dialog sport

 0    24 flashcards    Anre
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co sprawia że ludzie uprawiają niebezpieczne sporty
start learning
what makes that people do dangerous sports
szczerze mówiąc
start learning
frankly speaking
tak naprawdę nie wiem
start learning
I don't really know
osobiście nie cieszy mnie robienie...
start learning
personally I don't enjoy doing
lubią podejmowanie ryzyka
start learning
like taking risks
w obliczu niebezpieczeństwa
start learning
facing the danger
myślę że oni
start learning
I think that they
cieszą się wyzwaniami
start learning
enjoy challenges
zgaduję, że to daje
start learning
I guess it gives
jakieś osiągnięcie zmysłowe
start learning
some sense achievement
z drugiej strony
start learning
on the other hand
pewien rodzaj sportu
start learning
certain type of sport
nie ma to nic wspólnego z faktem, czy
start learning
it has nothing to do with the fact whether
które sporty uważasz za najlepsze dla młodych ludzi
start learning
which sports do you think are the best for young people
myślę, to jest trudne pytanie
start learning
I think it's a difficult question
różni ludzie lubią różne rzeczy
start learning
different people like different things
niezwykle trudno wymienić
start learning
extremely difficult to mention
na pewno to musi być
start learning
for sure it must be
coś, co ich cieszy robić
start learning
something they enjoy doing
biorąc pod uwagę fakt
start learning
taking into account the fact
mieć dużo energii
start learning
have a lot of energy
jakiś rodzaj sportu
start learning
some kind of sport
pozwala im się pozbyć
start learning
let's them get rid
sporty takie jak
start learning
sports such as

You must sign in to write a comment