E Dla Początkujących 3 A2-B1

 0    600 flashcards    wieczor
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to say (something)
What did you say?
start learning
powiedzieć (coś)
Co powiedziałaś?
to tell (someone)
Tell me what you want.
start learning
powiedzieć (komuś)
Powiedz mi. czego chcesz.
to talk
Can I talk to you for a minute?
start learning
rozmawiać
Czy mogę z tobą chwilę porozmawiać?
to communicate
In Spain I'm going to communicate only in Spanish.
start learning
komunikować się
W Hiszpanii zamierzam komunikować się jedynie po hiszpańsku.
conversation
This isn't going to be a pleasant conversation.
start learning
rozmowa
To nie będzie przyjemna rozmowa.
truth
Is Lucy going to tell us the truth?
start learning
prawda
Czy Lucy zamierza powiedzieć nam prawdę?
lie
Was this a lie?
start learning
kłamstwo
Czy to było kłamstwo?
message
Did you get my message?
start learning
wiadomość
Dostałeś moją wiadomość?
news
We are watching the news on TV at the moment.
start learning
wiadomości (nowe)
Właśnie oglądamy wiadomości w telewizji.
secret
Can I tell you a secret?
start learning
sekret. tajemnica
Mogę powiedzieć ci coś w tajemnicy?
compliment
May I pay you a compliment?
start learning
komplement
Czy mogę ci powiedzieć komplement?
speech
May I listen to his speech?
start learning
przemowa
Czy mogę posłuchać jego przemowy?
sentence
Could you repeat the last sentence?
start learning
zdanie
Czy możesz powtórzyć ostatnie zdanie?
text
This text is too difficult for me.
start learning
tekst
Ten tekst jest dla mnie za trudny.
to promise
I have promised to come. and I will.
start learning
obiecać
Obiecałem. że przyjdę i przyjdę.
to refuse
He refused to lend me money.
start learning
odmawiać
Odmówił mi pożyczenia pieniędzy.
to recommend
Which book do you recommend?
start learning
polecać
Którą książkę polecasz?
to suggest
He suggested going swimming after dinner.
start learning
sugerować
Zasugerował. żebyśmy poszli popływać po obiedzie.
to offer
My brother offered his seat to an elderly woman.
start learning
oferować
Mój brat zaoferował swoje miejsce starszej kobiecie.
to explain
Could you explain this. please?
start learning
wyjaśniać
Czy mógłbyś to wyjaśnić. proszę?
to beg
I'm begging you. leave him!
start learning
błagać
Błagam cię. odejdź od niego!
to call
Can you call the kids? Dinner is ready.
start learning
wołać. nazywać
Możesz zawołać dzieci? Obiad jest gotowy.
to ring
The phone's ringing! Can you answer it?
start learning
dzwonić (o telefonie)
Telefon dzwoni! Możesz odebrać?
to answer the phone
I can't answer the phone. I'm in the bath!
start learning
odbierać telefon
Nie mogę odebrać telefonu. jestem w wannie!
to hang up
I started screaming at her and she hung up.
start learning
rozłączać się (o telefonie)
Zaczęłam na nią krzyczeć i rozłączyła się.
to see
Can I see it?
start learning
widzieć. zobaczyć
Mogę zobaczyć?
to look at
Look at me when I am talking to you.
start learning
patrzeć na
Patrz na mnie. kiedy do ciebie mówię.
to look like
She looks like her mother.
start learning
wyglądać jak
Wygląda jak jej matka.
to look around
She looked around the room and introduced herself.
start learning
rozglądać się
Rozejrzała się po pokoju i przedstawiła się.
view
We booked a hotel room with a beautiful view.
start learning
widok
Zarezerwowaliśmy pokój hotelowy z pięknym widokiem.
clearly
Please repeat it loudly and clearly.
start learning
wyraźnie. jasno
Proszę. powtórz to głośno i wyraźnie.
to sense
I could sense they were bored.
start learning
wyczuwać
Wyczuwałem. że się nudzą.
to hear
Hello? Can you hear me?
start learning
słyszeć
Halo? Słyszysz mnie?
loud
The children are so loud. I can't stand it!
start learning
głośny
Dzieci są takie głośne. nie mogę tego znieść!
quiet
Has he always been so quiet?
start learning
cichy
Czy on zawsze był taki cichy?
silent
Why are you so silent today? Are you mad?
start learning
milczący. cichy
Dlaczego jesteś dzisiaj taki milczący? Jesteś zły?
noisy
The street was crowded and noisy.
start learning
hałaśliwy
Ulica była zatłoczona i hałaśliwa.
sound
Did you hear that strange sound? What was it?
start learning
dźwięk
Słyszałeś ten dziwny dźwięk? Co to było?
to sound
It sounds fine.
start learning
brzmieć
Brzmi nieźle.
smell
What's that strange smell?
start learning
zapach
Co to za dziwny zapach?
to smell
Can I smell this perfume?
start learning
pachnieć. wąchać
Mogę powąchać te perfumy?
to taste
Taste this dish. it's delicious!
start learning
próbować. smakować
Spróbuj tego dania. jest przepyszne!
to seem
That film doesn't seem to be interesting.
start learning
wydawać się
Ten film nie wydaje się interesujący.
to touch
Please. don't touch anything.
start learning
dotykać
Proszę. nie dotykajcie niczego.
rough
The skin on his hands was hard and rough.
start learning
szorstki
Skóra na jego dłoniach była twarda i szorstka.
smooth
The surface of the lake was as smooth as glass.
start learning
gładki
Powierzchnia jeziora była gładka jak szkło.
makeup
I like your makeup. it's very natural.
start learning
makijaż
Podoba mi się twój makijaż. jest bardzo naturalny.
mouth
Open your mouth and say "Aaah".
start learning
usta. buzia
Otwórz buzię i powiedz "Aaa".
chest
The doctor examined my chest.
start learning
klatka piersiowa
Lekarz zbadał moją klatkę piersiową.
nail
I cut myself when I was cutting my nails.
start learning
paznokieć
Zraniłem się. kiedy obcinałem paznokcie.
nail polish
Is this nail polish better than that one?
start learning
lakier do paznokci
Czy ten lakier do paznokci jest lepszy niż tamten?
ginger hair
My aunt looks really nice with ginger hair.
start learning
rude włosy
Moja ciocia wygląda bardzo ładnie w rudych włosach.
brunette
That brunette looks like my sister!
start learning
brunetka
Ta brunetka wygląda jak moja siostra!
blonde
I want to be a blonde. like my sister-in-law.
start learning
blondynka
Chcę być blondynką. tak jak moja szwagierka.
skin and bone
Look at my nephew – he's skin and bone.
start learning
skóra i kości
Popatrz na mojego siostrzeńca – sama skóra i kości.
moustache
Does your uncle have a moustache?
start learning
wąsy
Czy twój wujek ma wąsy?
huge
My niece has huge blue eyes.
start learning
ogromny
Moja bratanica ma ogromne niebieskie oczy.
tiny
My daughter's hands are so tiny.
start learning
malutki
Rączki mojej córeczki są takie malutkie.
wrinkles
My grandma doesn't have many wrinkles.
start learning
zmarszczki
Moja babcia nie ma wielu zmarszczek.
tattoo
I want to get a tattoo on my foot.
start learning
tatuaż
Chcę sobie zrobić tatuaż na stopie.
pierced
Do you really have a pierced tongue?
start learning
przekłuty
Naprawdę masz przekłuty język?
personality
What influences a child's personality?
start learning
osobowość
Co wpływa na osobowość dziecka?
personality trait
What personality traits do you value the most?
start learning
cecha charakteru
Jakie cechy charakteru cenisz najbardziej?
self-confident
My fiancée is self-confident.
start learning
pewny siebie
Moja narzeczona jest pewna siebie.
talkative
My ex-boyfriend was too talkative.
start learning
gadatliwy
Mój były chłopak był zbyt gadatliwy.
charming
You are so charming. thank you.
start learning
uroczy
Jesteś taki uroczy. dziękuję.
spoilt
He doesn't want his children to be spoilt.
start learning
rozpieszczony
Nie chce. żeby jego dzieci były rozpieszczone.
serious
My father-in-law is the most serious person I know.
start learning
poważny
Mój teść jest najbardziej poważną osobą. jaką znam.
kind
Be kind to yourself.
start learning
życzliwy
Bądź dla siebie życzliwy.
motivated
She was incredibly motivated to get the job.
start learning
zmotywowany
Była niesamowicie zmotywowana. żeby dostać tę pracę.
motivation
Motivation is the key to success.
start learning
motywacja
Motywacja to klucz do sukcesu.
well-organised
It's easier to work when you're well-organised.
start learning
dobrze zorganizowany
Łatwiej jest pracować. kiedy jest się dobrze zorganizowanym.
self-discipline
Self-discipline is necessary. if you want to be successful.
start learning
samodyscyplina
Samodyscyplina jest konieczna. jeśli chcesz odnieść sukces.
creative
You need to be creative. if you want to be a musician.
start learning
kreatywny
Musisz być kreatywny. jeśli chcesz być muzykiem.
talented
Sarah was a very talented child.
start learning
utalentowany
Sarah była bardzo utalentowanym dzieckiem.
positive attitude
Positive attitude is half the success.
start learning
pozytywne podejście
Pozytywne podejście to połowa sukcesu.
imagination
Use your imagination!
start learning
wyobraźnia
Użyj wyobraźni!
