drugs for gastric Distrubance

 0    16 flashcards    weronika15913
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozproszenie żołądka
start learning
gastric Distrubance
leki zobojętniające sok żołądkowy
start learning
antacids
odczyn kwasowy
start learning
acid reaction
leki zobojętniające sok żołądkowy
start learning
antacids
słabe zasady, które neutralizują kwas żołądkowy
start learning
weak bases which neutalize gastric acid
leki przeciwwydzielnicze żołądka
start learning
gastric antisecretory drugs
zmniejszyć wydzielanie żołądkowe
start learning
reduce gastric secretion
leki przeciwwydzielnicze żołądka
start learning
gastric antisecretory drugs
bloker receptora histaminowego H2
start learning
histamine H2-receptor blocker
Inhibitory pompy protonowej
start learning
proton pump Inhibitors
leki blokujące receptory cholinowe
start learning
cholinoreceptor-blocking drugs
leki ochronne błony śluzowej
start learning
mucosal protective drugs
wrzody trawienne rozwijają się, gdy soki trawienne niszczą ochronną wyściółkę błony śluzowej
start learning
peptic ulcers develop when the digestive juices destroy the protective mucosa linning
magnez jest dobrze absorbowany w środowisku kwasowym
start learning
magnesium is well absorbed in an acidic environment
może powodować śmieć kobiety w trakcie porodu
start learning
can cause women to dare during delivery
probiotyk
start learning
probiotic

You must sign in to write a comment