dział 15 cz2.

 0    64 flashcards    kulka0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
granica
start learning
border
obywatel
start learning
citizen
koalicja
start learning
coalition
demokracja
start learning
democracy
wybory
start learning
election
polityk
start learning
a politician
głowa państwa
start learning
head of state
niepodległość
start learning
independence
partia polityczna
start learning
political party
populacja
start learning
population
premier
start learning
prime minister
priorytet
start learning
priority
głosować na
start learning
vote for
wybuchnąć (o wojnie)
start learning
break out
kampania
start learning
campaign
wprowadzać, przeprowadzać
start learning
carry out
ofiary (wypadku/wojny)
start learning
casualties
celebryta
start learning
celebrity
wojna domowa
start learning
civil war
dyskryminacja
start learning
discrimination
lądowanie awaryjne
start learning
emergency landing
grupa etyczna
start learning
ethic group
pomoc żywnościowa
start learning
food aid
rząd
start learning
government
problem bezdomnych
start learning
homelessness
prawa człowieka
start learning
human rights
organizacja humanitarna
start learning
humanitarian organization
inwestycja
start learning
investment
konflikt zbrojny
start learning
military conflict
Protest pokojowy (bez przemocy)
start learning
non-violent protest
Proces pokojowy
start learning
peace process
rasizm
start learning
racism
zbierac pieniądze, fundusze
start learning
raise money
zespół ratowniczy
start learning
rescue team
społeczeństwo
start learning
society
głód / śmierć głodowa
start learning
starvation
walczyć o
start learning
struggle for
samobójca zamahowiec
start learning
suicide bomber
osoby ocalałe
start learning
surviviors
atak terrorystyczny
start learning
terrorist attack
Pokojowa Nagroda Nobla
start learning
the Nobel Peace Prize
palący problem
start learning
urgent problem
wolontariusz
start learning
volunteer
przyciągnąć uwagę mediów
start learning
attract media attention
wbrew prawu
start learning
be against the law
zostać aresztowany
start learning
be arrested
być oskarżonym o
start learning
be charged with
złamać prawo
start learning
break the law
zwalczać przestępczość
start learning
combat crime
dokonać wykroczenia
start learning
commit an offence
bronić praw człowieka
start learning
defend human rights
rozwój infrastruktury (transport)
start learning
develop the (transport) infrastructure
odpracować prace społeczne
start learning
do community service
zwalczać ubóstwo
start learning
fight poverty
uznać kogos winnym
start learning
find sb guilty
przedstawić dowody
start learning
give evidence
iść do więzienia
start learning
go to jail/prison
usprawnić opiekę zdrowotną
start learning
improve health care
obniżyć podatki
start learning
lower taxes
zapłacić karę
start learning
pay a fine
podnieść pensje
start learning
raise salaries
ograniczać bezrobocie
start learning
reduce unemployment
skazać kogos (na miesiąc wiezienia)
start learning
sentence sb (to a month in prison)
głosować w wyborach
start learning
vote in elections

You must sign in to write a comment