bright
Your nephew has always been such a bright boy.
start learning
bystry. inteligentny
Twój siostrzeniec zawsze był takim bystrym chłopcem.
aggressive
When kids watch too much TV. they become aggressive.
start learning
agresywny
Kiedy dzieci oglądają za dużo telewizji. stają się agresywne.
ambitious
My cousin is very ambitious and wants to get promoted quickly.
start learning
ambitny
Moja kuzynka jest bardzo ambitna i chce szybko awansować.
stressed
Students are usually stressed before their first exam.
start learning
zestresowany
Studenci zwykle są zestresowani przed pierwszym egzaminem.
jealous
Why are you so jealous of her?
start learning
zazdrosny
Dlaczego jesteś o nią tak zazdrosny?
glad
My husband was really glad when he got the present.
start learning
zadowolony
Mój mąż był bardzo zadowolony. kiedy otrzymał prezent.
furious
I have never seen my mum so furious.
start learning
wściekły
Nigdy nie widziałam mojej mamy tak wściekłej.
to admire
My wife has always admired her father.
start learning
podziwiać
Moja żona zawsze podziwiała swojego ojca.
to accept
Do you accept credit cards?
start learning
akceptować
Czy akceptujecie karty kredytowe?
fascinated
My brother is fascinated with his new computer game.
start learning
zafascynowany
Mój brat jest zafascynowany swoją nową grą komputerową.
annoyed
What has happened? I can see you are annoyed.
start learning
rozdrażniony. poirytowany
Co się stało? Widzę. że jesteś poirytowany.
embarassed
Children are often embarrased when they don't know an answer.
start learning
zażenowany
Dzieci często czują się zażenowane. kiedy nie znają odpowiedzi na pytanie.
disappointed
He was really disappointed with himself.
start learning
rozczarowany
Był sobą bardzo rozczarowany.
disappointment
To our disappointment. the tickets were sold out.
start learning
rozczarowanie
Ku naszemu rozczarowaniu bilety były już wyprzedane.
lonely
Do you often feel lonely?
start learning
samotny
Często czujesz się samotny?
confused
I was really confused and didn't know what to do.
start learning
zdezorientowany
Byłam naprawdę zdezorientowana i nie wiedziałam. co robić.
respect
They deserve respect.
start learning
szacunek
Oni zasługują na szacunek.
loyal
My relatives are very loyal to each other.
start learning
lojalny
Moi krewni są wobec siebie bardzo lojalni.
faithful
Have they been faithful to one another?
start learning
wierny
Czy oni byli sobie wierni?
to be keen on something
He wasn't keen on moving to a different city.
start learning
mieć chęć na coś
Nie miał chęci wyprowadzać się do innego miasta.
to be fond of something
Are you fond of reading books?
start learning
lubić coś
Czy lubisz czytać książki?
to be fed up with
My aunt was really fed up with that neighbour.
start learning
mieć dosyć
Moja ciocia miała naprawdę dosyć tego sąsiada.
at the moment
Sorry. I can't speak to you at the moment.
start learning
w tej chwili
Przepraszam. w tej chwili nie mogę z tobą rozmawiać.
finally
We're finally going on holiday! In June!
start learning
w końcu. wreszcie
W końcu jedziemy na wakacje! W czerwcu!
soon
They are getting married soon.
start learning
wkrótce
Oni wkrótce biorą ślub.
before
Are you going to call me before you leave work?
start learning
przed. zanim
Zadzwonisz do mnie. zanim wyjdziesz z pracy?
after
Are we meeting after school tonight?
start learning
po
Spotykamy się dziś wieczorem po szkole?
during
Are you going to be here during the summer holidays?
start learning
podczas
Zamierzasz tu być podczas letnich wakacji?
until
We aren't staying here until March.
start learning
aż do. dopóki
Nie zostajemy tu aż do marca.
forever
I will stay with you forever!
start learning
na zawsze
Zostanę z tobą na zawsze!
future
My grandson is going to be a doctor in the future.
start learning
przyszłość
Mój wnuczek zamierza być w przyszłości lekarzem.
past
Will you ever tell me about your past?
start learning
przeszłość
Czy opowiesz mi kiedyś o swojej przeszłości?
present
Focus on the present!
start learning
teraźniejszość
Skup się na teraźniejszości!
age
We're living in the age of reason and science.
start learning
era. epoka
Żyjemy w epoce rozumu i nauki.
hardly ever
We hardly ever see each other.
start learning
prawie nigdy
Prawie nigdy się nie widujemy.
every time
You get nervous every time we talk about it.
start learning
za każdym razem
Denerwujesz się za każdym razem. kiedy o tym rozmawiamy.
all the time
Are you going to be here all the time?
start learning
przez cały czas
Będziesz tu przez cały czas?
most of the time
Most of the time the professor was silent.
start learning
przez większość czasu
Przez większość czasu wykładowca milczał.
from time to time
My mum bakes from time to time.
start learning
od czasu do czasu
Moja mama od czasu do czasu piecze.
some time ago
This happened some time ago in Spain.
start learning
jakiś czas temu
Zdarzyło się to jakiś czas temu w Hiszpanii.
every two days
They don't come here every two days.
start learning
co dwa dni
Nie przyjeżdżają tu co dwa dni.
every other night
I'll babysit every other night.
start learning
co drugi wieczór. co drugą noc
Będę się opiekował dzieckiem co drugi wieczór.
the day after tomorrow
I'm meeting him the day after tomorrow.
start learning
pojutrze
Spotykam się z nim pojutrze.
the day before yesterday
I haven't seen her since the day before yesterday.
start learning
przedwczoraj
Nie widziałam jej od przedwczoraj.
recently
You've changed a lot recently.
start learning
ostatnio
Bardzo się ostatnio zmieniłeś.
midnight
We're leaving at midnight.
start learning
północ (godzina)
Wyjeżdżamy o północy.
noon
The match starts at noon.
start learning
południe (godzina)
Mecz zaczyna się w południe.
to set the alarm
I forgot to set the alarm and overslept.
start learning
nastawić budzik
Zapomniałam nastawić budzik i zaspałam.
clock
I think the clock has broken.
start learning
zegar
Wydaje mi się. że zepsuł się zegar.
the clock is fast
I think my clock is a little fast.
start learning
zegar się spieszy
Wydaje mi się. że mój zegar się trochę spieszy.
the clock is slow
This clock is 3 minutes slow.
start learning
zegar się późni
Ten zegar późni się o trzy minuty.
quarter
– What time is it? – It's quarter past one.
start learning
kwadrans
– Która godzina? – Kwadrans po pierwszej.
date
Write today's date and sign it.
start learning
data
Napisz dzisiejszą datę i podpisz się.
song
Who performs this song?
start learning
piosenka
Kto wykonuje tę piosenkę?
melody
What a beautiful melody.
start learning
melodia
Jaka piękna melodia.
lyrics
I don't know the lyrics but I'll sing the song anyway.
start learning
słowa piosenki
Nie znam słów tej piosenki. ale i tak zaśpiewam.
title
What's the title of this song?
start learning
tytuł
Jaki jest tytuł tej piosenki?
musical
My granddaughter has always been very musical.
start learning
muzykalny
Moja wnuczka zawsze była bardzo muzykalna.
note
Do you know how to read notes?
start learning
nuta
Potrafisz czytać z nut?
to compose
Mozart composed a lot of excellent music.
start learning
komponować
Mozart skomponował wiele świetnej muzyki.
band
Have you heard of this band?
start learning
zespół. kapela
Słyszałeś o tym zespole?
to perform
She didn't want to perform yesterday.
start learning
występować
Nie chciała wczoraj wystąpić.
stage
I've never been on stage before!
start learning
scena
Nigdy wcześniej nie byłam na scenie!
voice
The singer had a really beautiful voice.
start learning
głos
Piosenkarka miała naprawdę piękny głos.
popular music
She doesn't like popular music. she prefers jazz.
start learning
muzyka popularna
Ona nie lubi muzyki popularnej. woli jazz.
classical music
I'd like to know more about classical music.
start learning
muzyka poważna
Chciałabym wiedzieć coś więcej na temat muzyki poważnej.
musical instrument
Would you like to play a musical instrument?
start learning
instrument muzyczny
Czy chciałbyś grać na jakimś instrumencie muzycznym?
guitar
I wouldn't like to play the guitar. I'd rather do sports.
start learning
gitara
Nie chciałbym grać na gitarze. Wolę sport.
piano
Are you keen on playing the piano?
start learning
pianino
Lubisz grać na pianinie?
violin
I can't stand practising the violin.
start learning
skrzypce
Nie mogę znieść ćwiczeń na skrzypcach.
drums
Would you like to play the drums one day?
start learning
perkusja
Chciałbyś kiedyś grać na perkusji?
drumsticks
Where are my drumsticks?
start learning
pałeczki do gry na perkusji
Gdzie są moje pałeczki do gry na perkusji?
flute
I'm going to learn how to play the flute.
start learning
flet
Zamierzam nauczyć się grać na flecie.
cello
I love the sound of the cello.
start learning
wiolonczela
Uwielbiam dźwięk wiolonczeli.
trumpet
When my neighbour practices the trumpet. I close my window.
start learning
trąbka
Kiedy mój sąsiad ćwiczy grę na trąbce. zamykam okno.
to play the sax
He has always wanted to play the sax.
start learning
grać na saksofonie
Zawsze chciał grać na saksofonie.
