CZŁOWIEK 16. CECHY CHARAKTERU

 0    88 flashcards    Czupakabra666
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
start learning
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
start learning
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
apologetic
start learning
przepraszający
argumentative
start learning
lubiący dyskutować, kłótliwy
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
start learning
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
artistic
start learning
artystyczny
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
start learning
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
brave
It's not always easy to be brave.
start learning
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
bright
start learning
bystry
calm
Stay calm, I got this.
start learning
opanowany
Bądź spokojny, zajmę się tym.
careful
Be careful, you don't want to break your legs.
start learning
ostrożny
Bądź ostrożny, nie chcesz połamać sobie nóg.
careless
start learning
nieostrożny
caring
start learning
troskliwy
cheerful
start learning
radosny
clever
Your son is really clever.
start learning
zdolny, inteligentny, sprytny
Twój syn jest naprawdę bystry.
cold
start learning
chłodny
compassionate
start learning
współczujący
confident
Jack is confident and intelligent.
start learning
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
cruel
Life can be cruel.
start learning
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
dependent
start learning
zależny, na czyimś utrzymaniu
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
start learning
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
disciplined
start learning
zdyscyplinowany
dull
My life is dull, I need to change something.
start learning
nieciekawy, nudny
Moje życie jest nudne, muszę coś zmienić.
easy-going
Don't stress too much, this professor is really easy-going.
start learning
wyluzowany
Nie stresuj się aż tak, ten profesor naprawdę jest wyluzowany.
friendly
My dog is friendly.
start learning
przyjacielski, przyjazny
Mój pies jest przyjazny.
unfriendly
Nobody is unfriendly.
start learning
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
funny
It's so funny!
start learning
zabawny
To takie zabawne!
generous
start learning
hojny, szczodry
gentle
start learning
delikatny, łagodny
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
start learning
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
helpful
Your notes were very helpful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
honest
She seems to be honest.
start learning
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
dishonest
start learning
nieuczciwy
hospitable
start learning
gościnny
insecure
start learning
niepewny
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
start learning
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
irony
start learning
ironia
kind
Be kind to your new colleague.
start learning
miły, uprzejmy
Bądźcie uprzejmi dla nowego kolegi.
unkind
start learning
nieuprzejmy
kind-hearted
start learning
życzliwy, dobrotliwy
lazy
You're the laziest person I know!
start learning
leniwy
Jesteś najbardziej leniwą osobą jaką znam!
lively
Play some lively music!
start learning
pełen życia, żywiołow
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
loyal
start learning
lojalny
disloyal
start learning
nielojalny
mature
Adam is very mature and responsible.
start learning
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
immature
start learning
niedojrzały
mean
Why do you have to be so mean?
start learning
skąpy
Dlaczego musisz być taki skąpy?
messy
I style my hair messy on purpose.
start learning
nieporządny
Celowo nieporządnie układam moje włosy.
modest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.
immodest
start learning
nieskromny
nasty
He has a nasty rash on his back.
start learning
paskudny, wstrętny
Ma koszmarną wysypkę na plecach.
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
start learning
staranny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
open-minded
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very open-minded.
start learning
o otwartm umyśle
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
narrow-minded
Jesse is narrow-minded. He doesn't accept any views or opinions that conflict with his own.
start learning
ograniczony
Jesse jest ograniczony. Nie przyjmuje do wiadomości poglądów i opinii, które kłócą się z jego własnymi.
outgoing
start learning
otwarty, towarzyski
patient
start learning
cierpliwy
impatient
start learning
niecierpliwy
peaceful
start learning
spokojny
personality
start learning
osobowość
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
impolite
start learning
nieuprzejmy
politeness
start learning
uprzejmość
quiet
Why are you always so quiet?
start learning
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
rebellious
start learning
buntowniczy
relaxed
I'm always relaxed at home.
start learning
wyluzowany
W domu jestem zawsze wyluzowana.
reliable
Mary is completely reliable: if she says she'll do something, she'll do it.
start learning
godny zaufania
Mary jest absolutnie niezawodna: jeżeli mówi, że coś zrobi, to tak będzie.
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
start learning
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
responsible
Parents should be responsible.
start learning
odpowiedzialny
Rodzice powinni być odpowiedzialni.
rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
self-confident
start learning
pewny siebie
selfish
start learning
egoistyczny, samolubny
selfless
I'm sure your selfless act will be appreciated.
start learning
bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny czyn zostanie doceniony.
sense of humour
start learning
poczucie humoru
sensible
I thought her idea was very sensible.
start learning
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
start learning
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
insensitive
start learning
niewrażliwy
shallow
Shaniqua is shallow - she only cares about her looks.
start learning
płytki
Shaniqua jest płytka - obchodzi ją tylko jej wygląd.
shy
Join us, don't be shy!
start learning
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
start learning
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
unsociable
start learning
nietowarzyski
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
start learning
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
stupid
Don't be stupid.
start learning
głupi
Nie bądź głupi.
talkative
start learning
gadatliwy
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
start learning
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
intolerant
start learning
nietolerancyjny
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
start learning
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
violent
start learning
agresywny, porywczy, gwałtowny
wise
It was a wise decision.
start learning
mądry
To była mądra decyzja.

You must sign in to write a comment