English Czech Dictionary

English - český jazyk

that in Czech:

1. že


Co myslíš, že udělá?
Skoro nikdo si nemyslí, že jsme sestry.
Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.
Odpusťte, že jsem vás nechal tak dlouho čekat.
Vypadá to, že z potrubí uniká plyn.
Chceš snad říct, že úmyslně zakrýváš svoji krásu?
Očekávám, že mi pomůžete.
Promiň, že jsem nedodržel slib.
Potíž je v tom, že si nepamatuji, kde jsem zaparkovala auto.
Na chvilku myslel na to, že půjde po tom muži.
Říká, že má ráda květiny.

Czech word "that"(že) occurs in sets:

A, nebo, ale, takže - And, or, but, so
školní učebnice

2. tamten3. aby4. ten


Ten starý srub je nalevo.
On ten problém chápe.
Šla jsem na ten večírek jenom proto, abych se ukázala ve společnosti.
Přinutili mě ten dokument podepsat.
Ten, kdo si ještě nedávno myslel, že něco řídí, leží najednou nehybně v dřevěné bedně, a když lidé kolem vidí, že už není takový človĕk k ničemu, jednoduše ho spálí v peci.
Kdo mlčí, ten souhlasí.