far away
How far away is it? I'm tired.
start learning
daleko
Jak daleko to jest? Zmęczyłam się.
close by
I see them quite often. they live close by.
start learning
blisko. nieopodal
Widuję ich dość często. mieszkają nieopodal.
to measure
How can you measure your success?
start learning
mierzyć. robić pomiar
Jak można zmierzyć sukces?
average
What's the average salary in Canada?
start learning
przeciętny
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie w Kanadzie?
distance
We covered a long distance that day.
start learning
odległość
Tamtego dnia pokonaliśmy dużą odległość.
kilometre
Have we walked a kilometre yet?
start learning
kilometr
Przeszliśmy już kilometr?
mile
Last weekend I ran 15 miles.
start learning
mila
W zeszły weekend przebiegłam 15 mil.
to grow
Money doesn't grow on trees.
start learning
rosnąć
Pieniądze nie rosną na drzewach.
inch
I grew 2 inches that summer.
start learning
cal
Tamtego lata urosłam dwa cale.
centimetre
I've grown two centimetres since last year.
start learning
centymetr
Od zeszłego roku urosłem dwa centymetry.
millimetre
It seems like my nails grow a millimetre a day.
start learning
milimetr
Mam wrażenie. że paznokcie rosną mi milimetr na dzień.
area
The park covers a very large area.
start learning
obszar
Park zajmuje bardzo duży obszar.
square metre
It covers an area of ten square metres.
start learning
metr kwadratowy
Pokrywa on obszar dziesięciu metrów kwadratowych.
litre
I drink two litres of water a day.
start learning
litr
Wypijam dwa litry wody dziennie.
drop
Just a drop of this poison can kill a person.
start learning
kropla
Zaledwie kropla tej trucizny może zabić człowieka.
ruler
Let's measure it. Do you have a ruler?
start learning
linijka
Zmierzmy to. Masz linijkę?
to be over
Is the game over yet?
start learning
kończyć się
Czy mecz się już skończył?
to come from
Where does she come from? She looks Asian.
start learning
pochodzić (z)
Skąd ona pochodzi? Wygląda na Azjatkę.
to come in
I told her to come in.
start learning
wchodzić
Powiedziałem jej. żeby weszła.
to go away
Let's go away somewhere nice for the weekend.
start learning
wyjeżdżać. odjeżdżać
Wyjedźmy w jakieś ładne miejsce na weekend.
to grow up
He didn't grow up in the city.
start learning
dorastać
Nie dorastał w mieście.
to bring up
Are you bringing her up alone?
start learning
wychowywać
Sam ją wychowujesz?
to get on with someone
I can't get on with her.
start learning
dogadywać się z kimś
Nie mogę się z nią dogadać.
to put away
Don't put your homework away! Do it now.
start learning
odkładać (na półkę. na później)
Nie odkładaj pracy domowej na później! Odrób ją teraz.
to turn down
Can I turn the radio down?
start learning
ściszać
Czy mogę ściszyć radio?
to turn up
Don't turn the TV up. It's too loud already.
start learning
podgłaśniać
Nie pogłaśniaj telewizora. I tak jest już za głośno.
to look after
Will you look after my dog when I'm on holiday?
start learning
opiekować się
Zaopiekujesz się moim psem. kiedy będę na wakacjach?
to look for
What are you looking for?
start learning
szukać
Czego szukasz?
to fill in (a form)
I don't know how to fill in this form.
start learning
wypełniać (formularz)
Nie wiem. jak wypełnić ten formularz.
to find out
What have you found out?
start learning
dowiedzieć się
Czego się dowiedziałeś?
to call back
Call me back as soon as possible.
start learning
oddzwaniać
Oddzwoń do mnie tak szybko. jak to tylko możliwe.
to write down
Write it down. it's useful information.
start learning
zapisać
Zapisz to. to przydatna informacja.
to pay back
When can you pay me back?
start learning
zwracać pieniądze. spłacać
Kiedy możesz mi zwrócić pieniądze?
poor
She doesn't make a lot of money. she's quite poor.
start learning
biedny
Nie zarabia wiele pieniędzy. jest raczej biedna.
rich
If you get that job. you'll be rich!
start learning
bogaty
Jeśli dostaniesz tę pracę. będziesz bogaty!
to apply for a job
If you apply for this job. you'll get it – I'm sure of that.
start learning
ubiegać się o pracę
Jeśli będziesz ubiegał się o tę pracę. dostaniesz ją – jestem tego pewna.
to work overtime
You will earn more money if you work overtime.
start learning
pracować po godzinach
Zarobisz więcej pieniędzy. jeśli będziesz pracował po godzinach.
contract
Will you sign the contract if its terms are OK?
start learning
umowa
Podpiszesz umowę. jeśli jej warunki będą OK?
volunteer
If I have enough time. I will work as a volunteer.
start learning
wolontariusz. ochotnik
Jeśli będę miała wystarczająco dużo czasu. popracuję jako wolontariuszka.
duty
Cleaning the floor is not my duty.
start learning
obowiązek
Mycie podłogi nie jest moim obowiązkiem.
to negotiate
Do you think we can negotiate with them?
start learning
negocjować
Myślisz. że możemy z nimi negocjować?
skill
She doesn't have the appropriate skills for this job.
start learning
umiejętność
Ona nie ma odpowiednich umiejętności do tej pracy.
freelancer
Would you consider working as a freelancer?
start learning
wolny strzelec
Rozważałbyś pracę jako wolny strzelec?
to take a day off
You are so tired. take a day off.
start learning
wziąć dzień wolnego
Jesteś taki zmęczony. weź dzień wolnego.
lunch break
What time is the lunch break?
start learning
przerwa na obiad
O której jest przerwa na obiad?
folder
– Is this my folder? – No. it's mine.
start learning
teczka. folder
– To moja teczka? – Nie. moja.
project
It's not her project. it's yours!
start learning
projekt
To nie jej projekt tylko twój!
career
Her career is not your problem but hers.
start learning
kariera
Jej kariera to nie twój problem tylko jej.
success
This wasn't our success but his. really.
start learning
sukces
To nie był tak naprawdę nasz sukces tylko jego.
to achieve
We achieved our goal and they achieved theirs.
start learning
osiągać
My osiągnęliśmy swój cel. a oni swój.
failure
It's not a failure. it's an experience.
start learning
porażka
To nie porażka. ale doświadczenie.
busy
She's busy at the moment. would you like to leave a message?
start learning
zajęty
W tej chwili jest zajęta. czy chce pan zostawić wiadomość?
own
I run my own business.
start learning
własny
Prowadzę własną działalność gospodarczą.
industry
He invested in the tobacco industry.
start learning
przemysł
Zainwestował w przemysł tytoniowy.
insurance
Do you have health insurance?
start learning
ubezpieczenie
Masz ubezpieczenie zdrowotne?
to decide
Have you decided what to do?
start learning
decydować
Zdecydowałeś. co zrobisz?
decision
The decision is yours.
start learning
decyzja
Decyzja należy do ciebie.
to plan
You don't need to plan everything in advance.
start learning
planować
Nie musisz wszystkiego planować z góry.
to start
You can start packing your things.
start learning
zaczynać
Możesz zacząć pakować swoje rzeczy.
to finish
I want to finish it as soon as possible.
start learning
kończyć
Chcę to skończyć tak szybko jak to możliwe.
to stop
The phone stopped working.
start learning
przestać. zatrzymać się
Telefon przestał działać.
reception
Where is the reception?
start learning
recepcja
Gdzie jest recepcja?
to spend time
At work I spend a lot of time at the computer.
start learning
spędzać czas
W pracy spędzam dużo czasu przed komputerem.
spider
There aren't any spiders in my house.
start learning
pająk
W moim domu nie ma żadnych pająków.
ant
Ouch. an ant bit my toe!
start learning
mrówka
Au. mrówka ugryzła mnie w palec (u nogi)!
butterfly
My grandpa has a collection of butterflies.
start learning
motyl
Mój dziadek ma kolekcję motyli.
bear
Were there any bears in the zoo?
start learning
niedźwiedź
Czy w zoo były jakieś niedźwiedzie?
penguin
Penguins can't fly although they have wings.
start learning
pingwin
Pingwiny nie potrafią latać. mimo że mają skrzydła.
dolphin
She has always wanted to swim with dolphins.
start learning
delfin
Zawsze chciała pływać z delfinami.
shark
Sharks very rarely kill people.
start learning
rekin
Rekiny bardzo rzadko zabijają ludzi.
crocodile
Have you ever seen a real crocodile?
start learning
krokodyl
Czy kiedykolwiek widziałeś prawdziwego krokodyla?
eagle
He went to the mountains for two months to observe eagles.
start learning
orzeł
Pojechał na dwa miesiące w góry. żeby obserwować orły.
parrot
We used to have a parrot when I was a kid.
start learning
papuga
Kiedy byłem dzieckiem. mieliśmy papugę.
pigeon
My ex-wife used to feed pigeons every day.
start learning
gołąb
Moja była żona codziennie karmiła gołębie.
owl
My little brother used to be afraid of owls.
start learning
sowa
Mój młodszy brat kiedyś bał się sów.
goat
Did you use to keep goats on your farm?
start learning
koza
Czy hodowaliście kiedyś kozy na waszej farmie?
duck
Did she use to feed ducks in this park?
start learning
kaczka
Czy ona kiedyś karmiła kaczki w tym parku?
