Divine 33 zw. czw. 23.11.2017. Zach 11, 4

 0    43 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
breed, bred, bred
start learning
hodować, rozmnożyć się, rozmnażać się (o zwierzętach), rasa hodowlana (zwierzęcia)
seller, sellers
start learning
sprzedawca, sprzedawcy, produkt (w sprzedaży)
handle
start learning
klamka, rączka, uchwyt, zajmować się, wykonywać, handlować
show, showed, shown
start learning
pokazać, prezentować, widowisko, show
hand over
start learning
podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu), przekazywać (np. władzę, odpowiedzialność)
devastate
start learning
dewastować, niszczyć, druzgotać, załamywać (kogoś)
staff, staves
start learning
personel, kadra, pracownicy, laska, berło. zatrudniać pracowników, pięciolinia
union
start learning
związek / unia
goodwill
start learning
życzliwość, dobra wola
realise
start learning
realizować, uświadomić sobie
release
We caught three big fish, but we're going to release them back into the water rather than take them home.
start learning
uwolnienie
Złapaliśmy trzy duże ryby, ale wypuścimy je z powrotem do wody, zamiast zabierać je do domu.
weigh, weighed
start learning
rozważać, porównywać, ważyć, policzyć
wage, wages
start learning
płaca / zarobki, prowadzić (np. wojnę przeciwko czemuś)
shekel
start learning
szekel
princely
start learning
książęcy, wspaniały
value, valued
start learning
wartość, wycenić
gear
start learning
bieg (w samochodzie), koło zębate, wysiłek, sprzęt, wyposażenie, wyposażać, wrzucić bieg (w samochodzie)
incompetent
start learning
niekompetentny
bother
start learning
niepokoić, silić, martwić
tear off
start learning
zdzierać
hoof
The donkey raised its hoof and limped, so Leo called the veterinarian.
start learning
kopyto
Osioł unosił kopyto i utykał, więc Leo wezwał weterynarza.
entirely
start learning
całkowicie, wyłącznie
totally
I totally agree with you.
start learning
całkowicie
Całkowicie się z tobą zgadzam.
oracle
start learning
wyrocznia
intoxicate, intoxicating
start learning
upajać, odurzyć, upajający
severely
start learning
surowo, ciężko, poważnie
mass
start learning
masa, msza, gromadzić się, zbierać się
confusion
start learning
zamieszanie
madness
start learning
obłąkanie, szaleństwo
blindness
start learning
ślepota
deafish
start learning
głuchy
clan, clans
start learning
klan, klany
brazier
start learning
koksiak, piecyk koksowy
pile
start learning
stos
flame, flaming
start learning
płonąć, palić się, buchać płomieniem, płomień, płonący,
stubble
start learning
ściernisko, rżysko, zarost
stumble
start learning
potknąć się, jąkać się
stammer
start learning
jąkanie się, jąkać (się), dukać (coś), zacinać (się)
forestall
start learning
ubiec, zapobiegać
detriment
start learning
szkoda, uszczerbek, krzywda
protection
start learning
ochrona, zabezpieczenie, wsparcie, zabezpieczenie (antykoncepcja)
chief
This is the chief reason why I left you.
start learning
szef
To główny powód, dla którego Cię zostawiłem.
chef
He finished a chef school in France.
start learning
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.

You must sign in to write a comment