EDGARD 17 gramatyka strona bierna

 0    58 flashcards    jan.rezedowy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strona bierna
start learning
voz pasiva
Ten aktor został odkryty wiele lat temu.
start learning
Este actor fue descubierto hace muchos años.
Ten film został nakręcony w Los Angeles.
start learning
Esta película ha sido rodada en Los Ángeles.
Wróg jest lokalizowany.
start learning
El enemigo es localizado.
Ta szkoła jest przeceniana.
start learning
Esta escuela es sobreestimada.
Ustawa została poprawiona przez parlament.
start learning
La ley fue enmendada por el Parlamento.
Te książki zostały napisane przez jego siostrę.
start learning
Estos libros fueron escritos por su hermana.
Ten piosenkarz jest szanowany przez wszystkich.
start learning
Este cantante es respetado por todos.
Kolacja została przygotowana przez nas.
start learning
La cena ha sido preparada por nosotros.
Dom został kupiony przez jego ojca.
start learning
La casa fue comprada por su padre.
W sobotę samochód został sprzedany.
start learning
El sábado el coche fue vendido.
Okno zostało otworzone.
start learning
La ventana fue abierta.
Kwiaty zostały wstawione do wazonu.
start learning
Las flores han sido puestas en una jarra.
Ten tekst został źle napisany.
start learning
Este texto fue escrito mal
Zakupy zostały zrobione wczoraj.
start learning
Las compras fueron hechos ayer.
Tamte dwie osoby były obserwowane.
start learning
Esos dos personas han sido observadas.
Wszystko zostało zjedzone.
start learning
Todo ha sido comido.
Książka o szpiegach została przeczytana wczoraj.
start learning
Un libro sobre espías fue leído ayer.
Podłoga została posprzątana.
start learning
El suelo fue limpiado
Ściany zostały pomalowane.
start learning
Las paredes fueron pintadas.
Praca domowa jest odrabiana.
start learning
Los deberes son hechos
Praca domowa jest odrobiona.
start learning
Los deberes están hechos.
Dom jest sprzedawany.
start learning
La casa es vendida.
Dom jest sprzedany.
start learning
La casa está vendida.
Okno zostało otworzone.
start learning
La ventana fue abierta.
Okno było otwarte.
start learning
La ventana estaba abierta.
Muzyka jest włączona.
start learning
La música está puesta
Praca domowa jest odrobiona.
start learning
Los deberes están hechos.
Na jaki kolor jest pomalowana tamta ściana?
start learning
De qué color está pintada aquella pared?
Kwiaty są podlane.
start learning
Las plantas están regadas.
Latarka jest naprawiona.
start learning
La linterna está arreglada.
Ten stół jest zrobiony z plastiku.
start learning
Esta mesa está hecha de plástico.
Obraz jest powieszony naprzeciwko okna.
start learning
El cuadro está colgado enfrente de la ventana.
Ta książka jest już przetłumaczona.
start learning
Este libro ya está traducido.
Śniadanie jest przygotowane.
start learning
El desayuno está preparado.
Wieża została zniszczona podczas wojny.
start learning
La torre fue destruida durante la guerra.
Książka została przeczytana przez całą grupę.
start learning
El libro fue leído por todo el grupo.
Ta książka jest dobrze napisana.
start learning
Este libro está bien escrito.
Telefon został wykonany przez mojego ojca.
start learning
La llamada fue realizada por mi padre.
Jedna butelka wina już jest wypita.
start learning
Una botella de vino ya está soltada.
Wino zostało wypite wczoraj po południu.
start learning
El vino fue soltado ayer por la tarde.
Wczoraj mój samochód został ukradziony.
start learning
Ayer mi coche fue robado.
Drzwi są otwarte.
start learning
La puerta está abierta.
Drzwi zostały otwarte już kilka godzin temu.
start learning
La puerta fue abierta hace ya algunas horas.
List został napisany przez moich przyjaciół.
start learning
La carta fue escrita por mis amigos.
W księgarniach kupuje się książki.
start learning
En las librerías se compran libros.
W latach trzydziestych nie szanowano praw człowieka.
start learning
En los años 30 no se respetaban los derechos humanos.
Problem bezrobocia jest bardzo dobrze znany w tym kraju.
start learning
El problema de desempleo se conoce muy bien en este país.
Moje teksty są sprawdzane co miesiąc.
start learning
Mis textos se revisan cada mes.
Wczoraj otwarto centrum handlowe.
start learning
Ayer se abrió un centro comercial.
Można pójść z tobą?
start learning
Se puede venir contigo?
To zdanie powtarza się co trzy minuty.
start learning
Esta frase se repite cada tres minutos.
Nie można zrozumieć.
start learning
No se puede entender.
Tutaj gra się w piłkę nożną.
start learning
Aquí se juega a fútbol.
Rozlano wodę.
start learning
El agua se derramó.
Można zamknąć lodówkę?
start learning
Se puede cerrar la nevera?
Zepsuto pralkę.
start learning
La lavadora se estropeó.
Spalono śmieci.
start learning
La basura se ha quemado.

You must sign in to write a comment