turkey
They didn't use to eat turkey for Thanksgiving.
start learning
indyk
Oni nie jadali indyka na Święto Dziękczynienia.
hamster
I didn't use to have a hamster when I was little.
start learning
chomik
Kiedy byłam mała. nie miałam chomika.
rat
There used to be a lot of rats here.
start learning
szczur
Kiedyś było tu dużo szczurów.
giraffe
When we went to Africa. we saw giraffes from the car.
start learning
żyrafa
Kiedy pojechaliśmy do Afryki. widzieliśmy z samochodu żyrafy.
deer (l.mn. deer)
Their traditional clothes are made of deer skin.
start learning
jeleń. sarna
Ich tradycyjne ubrania robi się ze skóry jelenia.
turtle
I can't tell a turtle from a tortoise.
start learning
żółw wodny
Nie potrafię rozróżnić żółwia wodnego od lądowego.
puppy (także: pup / l.mn. puppies)
Look at that puppy! It's so cute!
start learning
szczeniak
Popatrz na tego szczeniaczka! Jest taki słodki!
kitten
I got a kitten for my birthday!
start learning
kotek. kocię
Na urodziny dostałam kotka!
to keep animals
They keep a lot of animals on the farm.
start learning
hodować zwierzęta
Hodują w swoim gospodarstwie wiele zwierząt.
branch
There's an owl sitting on that branch.
start learning
gałąź
Na tamtej gałęzi siedzi sowa.
to plant
Would you like to help me plant some trees?
start learning
sadzić
Chciałbyś mi pomóc posadzić kilka drzew?
to bloom
These flowers bloom in May.
start learning
kwitnąć
Te kwiaty kwitną w maju.
bush
She noticed that something was moving in the bushes.
start learning
krzak
Zauważyła. że w krzakach coś się rusza.
root
Only the root of this plant is edible.
start learning
korzeń
Tylko korzeń tej rośliny jest jadalny.
breeze
Can you feel the lovely breeze?
start learning
bryza. wiaterek
Czujesz ten miły wiaterek?
dry
It was the driest month of the year.
start learning
suchy
To był najsuchszy miesiąc roku.
wet
It was wet outside all week.
start learning
mokry
Na zewnątrz było mokro przez cały tydzień.
showers
It was sunny all month. only with occasional showers.
start learning
przelotne deszcze
Przez cały miesiąc było słonecznie. padały tylko przelotne deszcze.
boiling hot
I love it when it's boiling hot like today.
start learning
upalnie
Uwielbiam. kiedy jest tak upalnie jak dziś.
thermometer
Look at the thermometer. Is it warm out?
start learning
termometr
Popatrz na termometr. Czy na zewnątrz jest ciepło?
shade
Let's sit in the shade for a while.
start learning
cień. miejsce zacienione
Usiądźmy na chwilę w cieniu.
daylight
We need to take photos in daylight.
start learning
światło dzienne
Musimy robić zdjęcia przy świetle dziennym.
degree
It's only 15 degrees today. Wear a jacket.
start learning
stopień
Dzisiaj jest tylko 15 stopni. Załóż kurtkę.
to burn
I burned my skin quite badly.
start learning
oparzyć
Dość poważnie oparzyłem sobie skórę.
plaster
What a nasty cut! Put a plaster on.
start learning
plaster opatrunkowy
Co za paskudne zadrapanie! Przyklej sobie plaster.
plaster cast
I'm afraid we have to put a plaster cast on your leg.
start learning
gips
Obawiam się. że musimy założyć panu gips na nogę.
to feel dizzy
Don't drink so much or you'll feel dizzy.
start learning
mieć zawroty głowy
Nie pij tyle. bo będziesz miał zawroty głowy.
migraine
Nothing works when I have a migraine.
start learning
migrena
Nic nie działa. kiedy mam migrenę.
toothache
I suffered from toothache all night long.
start learning
ból zęba
Przez całą noc męczył mnie ból zęba.
rash
The baby had a strange rash all over his body.
start learning
wysypka
Dziecko miało dziwną wysypkę na całym ciele.
allergic to something
Are you allergic to strawberries?
start learning
uczulony na coś
Jesteś uczulony na truskawki?
to vomit
I feel sick. I might vomit.
start learning
wymiotować
Niedobrze mi. mogę zwymiotować.
cut
This cut will leave a scar.
start learning
rana. zacięcie
Ta rana zostawi bliznę.
to disinfect
We need to disinfect this cut.
start learning
odkażać
Musimy odkazić tę ranę.
to swell
My leg has swollen badly.
start learning
spuchnąć
Moja noga brzydko spuchła.
to twist an ankle
He twisted his ankle when he was playing football.
start learning
skręcić kostkę
Skręcił sobie kostkę. kiedy grał w piłkę nożną.
heart attack
My granny had a heart attack when she was walking home.
start learning
zawał serca
Moja babcia miała zawał serca. kiedy szła do domu.
injury
I was riding my bike when I got this injury.
start learning
kontuzja. uraz
Jechałam rowerem. kiedy nabawiłam się tej kontuzji.
bruise
I fell over when I was playing basketball and I have a bruise on my knee.
start learning
siniak
Przewróciłem się. kiedy grałem w koszykówkę i mam siniaka na kolanie.
accident
It was a horrible accident.
start learning
wypadek
To był okropny wypadek.
to survive
He survived World War II.
start learning
przetrwać. przeżyć
On przeżył drugą wojnę światową.
to drown
I'm afraid of water. I don't want to drown.
start learning
utopić się
Boję się wody. nie chcę utonąć.
life
The doctors saved his life.
start learning
życie
Lekarze uratowali mu życie.
death
His death upset the whole nation.
start learning
śmierć
Jego śmierć zasmuciła cały naród.
dead
The fly isn't moving. it's dead.
start learning
martwy
Ta mucha się nie rusza. jest martwa.
alive
We will catch him. dead or alive!
start learning
żywy
Złapiemy go. martwego czy żywego!
clinic
She should go to a clinic with that illness.
start learning
klinika
Powinna zgłosić się do jakiejś kliniki z tą chorobą.
GP
Call our GP. Susie is feeling bad.
start learning
lekarz rodzinny
Dzwoń do naszego lekarza rodzinnego. Suzie źle się czuje.
to breathe
Breathe calmly.
start learning
oddychać
Oddychaj spokojnie.
breath
Take a deep breath!
start learning
oddech
Weź głęboki oddech!
to try
Why don't you try one more time?
start learning
próbować
Może spróbuj jeszcze raz?
bad habit
Smoking is a very bad habit.
start learning
zły nawyk. nałóg
Palenie to bardzo zły nawyk.
to smoke
You mustn't smoke here.
start learning
palić (papierosy)
Tutaj nie wolno palić.
cigarettes
Could you buy me a packet of cigarrettes. please?
start learning
papierosy
Kupisz mi paczkę papierosów. proszę?
nicotine
Cigarettes contain nicotine.
start learning
nikotyna
Papierosy zawierają nikotynę.
to give up smoking
He will never give up smoking.
start learning
rzucić palenie
On nigdy nie rzuci palenia.
non-smoker
I can only date a non-smoker.
start learning
osoba niepaląca
Mogę się spotykać tylko z osobą niepalącą.
to bite your nails
Stop biting your nails! It's disgusting!
start learning
obgryzać paznokcie
Przestań obgryzać paznokcie! To obrzydliwe!
to pick your nose
Look at that driver! He's picking his nose!
start learning
dłubać w nosie
Popatrz na tego kierowcę! Dłubie sobie w nosie!
to do drugs
Did she really do drugs when she was young?
start learning
brać narkotyki
Naprawdę brała narkotyki. kiedy była młoda?
to eat well
Pregnant women must eat well.
start learning
dobrze się odżywiać
Ciężarne kobiety muszą się dobrze odżywiać.
vegetarian
My fiancé has become a vegetarian recently.
start learning
wegetarianin
Mój narzeczony został niedawno wegetarianinem.
serving
I eat five servings of fruit a day.
start learning
porcja
Jadam pięć porcji owoców dziennie.
junk food
If you only eat junk food. you will get ill.
start learning
niezdrowe jedzenie
Jeśli będziesz jadł tylko niezdrowe jedzenie. rozchorujesz się.
to go on a diet
If you go on a diet. you will surely lose a few kilos.
start learning
przejść na dietę
Jeśli przejdziesz na dietę. na pewno zrzucisz parę kilo.
to keep to a diet
If you want results. keep to your diet!
start learning
trzymać się diety
Jeśli chcesz rezultatów. trzymaj się diety!
to put on weight
My brother-in-law has put on some weight recently.
start learning
przytyć
Mój szwagier ostatnio trochę przytył.
to lose weight
If I only eat vegetables. I will lose too much weight.
start learning
schudnąć
Jeśli będę jadła same warzywa. za dużo schudnę.
to stay in shape
I work out every day because I want to stay in shape.
start learning
pozostać w dobrej formie
Codziennie ćwiczę. bo chcę pozostać w dobrej formie.
workaholic
My ex-husband was a workoholic. that's why we divorced.
start learning
pracoholik
Mój były mąż był pracoholikiem. dlatego się rozwiedliśmy.
to get enough sleep
When I get enough sleep. my skin looks a lot better.
start learning
wysypiać się
Kiedy się wysypiam. moja skóra wygląda o wiele lepiej.
to stay up late
If I stay up late. I will feel terrible tomorrow.
