Czynności - Activities

3.5  2    33 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
Miło tu być.
start learning
be
It's nice to be here.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
start learning
have
I don't have any money.
chcieć
Czego chcesz?
start learning
want
What do you want?
musieć
Musisz kupić bilet.
start learning
must
You must buy a ticket.
móc
Możesz mi pomóc?
start learning
can
Can you help me?
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
start learning
give
Can you give me 5 dollars?
iść
Chcę iść na piechotę.
start learning
go
I want to go on foot.
lubić
Lubię to.
start learning
like
I like it.
robić
czynić
Co robisz wieczorami?
start learning
do
"Do" to także tzw. czasownik posiłkowy (pierwsze wystąpienie w przykładzie). Służy do tworzenia pytań i negacji (+ "not") w czasie teraźniejszym (Present Simple).
What do you do in the evenings?
robić
wytwarzać, produkować
Moja mama robi smaczne ciasta.
start learning
make
My mum makes delicious cakes.
wiedzieć
Nie wiem.
start learning
know
I don't know.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
start learning
look for
I'm looking for exit.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
start learning
eat
I would like to eat something typical for this region.
pić
Napijesz się trochę wina?
start learning
drink
Would you like to drink some wine?
spać
Śpij dobrze.
start learning
sleep
Sleep well.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
start learning
visit
Tomorrow we will visit the old town.
dostawać
coś
Kiedy dostanę swoje danie?
start learning
get
When will I get my dish?
dostawać się
gdzieś
Muszę dostać się na stację kolejową.
start learning
get
I must get to the train station.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
start learning
use
Our program is easy to use.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
start learning
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
start learning
come
Where do you come from?
mówić
Mówisz po angielsku?
start learning
speak
Do you speak English?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
start learning
talk
talk to / with somebody about something
I want to talk to the boss.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
start learning
tell
I want to tell you something in private.
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
start learning
tell
I tell you, you will like it.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
start learning
cost
How much does a beer cost?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
start learning
buy
I would like to buy a bottle of water.
płacić
Kto za to zapłaci?
start learning
pay
Who pays for this?
pożyczać
coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
start learning
borrow
borrow something from somebody
Can I borrow your book?
pożyczać
komuś coś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
start learning
lend
lend somebody something
I will not lend you my toothbrush.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
start learning
close
Can you close the window?
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
start learning
open
When does the bank open?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
start learning
watch
Do you like watching films?

You must sign in to write a comment