dokumenty medyczne

 0    42 flashcards    kapitanclaw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaświadczenie o dochodach
start learning
attestato di redditi
niniejszym oświadczam
start learning
Con la presente attesto
legitymujący się dowodem osobistym
start learning
titolare della carta d'identita
wydany przez
start learning
rilasciato da
jest zatrudniony na stanowisku
start learning
e assunto a qualita di
wykonywany zawód
start learning
mestiere esercitato
w pełnym wymiarze czasu pracy
start learning
lavoro a tempo pieno
na część etatu
start learning
part-time
na czas nieokreślony
start learning
a tempo indeterminato
na czas wykonywania określonej pracy
start learning
per la durata dello svolgimento dell'opera
składki ZUS
start learning
Contributi ZUS
pobierać/przekazywać (o pieniądzach)
start learning
prelevare
zakład pracy
start learning
ente
likwidacja i upadłość
start learning
liquidazione e fallimento
średnie miesięczne wynagrodzenie
start learning
retribuzione media mensile
wynosi (o pieniądzach)
start learning
ammonta a
brutto
start learning
lordo
nie jest obciążone tytułami egzekucyjnymi
start learning
non è gravato di titoli esecutivi
uwagi
start learning
annotazioni/avvertenze
niewłaściwie lub nieczytelne
start learning
non debitamente o illegibile
wystawca zaświadczenia
start learning
Collui che rilascia l'attestato
odpowiedzialność prawna
start learning
responsabilità legale/penale
stomatolog
start learning
odontoiatra
specjalista medycyny pracy
start learning
specialista in medicina del lavoro
został poddany badaniu
start learning
e stato sottoposto alla visita medica
profilaktyczny/okresowy
start learning
preventivo / periodico
przez narażenie na
start learning
per esposizione a
z następującym wynikiem
start learning
con il seguente risultato
zdolny
start learning
idoneo
zdolny z zaleceniami
start learning
idoneo con prescrizioni
niezdolny trwale
start learning
inidoneo permanentemente
odwołanie
start learning
ricorso
zaświadczenie lekarskie
start learning
accertamento medico
w wyniku badania lekarskiego
start learning
In seguito all'esame medico
ładnie powiedziane i
start learning
nonche
stosownie do przepisów
start learning
ai sensi degli articoli
orzeka się, że
start learning
si accerta che
zamieszkały w
start learning
residente a
odwołać się od czegoś
start learning
ricorrere a
poprzez kogoś
start learning
per il tramite di
prawnik
start learning
il legale
staż i stażysta
start learning
tirocinio e tirocinante

You must sign in to write a comment