start learning
chodzić poźno spać
Jeśli pójdę późno spać. jutro będę czuł się fatalnie.
healthy lifestyle
A healthy lifestyle is not only diet and exercise.
start learning
zdrowy tryb zycia
Zdrowy tryb życia to nie tylko dieta i ćwiczenia.
balance
You need to have balance in your life.
start learning
równowaga
W życiu trzeba zachować równowagę.
to take your time
Take your time. we have the whole day.
start learning
nie spieszyć się
Nie spiesz się. mamy cały dzień.
to meditate
I try to meditate at least ten minutes a day.
start learning
medytować
Staram się medytować przynajmniej dziesięć minut dziennie.
alcoholic
My uncle is an alcoholic. unfortunately.
start learning
alkoholik
Mój wujek jest niestety alkoholikiem.
to get drunk
We got a little drunk that night.
start learning
upijać się
Troszkę się upiliśmy tamtego wieczoru.
harmful
Smoking is harmful to your health.
start learning
szkodliwy
Palenie jest szkodliwe dla zdrowia.
dish
Shepherd’s pie is a traditional British dish.
start learning
danie
Zapiekanka pasterska to tradycyjne brytyjskie danie.
lettuce
The lettuce doesn’t look fresh.
start learning
sałata
Sałata nie wygląda świeżo.
cabbage
I'm not a fan of cabbage. Can we eat something else?
start learning
kapusta
Nie przepadam za kapustą. Czy możemy zjeść coś innego?
spinach
You would love spinach if you tried it.
start learning
szpinak
Zasmakowałbyś w szpinaku. gdybyś go spróbował.
peas
If you added some peas. the salad would be better.
start learning
groszek
Gdybyś dodał trochę groszku. sałatka byłaby lepsza.
beans
If you listened to mum. you would eat more beans.
start learning
fasola
Gdybyś słuchał mamy. jadłbyś więcej fasoli.
broccoli
If you ate more broccoli. you'd have better skin.
start learning
brokuły
Gdybyś jadał więcej brokułów. miałbyś lepszą cerę.
nut
Would you eat this cake if there weren't any nuts in it?
start learning
orzech
Zjadłbyś to ciasto. gdyby nie było w nim orzechów?
seed
Would you like some sunflower seeds?
start learning
nasiono. pestka
Chcesz trochę pestek słonecznika?
raisin
I would try the salad if it didn't have any raisins.
start learning
rodzynka
Spróbowałbym tej sałatki. gdyby nie była z rodzynkami.
honey
I drink tea with honey because I don't like sugar.
start learning
miód
Piję herbatę z miodem. bo nie lubię cukru.
tuna
He always has a tin of tuna in his house.
start learning
tuńczyk
Zawsze ma w domu puszkę tuńczyka.
cherry
Let's put a cherry on the top.
start learning
wiśnia
Połóżmy wisienkę na górze.
watermelon
Could you cut the watermelon?
start learning
arbuz
Mógłbyś pokroić arbuza?
flour
If you had some flour. I would bake a cake.
start learning
mąka
Gdybyś miał mąkę. upiekłabym ciasto.
bun
Can I have three buns and a bottle of milk. please?
start learning
bułka
Poproszę trzy bułki i butelkę mleka.
cottage cheese
My grandson will only eat cottage cheese for breakfast.
start learning
serek wiejski
Mój wnuczek jada na śniadanie tylko serek wiejski.
jam
Would you like a jam sandwich?
start learning
dżem
Chcesz kanapkę z dżemem?
jelly
Is there jelly in this cake?
start learning
galaretka
Czy w tym cieście jest galaretka?
sweets
I don't eat any sweets at all.
start learning
słodycze
W ogóle nie jadam słodyczy.
biscuit
Mum. can I have a biscuit?
start learning
ciastko
Mamo. mogę zjeść ciastko?
chewing gum
Please. put your chewing gum in the bin.
start learning
guma do żucia
Wyrzuć gumę do żucia do kosza. proszę.
oil
Add more oil or it will burn.
start learning
olej
Dodaj więcej oleju. bo inaczej się spali.
low-fat
I'm on a low-fat diet.
start learning
niskotłuszczowy
Jestem na diecie niskotłuszczowej.
fatty
Don't eat that fatty hamburger.
start learning
tłusty (o jedzeniu)
Nie jedz tego tłustego hamburgera.
fresh
Our restaurant serves only fresh salads.
start learning
świeży
Nasza restauracja serwuje tylko świeże sałatki.
ripe
Are these avocados ripe? I never know.
start learning
dojrzały (o owocu)
Czy te awokado są dojrzałe? Nigdy nie umiem rozpoznać.
juicy
What a juicy orange!
start learning
soczysty
Jaka soczysta pomarańcza!
bowl
Would you like a bowl of water for your dog?
start learning
miska
Chce pani miskę wody dla psa?
toaster
If we had a toaster. we could toast some bread.
start learning
toster
Gdybyśmy mieli toster. moglibyśmy zrobić tosty.
cooker
Put the pot on the cooker.
start learning
kuchenka
Postaw garnek na kuchence.
to use
What do you use this blender for?
start learning
używać. korzystać
Do czego używasz tego blendera?
oven
I use the oven more often than the cooker.
start learning
piekarnik
Częściej używam piekarnika niż kuchenki.
microwave
Reheat the beans in a microwave.
start learning
mikrofalówka
Odgrzej fasolę w mikrofalówce.
dishwasher
The plates are still in the dishwasher.
start learning
zmywarka
Talerze nadal są w zmywarce.
freezer
The freezer isn't working.
start learning
zamrażarka
Zamrażarka nie działa.
juicer
I often forget to put a glass under the juicer.
start learning
sokowirówka
Często zapominam podstawić szklankę pod sokowirówkę.
coffee maker
I couldn't live without a coffee maker.
start learning
ekspres do kawy
Nie mógłbym żyć bez ekspresu do kawy.
food processor
Put all the ingredients into the food processor.
start learning
robot kuchenny
Włóż wszystkie składniki do robota kuchennego.
tin opener
Have you seen the tin opener?
start learning
otwieracz do puszek
Widziałeś gdzieś otwieracz do puszek?
flower pot
There was a flower pot on the table.
start learning
doniczka
Na stole była doniczka.
AC
Could you turn on the AC?
start learning
klimatyzacja
Czy mógłbyś włączyć klimatyzację?
radiator
Is there a radiator in each room?
start learning
kaloryfer
Czy w każdym pokoju jest kaloryfer?
central heating
We don't have central heating here.
start learning
ogrzewanie centralne
Nie mamy tu ogrzewania centralnego.
hairdryer
Do you use a hairdryer?
start learning
suszarka do włosów
Używasz suszarki do włosów?
clothes hanger
Put your dress on a clothes hanger.
start learning
wieszak (na ubrania)
Powieś sukienkę na wieszaku.
TV
I don't need a TV in my house.
start learning
telewizor
Nie potrzebuję w domu telewizora.
MP3 player
Can I borrow your MP3 player for a week?
start learning
odtwarzacz MP3. „MP-trójka”
Czy mogę pożyczyć twoją MP3 na tydzień?
camera
The camera in my phone is really good.
start learning
aparat fotograficzny
Aparat fotograficzny w moim telefonie jest naprawdę dobry.
video camera
Bring a video camera so we can make some videos.
start learning
kamera
Weź kamerę. żebyśmy mogli kręcić filmiki.
answering machine
I left her a message on the answering machine.
start learning
automatyczna sekretarka
Zostawiłam jej wiadomość na automatycznej sekretarce.
toothbrush
I can't find my toothbrush. Have you seen it?
start learning
szczoteczka do zębów
Nie mogę znaleźć mojej szczoteczki do zębów. Widziałeś ją?
tool
Where do you keep your tool kit?
start learning
narzędzie
Gdzie trzymasz zestaw narzędzi?
hammer
For God's sake. don't use a hammer at 6 a.m.!
start learning
młotek
Na miłość boską. nie używaj młotka o 6 rano!
scissors
Could you hand me the scissors. please?
start learning
nożyczki
Czy mógłbyś podać mi nożyczki. proszę?
bottle
A bottle of mineral water. please.
start learning
butelka
Poproszę butelkę wody mineralnej.
bucket
Pour some water into the bucket.
start learning
wiadro
Wlej trochę wody do wiadra.
to iron
Ironing calms me down.
start learning
prasować
Prasowanie mnie uspokaja.
to do the dishes
Mum always does the dishes herself.
start learning
myć naczynia
Mama zawsze sama myje naczynia.
housework
We share all housework equally.
start learning
prace domowe
Dzielimy się po równo wszystkimi pracami domowymi.
to help
Could you help me with the ironing?
start learning
pomagać
Czy mogłabyś mi pomóc z prasowaniem?
to clean
Sue hasn't cleaned the table yet.
start learning
czyścić
Sue jeszcze nie wyczyściła stołu.
to clear
Clear the desk before you start doing your homework.
start learning
uprzątnąć
Uprzątnij biurko. zanim zaczniesz odrabiać pracę domową.
to do the laundry
I've done the laundry but I've forgotten to take it out of the washing machine.
start learning
robić pranie
Zrobiłam pranie. ale zapomniałam je wyjąć z pralki.
to sweep the floor
Don't sweep the floor. Vacuum it.
start learning
zamiatać podłogę
Nie zamiataj podłogi. Odkurz ją.
to fold clothes
Fold your clothes before you put them in your suitcase.
