egzamin angielski

 0    230 flashcards    martynapolakowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w trakcie
start learning
on going
odznaki
start learning
badges
(podnosić) świadomość
start learning
(raise) awareness
opłacalny
start learning
profitable, cost-effective
impreza startowa
start learning
launch party
problemy
start learning
issues
wyposażyć
start learning
equip
w dodatku
start learning
additionally
ponadto
start learning
moreover
co więcej
start learning
what is more
następnie
start learning
next
przymuszony
start learning
pushed
straszony
start learning
threatened
założenie
start learning
assumption
kierowany
start learning
directed
kwestionować
start learning
question
po to aby
start learning
so that
termin ostateczny
start learning
deadline
(dość) ogranczony
start learning
(fairly) limited
aktualizować
start learning
update
zasoby
start learning
resources, accomplish
wart zachodu
start learning
worthwhile
wynagradzająca
start learning
rewarding
zajmować się
start learning
handle / deal with
nadzorować
start learning
oversee
wydajny
start learning
efficient
nadgonić
start learning
catch up
coraz bardziej
start learning
increasingly
szacować
start learning
estimates
uczestnik
start learning
attendee
przeznaczyć
start learning
allocate
na pokładzie
start learning
on board
zaburzyć porządek
start learning
rock the boat
współzałożyciel
start learning
Co-founder
wpływać na
start learning
affect
pasować do
start learning
be a good fit for
przejmować
start learning
take over
pomysł
start learning
brainchild
przynajmniej
start learning
at least
przeszkoda
start learning
obstacle
jak również
start learning
as well as
moderator
start learning
facilifator
wspierać
start learning
encourage
wpaść na coś
start learning
come up with
połączenie
start learning
combination, merge
katalizator
start learning
catalyst
wykorzystujący
start learning
exploitative
spójny, zgodny
start learning
consistent
zdolność
start learning
ability, capacity
trochę ponad
start learning
just over
trochę poniżej
start learning
just under
około
start learning
around
prawie
start learning
nearly
troche więcej niż
start learning
slightly more than
podskoczyć, wystrzelić w góre
start learning
shoot up
dalszy
start learning
further
ropa naftowa
start learning
crude oil
beczka
start learning
barrel
ważny, kluczowy czynnik
start learning
a crucial factor
być odpowiedzialnym za
start learning
be in charge of
grafik, plan
start learning
schedule
fascynujący
start learning
glamorous
wymagający
start learning
demanding
w godzinach pracy
start learning
on duty
po za godzinami pracy
start learning
off duty
zakładać (firmę)
start learning
found (company)
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
nie podnieść się
start learning
fail
poddać się
start learning
give up
aktualne
start learning
up-to-date
kierować
start learning
head up
rozszerzać
start learning
expand
osłabiać
start learning
heaken
główny
start learning
cove
rozciągać, przedłużać
start learning
extend
weryfikować kandydata
start learning
vet
członek rady
start learning
Board member
burza mózgów
start learning
brainstorming
rozmieszcznie np na str internetowej
start learning
layout
pasek do wyszukiwania
start learning
search bar
naprawiony
start learning
fixed
złożyć propozycję
start learning
put in a bid
opinie, recencje
start learning
reviews
podróbka
start learning
fake
zamiast
start learning
instead of
dostęp do
start learning
access to
dogodny
start learning
convenient
łączyć
start learning
combine
wypożyczalnia aut
start learning
car rental
personalizacja
start learning
customize
obniżka
start learning
discount
wyszukiwarka
start learning
a search engine
dokładne, właściwe
start learning
accurate
pokrywka
start learning
lid
marka
start learning
brand
główny
start learning
major
zrównoważony
start learning
balanced, sustainable
zdobyć
start learning
gain
producent
start learning
manufacturer
surowce
start learning
raw materials
sprzedawca detaliczny
start learning
retailer
samodzielnie
start learning
on one's own
dobrze się dogadywać
start learning
get on with
łączyć
start learning
join
wzajemny
start learning
mutual
uzupełniający się
start learning
complementary
rosnąć
start learning
rise, grow, go up, increase, climb
spadać
start learning
decrease, fall
spaść
start learning
fall
spada
start learning
declined
spadać gwałtownie
start learning
plunge
rozwijące się kraje
start learning
developing countries
umiejętność
start learning
skill
wiedza
start learning
knowledge, insights
dobudówka
