DATY Z HISTORII

 0    77 flashcards    janpanasewicz
print play test yourself
 
Question Answer
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji
start learning
776 pne
legendarna data założenia Rzymu
start learning
753 pne
obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki
start learning
509 pne
ogłoszenie przez teodozjusza wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci dawnym bogom
start learning
392
podział cesarstwa na cześć wschodnią i zachodnią przez Teodozjusza wielkiego
start learning
395
upadek cesarstwa zachodniorzymskiego - umowny koniec starożytności
start learning
476
przyjęcie chrztu przez Franków
start learning
496
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
start learning
622
koronacja karola wielkiego na cesarza
start learning
800
zjazd w verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego
start learning
843
chrzest polski
start learning
966
śmierć św Wojciecha podczas misji w Prusach
start learning
997
zjazd gnieźnieński
start learning
1000
koronacja królewska Bolesława Chrobrego, jego śmierć i koronacja Mieszka 2
start learning
1025
schizma wschodnia
start learning
1054
koronacja Bolesława smialego
start learning
1076
Bunt możnych przeciwko Bolesławowi. Śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa
start learning
1079
wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa
start learning
1109
włączenie pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego
start learning
1116
śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138
sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
start learning
1226
najazd mongołów na Polskę. Bitwa pod Legnicą
start learning
1241
konoracja Przemysła II
start learning
1295
Koronacja Wacława II
start learning
1300
Opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Przeniesienie stolicy krzyżackiej z Wenecji do Malborka
start learning
1309
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320
Bitwa pod Płowcami
start learning
1331
Zjazd w Wyszehradzie. Zrzeczenie się praw do polskiego tronu przez Jana Luksemburskiego
start learning
1335
Zawarcie pokoju z zakonem krzyżackim w Kaliszu
start learning
1343
Zawarcie pokoju z Czechami w Namysłowie
start learning
1348
Koronacja cesarska Ottona I z dynastii Saskiej. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
start learning
963
Ufundowanie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej
start learning
1364
Śmierć Kazimierza Wielkiego. Koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski
start learning
1370
Wydanie przywileju w Koszycach dla polskiej szlachty
start learning
1374
Koronacja Jadwigi na Króla Polski
start learning
1384
Zawarcie unii personalnej Polski i Litwy w Krewie. Koronacja Władysława Jagiełły na Króla Polski
start learning
1385
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
Zawarcie pierwszego pokoju Toruńskiego
start learning
1411
Bitwa pod Warną. Śmierć króla Władysława III Warneńczyka
start learning
1444
Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
start learning
1445
Zdobycie Konstantynopola przez Turków. Zakończenie wojny stuletniej
start learning
1453
Drugi pokój Toruński. Zakończenie wojny 13-letniej
start learning
1466
Uchwalenie konstytucji "Nihil novi"
start learning
1505
Wystąpienie Lutra i początek reformacji
start learning
1517
Hołd Pruski
start learning
1525
Koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski. Pierwsza elekcja vivente rege
start learning
1530
Przeprowadzenie pierwszej wolnej elekcji. Ustanowienie artykułów henrykowskich i dokumentu "pacta conventa"
start learning
1573
Koronacja Henryka Walezego
start learning
1574
Koronacja Stefana Batorego
start learning
1576
Koronacja Zygmunta III Wazy
start learning
1587
Początek potopu szwedzkiego. Oblężenie klasztoru na Jasnej Górze
start learning
1655
Zawarcie traktatów welawsko-bydgoskich. Uzyskanie niezależności przez Prusy Książęce
start learning
1657
Abdykacja Króla Jana Kazimierza
start learning
1668
Koronacja Jana III Sobieskiego
start learning
1674
Zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem
start learning
1683
Koronacja Augusta II
start learning
1697
Sejm Niemy
start learning
1717
Utworzenie Collegium Nobilium
start learning
1740
Konfederacja barska
start learning
1768
I rozbiór Polski
start learning
1772
Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
start learning
1773
Uchwalenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych
start learning
1787
Wybuch Rewolucji Francuskiej
start learning
1789
Konstytucja 3 maja
start learning
1791
konfederacja targowicka
start learning
1792
II rozbiór Polski
start learning
1793
Insurekcja Kościuszkowska
start learning
1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
Utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
Kongres Wiedeński
start learning
1814
Powstanie Królestwa Polskiego
start learning
1815
Powstanie Listopadowe
start learning
1830
Wiosna Ludów w Europie
start learning
1848
Powstanie Styczniowe
start learning
1863
Wybuch I wojny światowej
start learning
1914
Wybuch rewolucji lutowej w Rosji
start learning
1917
Podpisanie rozejmu w Compiegne (koniec I wojny światowej
start learning
11.11. 1918

You must sign in to write a comment