start learning
składać ubrania
Złóż ubrania. zanim włożysz je do walizki.
to hang the laundry
She was hanging the laundry when we arrived.
start learning
wieszać pranie
Wieszała pranie. kiedy przyjechaliśmy.
to clear away the toys
She told her niece to clear away her toys.
start learning
posprzątać zabawki
Kazała swojej siostrzenicy posprzątać zabawki.
to walk the dog
If I were you. I would walk the dog more often.
start learning
wyprowadzać psa na spacer
Na twoim miejscu częściej wyprowadzałabym psa na spacer.
to water the plants
Who will water the plants when I am away?
start learning
podlewać rośliny
Kto podleje rośliny. kiedy mnie nie będzie?
soap
We're running out of soap. can you buy some?
start learning
mydło
Kończy nam się mydło. możesz jakieś kupić?
washing powder
This washing powder smells funny.
start learning
proszek do prania
Ten proszek do prania dziwnie pachnie.
washing-up liquid
You don't need to use so much washing-up liquid.
start learning
płyn do zmywania naczyń
Nie musisz używać tak dużo płynu do zmywania naczyń.
sponge
The sponge is wet.
start learning
gąbka
Gąbka jest mokra.
cloth
Pass me the cloth. there is some water on the floor.
start learning
ścierka
Podaj mi ścierkę. na podłodze jest trochę wody.
mess
How's it possible to make so much mess so quickly?
start learning
bałagan
Jak to możliwe. żeby tak szybko zrobić taki bałagan?
stain
You've got a stain on your shirt.
start learning
plama
Masz plamę na koszuli.
to throw away
Don't throw it away. give it to someone.
start learning
wyrzucać
Nie wyrzucaj tego. oddaj komuś.
crime
I have never witnessed any crime.
start learning
przestępstwo
Nigdy nie byłam świadkiem przestępstwa.
to commit
You are guilty of commiting the crime.
start learning
popełniać
Jesteś winny popełnienia tego przestępstwa.
criminal
She is dating a criminal!
start learning
przestępca
Ona umawia się z przestępcą!
to steal
Were you trying to steal my money?
start learning
kraść
Czy próbowałeś ukraść moje pieniądze?
thief (l.mn. thieves)
Catch that thief!
start learning
złodziej
Łapać tego złodzieja!
to attack
Unprotected computers are often attacked by viruses.
start learning
atakować
Niechronione komputery często są atakowane przez wirusy.
to kill
Too many people are killed on the roads.
start learning
zabijać
Zbyt wielu ludzi zostaje zabitych na drogach.
gun
Be careful. the gun is loaded.
start learning
broń. pistolet
Uważaj. pistolet jest naładowany.
to shoot
Some people are shot by accident.
start learning
strzelać
Niektórzy zostają postrzeleni przez przypadek.
murder
How is murder punished in Florida?
start learning
morderstwo
Jaka jest kara za morderstwo na Florydzie?
terrorist
Are the terrorists armed?
start learning
terrorysta
Czy terroryści są uzbrojeni?
bomb
Is the bomb hidden somewhere in the building?
start learning
bomba
Czy bomba jest ukryta gdzieś w tym budynku?
to blow up
The rocks are blown up with dynamite.
start learning
wysadzać w powietrze
Skały wysadza się w powietrze za pomocą dynamitu.
to rob
Some banks are robbed in less than 5 minutes.
start learning
rabować. okradać
Bywa. że banki zostają obrabowane w mniej niż 5 minut.
pickpocket
Pickpockets aren't considered dangerous criminals.
start learning
kieszonkowiec
Kieszonkowcy nie są uważani za groźnych przestępców.
to arrest
You can get arrested for that.
start learning
aresztować
Mogą cię za to aresztować.
to pay a fine
If you don't come to court. you'll have to pay a fine.
start learning
zapłacić grzywnę
Jeśli nie przyjdziesz do sądu. będziesz musiał zapłacić grzywnę.
parking ticket
Not here. or you'll get a parking ticket.
start learning
mandat za parkowanie
Nie tutaj. bo jeszcze dostaniesz mandat za parkowanie.
prison
Don't worry. people don't get sent to prison for that.
start learning
więzienie
Nie martw się. nie wysyła się za to ludzi do więzienia.
judge
What did the judge say?
start learning
sędzia
Co powiedział sędzia?
court
I'll see you in court!
start learning
sąd
Zobaczymy się w sądzie!
guilty
But he's not guilty! This is so unfair.
start learning
winny
Ale on nie jest winny! To takie niesprawiedliwe.
innocent
I believe that you're innocent.
start learning
niewinny
Wierzę. że jesteś niewinny.
witness
Were there any witnesses?
start learning
świadek
Byli jacyś świadkowie?
victim
The victim is still in shock.
start learning
ofiara
Ofiara nadal jest w szoku.
justice
I hope there's still some justice in this world.
start learning
sprawiedliwość
Mam nadzieję. że jest jeszcze trochę sprawiedliwości na tym świecie.
by law
By law you are not allowed to do it.
start learning
zgodnie z prawem
Zgodnie z prawem nie wolno ci tego zrobić.
against the law
It's against the law to enter somebody's house without permission.
start learning
wbrew prawu
To wbrew prawu. wchodzić do czyjegoś domu bez pozwolenia.
also
I also want to talk with you.
start learning
również. także
Ja także chcę z tobą porozmawiać.
so
I'm ill so I'm not going to work today.
start learning
więc
Jestem chora. więc nie pójdę dziś do pracy.
although
I had to tell her the truth. although it was hard.
start learning
chociaż
Musiałem powiedzieć jej prawdę. chociaż było to ciężkie.
however
I understand why she wants to stay. However. I think she should go.
start learning
jednak
Rozumiem. dlaczego chce zostać. Jednak uważam. że powinna pójść.
unless
I won't come unless she asks me to.
start learning
chyba że. jeśli nie
Nie przyjdę. chyba że mnie poprosi.
as a result
You were late for today's meeting. As a result. we lost an important client.
start learning
w rezultacie
Spóźniłeś się na dzisiejsze spotkanie. W rezultacie straciliśmy ważnego klienta.
because of
The concert was cancelled because of the rain.
start learning
z powodu
Koncert został odwołany z powodu deszczu.
reason
What is the reason for your strange behaviour?
start learning
powód
Jaki jest powód twojego dziwnego zachowania?
on the one hand
On the one hand. it will require a lot of effort.
start learning
z jednej strony
Z jednej strony będzie to wymagało dużego wysiłku.
on the other hand
On the other hand. it might be an interesting experience.
start learning
z drugiej strony
Z drugiej strony może to być interesujące doświadczenie.
definitely
It was definitely him!
start learning
z całą pewnością
To z całą pewnością był on!
probably
I will probably get there a few minutes later.
start learning
prawdopodobnie
Prawdopodobnie dotrę tam kilka minut później.
maybe
Maybe we could have dinner together?
start learning
może
Może zjemy razem kolację?
even
Why should he decide? He doesn't even live here.
start learning
nawet
Dlaczego on miałby decydować? Nawet tu nie mieszka.
at all
I don't like this idea at all.
start learning
wcale
Wcale mi się nie podoba ten pomysł.
at least
You could at least try and see if you enjoy it.
start learning
przynajmniej
Mógłbyś przynajmniej spróbować i zobaczyć. czy ci się to podoba.
fashion
I'm interested in fashion.
start learning
moda
Interesuję się modą.
fashionable
She has a lot of fashionable clothes.
start learning
modny
Ona ma dużo modnych ubrań.
stylish
He looked elegant and stylish. as always.
start learning
stylowy
Wyglądał wytwornie i stylowo. jak zwykle.
classic
This classic blouse will match any skirt.
start learning
klasyczny
Ta klasyczna bluzka będzie pasowała do każdej spódnicy.
traditional
The dancers were wearing traditional clothes.
start learning
tradycyjny
Tancerze byli ubrani w tradycyjne stroje.
designer
Who is your favourite designer?
start learning
projektant
Kto jest twoim ulubionym projektantem?
costume
Do you have a costume for the fancy dress party?
start learning
kostium
Masz kostium na bal?
mask
Who's hiding behind that mask?
start learning
maska
Kto się chowa za tą maską?
to match
Does this T-shirt match the trousers?
start learning
pasować
Czy ta koszulka pasuje do spodni?
sandals
I need a new pair of sandals.
start learning
sandały
Potrzebuję nowej pary sandałów.
boots
She always wears boots. even in the summer.
start learning
buty z wysoką cholewą. kozaki
Ona zawsze nosi kozaki. nawet latem.
bra
If I had some money. I'd buy a new bra.
start learning
biustonosz
Gdybym miała trochę pieniędzy. kupiłabym nowy biustonosz.
swimsuit
I'd wear a swimsuit if it was warmer.
start learning
kostium kąpielowy
Założyłabym kostium kąpielowy. gdyby było cieplej.
swimming trunks
Oh no. I've forgotten my swimming trunks!
start learning
kąpielówki
O nie. zapomniałem kąpielówek!
bracelet
I love your bracelet. Where did you buy it?
start learning
bransoletka
Bardzo mi się podoba twoja bransoletka. Gdzie ją kupiłaś?
chain
Can I try this chain on?
start learning
łańcuszek
Czy mogę przymierzyć ten łańcuszek?
striped
What do you think about this striped dress?
start learning
w paski
Co sądzisz o tej sukience w paski?
checked
I'd like to have a checked coat.
start learning
w kratkę
Chciałabym mieć płaszcz w kratkę.
flowery
Where is my flowery blanket?
start learning
w kwiaty
Gdzie jest mój koc w kwiaty?
spotted
She always wears spotted socks.
start learning
w kropki
Ona zawsze nosi skarpetki w kropki.
multicoloured
I love wearing multicoloured clothes.
start learning
wielokolorowy
Uwielbiam nosić wielokolorowe ubrania.
plain
These plain blouses are so boring.
start learning
jednolity
Te jednolite bluzki są takie nudne.
cotton
I would like to buy some cotton underwear.
start learning
bawełna. bawełniany
Chciałabym kupić bawełnianą bieliznę.
wool
This sweater is made of wool.
start learning
wełna
Ten sweter jest zrobiony z wełny.
silk
I'd like to have a silk scarf.
start learning
jedwab. jedwabny
Chciałabym mieć jedwabną apaszkę.
fur
I will never wear natural fur.
start learning
futro
Nigdy nie założę naturalnego futra.
medium size
Do you have this swimsuit in a medium size?
start learning
rozmiar M. M-ka
Czy dostanę ten kostium kąpielowy w rozmiarze M?
large size
– This will be too big for you. – No. actually. I normally wear a large size.
start learning
rozmiar L. L-ka
– To będzie na ciebie za duże. – Nie. właściwie to zwykle noszę L-kę.
