data governance

 0    107 flashcards    mariolamichalik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarządzanie danymi/ład danych
start learning
data governance
jakość danych
start learning
data quality
użyteczność
start learning
usability
zrozumiałość (np. języka), przejrzystość (np. info, danych)
start learning
understandability
użyteczność danych
start learning
data usability
zrozumiałość danych
start learning
data understandability
aktywa związane z danymi
start learning
data-related asset
poprzez
start learning
throughout
dyscyplina
start learning
discipline
każdy bez wyjątku
start learning
each and every
pewność danych
start learning
data confidence
nieswiadomie
start learning
unconsciously
zarzadzac czyms
start learning
to govern
przeoczyć
start learning
overlook sth
ogólnie rzecz biorąc
start learning
by and large
zarządzanie danymi
start learning
data management
monitorowanie danych
start learning
data monitoring
utrzymanie danych
start learning
data maintenance
bezpieczeństwo danych
start learning
data security
dostosować sie do czegoś/przystosować się do
start learning
to adapt (to sth)
zajmować się czymś
start learning
to address sth
zarządzenie/regulacja
start learning
regulation
żebyśmy nie zapomnieli
start learning
lest we forget
stawić czoła ryzyku
start learning
face the risk
do dyspozycji
start learning
at disposal
sprawowanie władzy
start learning
execution of authority
model operacyjny
start learning
operating model
pokryć (czymś) / nałożyć na cos
start learning
to overlay (over sth)
być odpowiedzialnym za coś
start learning
to be accountable for sth
ścieżka eskalacji
start learning
escalation path
wykorzystac
start learning
to laverage
problem
start learning
issue
w ogniu walki
start learning
in the heat of battle
poruszyć kwestię
start learning
raise an issue
Codzienne dzialanie
start learning
Daily operation
wzorzec/punkt odniesienia
start learning
benchmark
przewodnik
start learning
guide
narzędzie do samooceny
start learning
self-assessment tool
dojrzałość
start learning
maturity
zasob strategiczny
start learning
strategic asset
włączyć (do czegoś)/ wcielić (w coś)
start learning
to incorporate (into sth)
dostępność danych
start learning
data availability
dystrybucja danych
start learning
data distribution
metadane
start learning
metadata
wartość danych
start learning
data value
skuteczność danych
start learning
data efficacy
skuteczność
start learning
efficacy
zbieranie informacji
start learning
information collection
zatrzymywanie
start learning
retention
usunięcie
start learning
deletion
polityka (zasady działania)
start learning
policy
złagodzić
start learning
mitigate
aktywator/siła napedowa/czynnik wspierajacy
start learning
enabler
wzajemna odpowiedzialność
start learning
mutual responsibility
zarządzanie danymi
start learning
data stewardship
agregacja danych
start learning
data aggregation
przechowywanie danych
start learning
data storage
gromadzenie/zbieranie danych
start learning
data acquisition
wynik, rezultat
start learning
outcome
identyfikacja ryzyka
start learning
risk identification
akceptacja ryzyka
start learning
risk acceptance
unikanie ryzyka
start learning
risk avoidance
kwantyfikacja ryzyka
start learning
risk quantification
zmniejszanie ryzyka
start learning
risk mitigation
Model dojrzałości
start learning
maturity model
obecny stan
start learning
current state of
wgląd w coś
start learning
insight into something
reagujacy
start learning
reactive
proaktywny
start learning
proactive
metody ilościowe
start learning
quantitative methods
metoda statystyczna
start learning
statistical method
podział obowiązków decyzyjnych
start learning
distribution of decision-making responsibilities
przyjmowac
start learning
adopt
organ wykonawczy
start learning
executive level body
kompleksowe podejście
start learning
comprehensive approach
interdyscyplinarny
start learning
cross-functional
być czymś zainteresowanym
start learning
to be concerned with
być dotkniętym przez
start learning
to be affected by
omawiany/poddany dyskusji
start learning
under discussion
chronić/zabezpieczac
start learning
to safeguard
forma/punkt kontaktu
start learning
Point of contact
kultura korporacyjna
start learning
corporate culture
dopasować (coś do czegoś)
start learning
to allign with sth
powtórnie skontrolowac
start learning
to countercheck
przeoczenie
start learning
oversight
odpowiednio
start learning
respectively
Dane podstawowe
start learning
Master data
zajmować się czymś
start learning
to handle something
zawartosc danych
start learning
data content
nieautoryzowany dostęp
start learning
unauthorized access
nadużycie
start learning
abuse
Dobrze znany
start learning
Well-recognized
aktualne danne
start learning
timely data
zajmować się czymś
start learning
to deal with something
uzyskać wgląd w coś
start learning
to gain insight into sth
kontynuować z czymś
start learning
to continue with sth
martwić się czymś/interesować się czyms
start learning
to be concerned with sth
dostosowac do czegoś
start learning
to align with sth
chronić/ zabezpieczać coś przed czymś
start learning
to safeguard sth from sth
oparty na
start learning
to be based on (a book, a true story)
być przystosowanym/dopasowanym do czegoś
start learning
to adapt to sth
opiekować się czymś/kimś
start learning
to take care of sth/sb
Tak, aby
start learning
So that = in order that
aby uniknac/ aby nie
start learning
lest = for fear that, in order to avoid
dopóty, dopóki
start learning
until = up to the point that
jeśli nie
start learning
unless
chociaż/ mimo ze
start learning
even though

You must sign in to write a comment