English Polish Dictionary

English - język polski

expect in Polish:

1. oczekiwać oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polish word "expect"(oczekiwać) occurs in sets:

TOEFL - Reading Biological barriers
New Matura Success - Intermediate - 3 (Outside the...
Grupa czasowników, która nie ma formy continuous i...
New matura success Unit 3 Outside the law
Longman New Matura success Intermediate Students' ...

2. spodziewać się spodziewać sięPolish word "expect"(spodziewać się) occurs in sets:

How did it make you feel? PI1 1/2
Live Beat 4 - słówka z działu 6
Czasownik + bezokolicznik z to
kartkówka (rodzinka susan)
II kolumna str 33

3. oczekiwać spodziewać sięPolish word "expect"(oczekiwać spodziewać się) occurs in sets:

gender AI part 1
pewne słowka
fiszki z kiedyś

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polish word "expect"(przewidywać) occurs in sets:

Advanced Expert CAE [unofficial]
polski - angielski
korepetycje ang

5. przypuszczaćPolish word "expect"(przypuszczać) occurs in sets:

Artykuł ISEL: Check-in
16 Mines - fires, explosions