Egzamin; historia

 0    55 flashcards    Onomatopejaaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
I wojna punicka, spór o Sycylię Kartaginy i Rzymu
start learning
264-241 p.n.e.
II wojna punicka zakończona zwycięstwem Rzymu nad Kartaginą
start learning
218-201 p.n.e.
III wojna punicka, zrównanie Kartaginy z ziemią
start learning
149-146 p.n.e.
herbatka bostońska
start learning
1773 r.
zniesienie niewolnictwa przez prezydenta Abrahama Lincolna
start learning
1863 r.
I wojna światowa; zakończenie-pokój w Wersalu
start learning
1914-1918
bitwa nad Marną
start learning
1914 r.
bitwa nad Sommą
start learning
1916 r.
bitwa pod Verdun
start learning
1916 r.
bitwa pod Ypres
start learning
1915 r.
konfederacja barska
start learning
1768-1772
uchwalenie praw kardynalnych
start learning
1768
rewolucja francuska
start learning
1789-1799
Napoleon cesarzem
start learning
1804 r.
bitwa pod Trafalgarem
start learning
x 1805
bitwa pod Austerlitz (bitwa 3 cesarzy)
start learning
XII 1805
traktat w Tylży- powstanie Księstwa Warszawskiego z ziem 2. i 3. rozbioru pruskiego bez Gdańska
start learning
07.07.1807 r.
bitwa pod Wagram; przegrana Austrii
start learning
VII 1809 r.
bitwa narodów pod Lipskiem
start learning
16-19 X 1913
100 dni Napoleona
start learning
1815 r.
bitwa pod Waterloo
start learning
18 czerwca 1815 r.
utworzenie Collegium Nobilium
start learning
1740 r.
powstanie Szkoły Rycerskiej w Warszawie
start learning
1765 r.
założenie Teatr Narodowy
start learning
1765 r.
obrady Sejmu Wielkiego
start learning
1788-1792
wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
pokój westfalski
start learning
1648 r.
ścięcie Karola I; ogłoszenie Anglii republiką
start learning
1649 r.
Wielka Karta Swobód w Anglii.
start learning
1215 r.
powstanie parlamentu angielskiego
start learning
1264 r.
Stany Generalne we Francji
start learning
1302 r.
bitwa pod Cedynią: 1. wojna Polski; wygrana Mieszko I z Hodonem (dowódcą niemieckim)
start learning
972 r.
dagome iudex, ofiarowanie polski pod opiekę papieża
start learning
991 r.
wyprawa B. Chrobrego na Kijów; przyłączenie Grodów Czerwieńskich
start learning
1018 r.
ucieczka Mieszka II do Czech, na tronie polskim zasiadł Bezprym
start learning
1031 r.
spustoszenie Polski-Brzetysław
start learning
1038 r.
dictatus papae (Grzegorz VII)
start learning
1075 r.
rzucenie klątwy na Henryka IV (Grzegorz VII)
start learning
1077 r.
wprowadzenie zasady senioratu
start learning
1138 r.
wygnanie I-szego seniora
start learning
1146 r.
rozbicie dzielnicowe
start learning
1138-1320
unia w Krewie
start learning
1385 r.
unia w Horodle
start learning
1413 r.
wielka wojna z Krzyżakami
start learning
1409-1411
wojna 13-letnia z Krzyżakami
start learning
1454-1466
I-szy sejm walny-Jan Olbracht
start learning
1493 r.
rozejm w Jamie Zapolskim z Rosją
start learning
1582 r.
rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego przeciwko Zygmuntowi II Wazie
start learning
1606 r.
konfederacja targowicka stronnictwo hetmanów nie zgadzało się z nową konstytucję-bitwy pod Dubienką i pod Zieleńcami
start learning
18/19 maja 1792 r.
abdykacja S. A. Poniatowskiego
start learning
1795 r.
kapitulacja polskiego pospolitego ruszenia pod Ujściem
start learning
1655 r.
pokój w Oliwie
start learning
1660 r.
abdykacja Jana II Kazimierza
start learning
1668 r.
wojna z Rosja o Kreml
start learning
1609 1618
Traktat z Tordesillas dotyczący podziału sfer wpływów w Nowym Świecie, podpisana przez Portugalię i Hiszpanię
start learning
7 czerwca 1494 r.

You must sign in to write a comment