XXL size
– What size do you need? – I think an XXL.
start learning
rozmiar XXL. XXL-ka
– Jakiego rozmiaru pan potrzebuje? – Wydaje mi się. że XXL.
to go camping
My mum doesn't let me go camping with my friends.
start learning
jechać pod namiot
Mama nie pozwala mi jechać pod namiot ze znajomymi.
campsite
Where is our campsite?
start learning
pole namiotowe
Gdzie jest nasze pole namiotowe?
tent
Have you taken the tent?
start learning
namiot
Wzięłaś namiot?
torch
Pass me the torch. I can't see anything.
start learning
latarka
Podaj mi latarkę. nic nie widzę.
sleeping bag
There's a snake in your sleeping bag!
start learning
śpiwór
W twoim śpiworze jest wąż!
campfire
We were sitting around the campfire and singing songs.
start learning
ognisko
Siedzieliśmy wokół ogniska i śpiewaliśmy piosenki.
backpack
Put the sandwich in my backpack.
start learning
plecak
Włóż kanapkę do mojego plecaka.
rope
The rope is too short.
start learning
lina
Lina jest za krótka.
pocketknife
I always have my pocketknife with me when I go camping.
start learning
scyzoryk
Zawsze mam ze sobą scyzoryk. kiedy jadę pod namiot.
map
Why don't you check it on the map?
start learning
mapa
Może sprawdź to na mapie?
compass
This stupid compass is broken!
start learning
kompas
Ten głupi kompas jest zepsuty!
first aid kit
What do you have in the first aid kit?
start learning
apteczka
Co masz w apteczce?
sun cream
If you don't use sun cream. you'll get burnt.
start learning
krem z filtrem
Jeśli nie będziesz używał kremu z filtrem. dostaniesz poparzenia.
hammock
I want to lie in the hammock all day long.
start learning
hamak
Chcę leżeć w hamaku cały dzień.
to go hiking
When you go hiking. don't forget to take water.
start learning
iść w góry
Kiedy idziecie w góry. nie zapomnijcie wziąć ze sobą wody.
hiking boots
Where can I buy good quality hiking boots?
start learning
buty trekkingowe
Gdzie mogę kupić buty trekkingowe dobrej jakości?
to go fishing
I will never go fishing. it's so boring.
start learning
iść na ryby
Nigdy nie pójdę na ryby. to takie nudne.
tinned food
I hate tinned food. but it's all we have here.
start learning
jedzenie w puszce
Nie cierpię jedzenia w puszce. ale nie mamy tu niczego innego.
most
Most of my friends are people I met at college.
start learning
większość
Większość moich przyjaciół to osoby. które poznałam na studiach.
a few
Do you have a few minutes? I'd like to talk to you about something.
start learning
kilka
Masz kilka minut? Chciałbym z tobą o czymś porozmawiać.
few
There are few good restaurants in my town.
start learning
niewiele
W moim miasteczku jest niewiele dobrych restauracji.
a little
Can I have a little more cake?
start learning
nieco. trochę
Czy mogę trochę więcej ciasta?
little
My cousin Jake makes very little money as an artist.
start learning
mało
Mój kuzyn Jake zarabia jako artysta bardzo mało pieniędzy.
too few
There are too few salads on the table.
start learning
za mało (policzalne)
Na stole jest za mało sałatek.
too little
There is too little sugar in this coffee.
start learning
za mało (niepoliczalne)
W tej kawie jest za mało cukru.
too many
My wife has too many duties in her job.
start learning
za dużo (policzalne)
Moja żona ma w pracy za dużo obowiązków.
too much
I get lazy when I have too much free time.
start learning
za dużo (niepoliczalne)
Robię się leniwy. kiedy mam za dużo wolnego czasu.
enough
Do you have enough money for that necklace?
start learning
wystarczająco
Czy masz wystarczająco dużo pieniędzy na tamten naszyjnik?
almost
It's almost midnight! Where are you?
start learning
prawie
Jest prawie północ! Gdzie jesteś?
a pair of
Will you buy me a pair of shoes for my birthday?
start learning
para (czegoś)
Kupisz mi parę butów na urodziny?
a lot of
I have eaten a lot of oranges today.
start learning
dużo (czegoś)
Zjadłam dzisiaj dużo pomarańczy.
group
A large group of people came out of the building.
start learning
grupa
Z budynku wyszła liczna grupa osób.
part
Money was only part of the problem.
start learning
część
Pieniądze stanowiły tylko część problemu.
only
I only slept 6 hours last night.
start learning
tylko
Wczoraj w nocy spałam tylko 6 godzin.
very much
I love you very much.
start learning
bardzo
Bardzo cię kocham.
stadium
We'll meet in front of the stadium.
start learning
stadion
Spotkamy się przed stadionem.
bowling
Would you like to go bowling?
start learning
kręgle
Czy chciałbyś pójść ze mną na kręgle?
boxing
Are you interested in boxing?
start learning
boks
Interesujesz się boksem?
whistle
The whistle signalled the end of the game.
start learning
gwizdek
Gwizdek oznajmił koniec meczu.
goal
Everybody is waiting impatiently for the first goal.
start learning
gol
Wszyscy czekają niecierpliwie na pierwszego gola.
wrestling
Wrestling can be funny sometimes.
start learning
zapasy
Zapasy bywają czasami zabawne.
body-building
He's really into body-building.
start learning
kulturystyka
Bardzo interesuje się kulturystyką.
to dive
Would you like to try diving with sharks?
start learning
nurkować
Chciałbyś spróbować nurkowania z rekinami?
water-skiing
Where is the water-skiing instructor?
start learning
narciarstwo wodne
Gdzie jest instruktor narciarstwa wodnego?
martial arts
My BA thesis is on martial arts.
start learning
sztuki walki
Moja praca licencjacka jest na temat sztuk walki.
rollerblades
I'd like new rollerblades for Christmas.
start learning
rolki
Pod choinkę chciałbym dostać nowe rolki.
to skateboard
He can skateboard all day long.
start learning
jeździć na deskorolce
On potrafi jeździć na deskorolce cały dzień.
race
Who won the race?
start learning
wyścig
Kto wygrał wyścig?
horse racing
We are going to see horse racing for the first time.
start learning
wyścigi konne
Pierwszy raz będziemy oglądać wyścigi konne.
athletics
He is an athletics champion.
start learning
lekkoatletyka
Jest mistrzem lekkoatletyki.
gymnastics
Is your sister still into gymnastics?
start learning
gimnastyka
Czy twoja siostra nadal interesuje się gimnastyką?
extreme sports
Extreme sports may be dangerous but they're so much fun!
start learning
sporty ekstremalne
Sporty ekstremalne może i są niebezpieczne. ale dają tyle frajdy!
to push
When I push the door. it doesn't open. Is it broken?
start learning
pchać
Kiedy popycham drzwi. nie otwierają się. Są popsute?
to pull
The light turns on when you pull here.
start learning
ciągnąć
Światło się zapala. kiedy pociągniesz tutaj.
to pick up
Pick that up. You mustn't litter here.
start learning
podnosić (np. z ziemi)
Podnieś to. Tu nie wolno śmiecić.
to put down
Put it down. I don't want it to break.
start learning
odstawiać. odkładać
Odłóż to. nie chcę. żeby się potłukło.
to bend
Bend your knees and clap your hands twice.
start learning
zginać
Zegnijcie kolana i dwukrotnie klaśnijcie w dłonie.
to bend down
You need to bend down all the way to the floor.
start learning
schylać się
Musisz się schylić aż do samej podłogi.
to hit
Hit the ball as hard as you can.
start learning
uderzać
Uderz piłkę tak mocno. jak tylko potrafisz.
to pass (a ball)
Pass the ball to a player near you.
start learning
podawać (piłkę)
Podaj piłkę zawodnikowi blisko ciebie.
to lie down
You should lie down and relax.
start learning
położyć się
Powinieneś się położyć i zrelaksować.
to stand up
Stand up if you want to say something.
start learning
wstawać
Wstań. jeśli chcesz coś powiedzieć.
to sit down
Sit down and have a rest.