start learning
extension
cel
start learning
objective, aim
najnowocześniejszy
start learning
state-of-the-art
gościć
start learning
host
dobrze wyposażony
start learning
well equipped
przestronny
start learning
spacious
wnętrze
start learning
interior
utrzymany
start learning
maintained
ciasny
start learning
cramped
bezpieczny
start learning
secure
zróżnicowany
start learning
varied
uznanie
start learning
recognition
bezpieczeństwo zatrudnienia
start learning
job security
różnorodność
start learning
variety
kontrola
start learning
safety check
zmiana
start learning
shift
uproszczony
start learning
streamlined
magazyn
start learning
warehouse
zaangażowany
start learning
tied-up (in)
zapierający dech w piersiach
start learning
breathtaking
dostawa
start learning
delivery
płacić z góry
start learning
pay in advance
ulotki
start learning
leaflets
omijać
start learning
bypass
składać zamówienie
start learning
place an order
zapas
start learning
inventory
łańcuch dostaw
start learning
Supply Chain
nie ma czegoś w zapasie
start learning
something is out of stock
wymagać
start learning
demand
wzruszająca przemowa
start learning
teary speech
uznanie
start learning
appreciation
zacząć działać na wysokich obrotach
start learning
kick into high gear
udziałowiec
start learning
stockholder
w przybliżeniu
start learning
approximately
stopniowo
start learning
gradually
znosić
start learning
put up
wahać się
start learning
flactuate
wyrównywać się
start learning
level off
osiągnąć szczyt
start learning
reach a peak
pozostać na stałym poziomie
start learning
remain steady
wychodzić z kryzysu
start learning
recover
systematycznie, równo
start learning
steadily
poświęcać się
start learning
commited to something
personel
start learning
staff
społeczność
start learning
community
nudny
start learning
dull
konwersacja
start learning
conversation
przewodniczący
start learning
a chair, a chairman
otrzymywać
start learning
dotain
zaangażowanie
start learning
comitement
wyznaczyć
start learning
appoint
rezultat
start learning
outcome
skupiony na zadaniach
start learning
focused on tasks
ma na celu
start learning
aim at
data ważności
start learning
expiration date
podatny
start learning
susceptible
wykruszony
start learning
chipped
defekt, błąd, wada
start learning
defect, failure
zniszczony
start learning
damaged
awaria
start learning
breakdown
otrzymać
start learning
obtain
zachować
start learning
retain
zwrot
start learning
refund
towary i świadczone usługi
start learning
goods and provide services
uszkodzony
start learning
out of order
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
w ciągu
start learning
within
powyżej
start learning
above
zadeklarować
start learning
state
zwrócony
start learning
returned
wymiana
start learning
replacement, trade off
zepsuć się
start learning
break down
poświęcenie czegoś
start learning
sarifice
skaza
start learning
flawn
zawieść kogoś
start learning
let somebody down
wypuszczenie produktu na rynek
start learning
launch
błąd (komputerowy)
start learning
bug
przewidywać
start learning
anticipate
natychmiast
start learning
prompily
podkreślać
start learning
highlight
zrozumiały
start learning
comprehensible
wymawiać
start learning
pronounce
wydajność
start learning
efficiency
możliwości
start learning
opportunities
rozwój
start learning
development
udogodnienia
start learning
facilities
badania
start learning
research
kapitał
start learning
asset
dostarczone
start learning
delivered
wymagać
start learning
require
porównać
start learning
compare
wyciągnąć wnioski
start learning
conclude
zależeć
start learning
depend
niechętny
start learning
unwilling
sympatyczny
start learning
likeable
ankieta, badanie
start learning
survey
poleganie
start learning
reliance
przyczynić się
start learning
contribute
przewodzić
start learning
conduct
pośród
start learning
among
stać na
start learning
afford to
znaczenie
start learning
significance
zamożny
start learning
affluent
konto
start learning
account
założyć konto
start learning
create an account
kurczenie się
start learning
shrinking
zewnętrzny
start learning
external
kurs wymiany
start learning
exchange note
analiza porównawcza
start learning
benchmarking
szczupła produkcja
start learning
lean production
badania i prace rozwojowe
start learning
research and development
leżenie u podstaw
start learning
underlying
zapewnić
start learning
provide
nawiązywanie
start learning
establishing
współpracować
start learning
collaborate
zapobiegać
start learning
prevent

You must sign in to write a comment