English Polish Dictionary

English - język polski

coin in Polish:

1. moneta moneta


To jest moneta.
Czy to jest stara moneta?
Może moja moneta tobie też przyniesie szczęście. To powiedzenie zostało ukute przez słynnego filozofa.
„Nickel” to moneta pięciocentowa.
Moneta wypadła mu z kieszeni.
Z kieszeni wypadła mu moneta.

Polish word "coin"(moneta) occurs in sets:

Bankowość/ systemy płatnicze
2A Spend or save?
unit 3 1 kolumna
057 Pieniądze mani
Intermediate Polish wordlist - English File Interm...

2. wymyślić wymyślić


Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
wymyślić rozwiązanie
jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, nigdy nie będziesz w stanie wymyślić nic oryginalnego
Staram się wymyślić sposób, żeby, bez wydawania pieniędzy, mój pokój lepiej wyglądał.
Nie mogę wymyślić żadnego rozwiązania.
pomóż mi wymyślić co zrobić
Muszę wymyślić coś, żeby nie pójść do pracy.
wymyślić wymówkę
Każda drużyna musi wymyślić słowo, które pasuje do opisu.
Musisz wymyślić jakąś wymówkę.
Musimy wymyślić jakąś drogę ucieczki.
Gdyby Bóg nie istniał, trzeba by go było wymyślić.
Myślę, że nietrudno będzie wymyślić lepszy system.
Chciałbym umieć wymyślić, jak pokonać system.

Polish word "coin"(wymyślić) occurs in sets:

Language review & skills round-up 5-6
28. pieniądze ach pieniądze
Herda/Hadyna - roz. 7

3. bilon bilon


rozmieniać banknoty na bilon