start learning
siadać
Usiądź i odpocznij sobie.
to hold
Hold my hand and be careful.
start learning
trzymać
Trzymaj mnie za rękę i uważaj.
to drop
Have you dropped your pen?
start learning
upuścić
Upuściłeś pióro?
to fall
He fell and broke his leg.
start learning
upadać
Upadł i złamał nogę.
to land
Finally they landed safely.
start learning
lądować
W końcu wylądowali bezpiecznie.
to shake
It was so cold I was shaking.
start learning
trząść
Było tak zimno. że się trzęsłam.
to point
Can you point to the person who offended you?
start learning
wskazywać
Czy możesz wskazać osobę. która cię obraziła?
to wave
Wave to your granny. honey!
start learning
machać
Pomachaj babci. kochanie!
crowd
Suddenly we saw a huge crowd running towards us!
start learning
tłum
Nagle zobaczyliśmy wielki tłum biegnący w naszą stronę!
crowded
The train was very crowded.
start learning
zatłoczony
Pociąg był bardzo zatłoczony.
statue
I'd like to see the Statue of Liberty one day.
start learning
posąg. statua
Chciałabym kiedyś zobaczyć Statuę Wolności.
way
I don't know which way we should go.
start learning
kierunek
Nie wiem. w którym kierunku powinniśmy iść.
place
Is this the place you were talking about?
start learning
miejsce
Czy to jest to miejsce. o którym mówiłaś?
somewhere
Let's go on holiday somewhere far away.
start learning
gdzieś
Pojedźmy na wakacje gdzieś daleko.
everywhere
Oh. I know. it's the same everywhere.
start learning
wszędzie
Och. wiem. wszędzie tak jest.
to get to
How do I get to the police station?
start learning
dostać się do
Jak dostanę się na komisariat?
to get lost
Take a map. you might get lost without it.
start learning
zgubić się
Weź mapę. możesz się bez niej zgubić.
to ask for directions
Let's ask that man for directions to the museum.
start learning
pytać o drogę
Zapytajmy tego pana o drogę do muzeum.
rush hour
If we want to avoid rush hour. we have to leave now.
start learning
godzina szczytu
Jeśli chcemy ominąć godzinę szczytu. musimy wyjść teraz.
roundabout
Turn left at the second roundabout.
start learning
rondo
Skręć w lewo na drugim rondzie.
lamp post
I'm standing next to a lamp post. Can you see me?
start learning
latarnia uliczna
Stoję obok latarni ulicznej. Widzisz mnie?
bench
Let's sit on this bench. I'm a little tired.
start learning
ławka
Usiądźmy na tej ławce. trochę się zmęczyłam.
corner
The shop is just round the corner.
start learning
róg
Ten sklep jest tuż za rogiem.
police station
The criminal was taken to the police station.
start learning
komisariat
Przestępca został zabrany na komisariat.
ID
Can I see your ID. please?
start learning
dowód tożsamości
Czy mogę zobaczyć pana dowód tożsamości?
fountain
Let's meet at the fountain.
start learning
fontanna
Spotkajmy się przy fontannie.
motel
I'm not going to sleep in this motel.
start learning
motel
Nie zamierzam spać w tym motelu.
canal
There are plenty of canals in Venice.
start learning
kanał (z wodą)
W Wenecji jest mnóstwo kanałów.
motorbike
Have you ever ridden a motorbike?
start learning
motocykl
Jechałaś kiedyś motocyklem?
motor scooter
She decided to sell her car and bought a motor scooter.
start learning
skuter
Postanowiła sprzedać samochód i kupiła skuter.
lorry (l.mn. lorries / AmE: truck)
The lorry was fully packed.
start learning
ciężarówka
Ciężarówka była załadowana do pełna.
van
The van with criminals dissapeared.
start learning
furgonetka
Furgonetka z przestępcami zniknęła.
helicopter
I have never flown a helicopter.
start learning
helikopter
Nigdy nie leciałem helikopterem.
jet
He has his own. private jet.
start learning
odrzutowiec
On ma swój własny. prywatny odrzutowiec.
motorway
I wouldn't take that motorway if I were you.
start learning
autostrada
Na twoim miejscu nie jechałbym tą autostradą.
lane
You can change lane. the road is clear.
start learning
pas ruchu
Możesz zmienić pas ruchu. nic nie jedzie.
road sign
You need to pay more attention to the road signs.
start learning
znak drogowy
Musisz bardziej zwracać uwagę na znaki drogowe.
one-way street
Oops. it's a one-way street. we need to turn back.
start learning
ulica jednokierunkowa
Oj. to ulica jednokierunkowa. musimy zawrócić.
driving license
I would gladly drive you if I had a driving license.
start learning
prawo jazdy
Z chęcią bym was zawiózł. gdybym miał prawo jazdy.
passenger
The passenger asked the driver for directions.
start learning
pasażer
Pasażer zapytał kierowcę o drogę.
car wash
My first summer job was at a car wash.
start learning
myjnia samochodowa
Moja pierwsza wakacyjna praca była w myjni samochodowej.
tram
I'll meet you at the tram stop.
start learning
tramwaj
Spotkamy się na przystanku tramwajowym.
tracks
Follow the tracks and you'll get to my house.
start learning
tory
Idź wzdłuż torów. a dojdziesz do mojego domu.
the Bible
We rarely read the Bible in our house.
start learning
Biblia
W naszym domu rzadko czyta się Biblię.
the Koran
Have you ever read the Quran?
start learning
Koran
Czytałeś kiedykolwiek Koran?
Jesus Christ
Jesus Christ lived two thousand years ago.
start learning
Jezus Chrystus
Jezus Chrystus żył dwa tysiące lat temu.
soul
I know deep in my soul that Peter will change.
start learning
dusza
W głębi duszy wiem. że Peter się zmieni.
ghost
I don't believe in ghosts.
start learning
duch
Nie wierzę w duchy.
mass
Do you go to mass every Sunday?
start learning
msza
Chodzisz na mszę co niedzielę?
candle
Light a candle in her memory.
start learning
świeca
Zapal świeczkę ku jej pamięci.
altar
The altar in this church is magnificent.
start learning
ołtarz
Ołtarz w tym kościele jest wspaniały.
grave
There were many beautiful old graves in that cemetery.
start learning
grób
Na tamtym cmentarzu było wiele pięknych. starych grobów.
prayer
Do you say a prayer before meals in your family?
start learning
modlitwa
Czy w waszej rodzinie odmawia się modlitwę przed posiłkiem?
believer
If you are a believer. you shouldn't behave like that.
start learning
osoba wierząca
Jeśli jesteś osobą wierzącą. nie powinieneś się tak zachowywać.
religious
She is very religious and goes to church every Sunday.
start learning
religijny
Ona jest bardzo religijna i chodzi do kościoła co niedzielę.
faith
My faith is not very strong. sadly.
start learning
wiara
Moja wiara nie jest niestety zbyt silna.
the Pope
Who is the Pope now?
start learning
papież
Kto jest teraz papieżem?
nun
I've decided to become a nun.
start learning
zakonnica
Postanowiłam zostać zakonnicą.
saint
I don't think I know of any saints from Poland.
start learning
święty
Chyba nie wiem nic o żadnych świętych z Polski.
temple
I have never been to this temple.
start learning
świątynia
Nigdy nie byłem w tej świątyni.
cathedral
Will we get married in the cathedral?
start learning
katedra
Pobierzemy się w katedrze?
protestant
He's buried in a protestant cemetery.
start learning
protestancki
Jest pochowany na cmentarzu protestanckim.
Roman Catholic
All my family are Roman Catholic.
start learning
rzymskokatolicki
Wszyscy w mojej rodzinie są wyznania rzymskokatolickiego.
to protest
We are going to protest against the government.
start learning
protestować
Zamierzamy protestować przeciwko rządowi.
demonstration
Why didn't you come to the demonstration?
start learning
demonstracja
Dlaczego nie przyszliście na demonstrację?
leader
Who is the leader of this party?
start learning
lider
Kto jest liderem tej partii?
to improve
Have the working conditions improved?
start learning
ulepszyć
Czy warunki pracy poprawiły się?
economy
The economy slowly improved.
start learning
gospodarka
Stan gospodarki powoli się poprawiał.
peaceful
The demonstration has been peaceful so far.
start learning
pokojowy. spokojny
Jak do tej pory demonstracja była pokojowa.
violence
We need to put an end to violence.
start learning
przemoc
Musimy postawić kres przemocy.
to fight
Fight for your rights!
start learning
walczyć
Walcz o swoje prawa!
problem
This is a serious problem for our society and we need to solve it.
start learning
problem
To poważny problem dla naszego społeczeństwa i musimy go rozwiązać.
different
Everyone's different and it should be tolerated.
start learning
inny
Każdy jest inny i powinno to być tolerowane.
freedom
Freedom is a basic human right.
start learning
wolność
Wolność to podstawowe prawo człowieka.
system
The political system in Poland changed in 1989.
start learning
ustrój. system
Ustrój polityczny w Polsce zmienił się w 1989 r.
government
You can't blame the government for everything.
start learning
rząd
Nie możesz za wszystko winić rządu.
parliament
This parliament is the worst on Earth!
start learning
parlament
Ten parlament jest najgorszy na świecie!
election
Do you really believe the election will change anything?
start learning
wybory
Naprawdę uważasz. że te wybory coś zmienią?

You must sign in to write a comment