English Polish Dictionary

English - język polski

hope in Polish:

1. mieć nadziejePolish word "hope"(mieć nadzieje) occurs in sets:

Infinitive (to + bezokolicznik)
Czasowniki statystyczne
Verb + infinitiv
czasowniki verbs łatwe #7
verbs often confused

2. nadzieja


nowa nadzieja
To była dlań jedyna nadzieja.
Póki jest życie, jest nadzieja.
Nadzieja umiera ostatnia - ale umiera!

Polish word "hope"(nadzieja) occurs in sets:

Słówka do codziennego powtarzania
slowka ktorych nie umiem
a new look part 2
słówka na 17
angielski str 19

3. mieć nadziejęPolish word "hope"(mieć nadzieję) occurs in sets:

SF2, Rozdział 1, Słownictwo z Culture Steps
Klasa 7 sprawdzian z unitu 6
Verbs + Infinitive czas+to+czas
Czasowniki statyczne
verb+Ing, verb+to

4. to do


prefer* I’d prefer to do it / I’d prefer him to do it.

5. oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polish word "hope"(oczekiwać) occurs in sets:

01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
01 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
ESKK LEKCJA 22