramię długie
białko p19INK4d rola
start learning
łaczy sie z hdm2, chroni p53 przed degradacją
Białka cip/kip rola
start learning
inhibitory cyklina E-cdk2, pozytywne regulatory cyklina D - cdk4/cdk6

You must sign in to write a comment