czasowniki nierugularne

 0    151 flashcards    pawelparszewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
można było / były już
start learning
be was/were been
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
wygrać
start learning
win - won - won
przynieść przyniósł przyniósł
start learning
bring brought brought
palić
start learning
burn - burnt - burnt
chwytac lapac
start learning
catch caught caught
bądź ostrożny
start learning
be careful out there
And be careful out there.
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
myśleć
start learning
think - thought - thought
pływać
start learning
swim - swam - swum
zostawać
start learning
become - became - become
zaczynać się
start learning
begin - began - begun
złamać zepsuty
start learning
break broke broken
przynieść przyniósł przyniósł
start learning
bring brought brought
budować budować
start learning
built build build
kupować
start learning
buy - bought - bought
catch caught caught
start learning
catch caught caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
się spokojnie pochodzić
start learning
come came come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
cięcie nacięcie
start learning
cut cut cut
zrobić
start learning
do did done
rysować
start learning
draw - drew - drawn
marzyć marzyć marzyć
start learning
dream dreamt dreamt
pić
start learning
drink - drank - drunk
kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść zjadł spożywane
start learning
eat ate eaten
Spadek spadł
start learning
Fall fell fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
Znaleziono znalazł znaleźć
start learning
find found found
latać
start learning
fly - flew - flown
dostawać
start learning
get got got
dać dał podano
start learning
give gave given
Idź poszedł poszedł
start learning
Go went gone
uprawianych rosnąć wzrosła
start learning
grow grew grown
mieć
start learning
have had had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
ranić, urazić
start learning
hurt - hurt - hurt
zachować przechowywane przechowywane
start learning
keep kept kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
nauczyć nauczyłem dowiedziałem
start learning
learn learnt learnt
pozostawić zostawić wyjeżdżać
start learning
leave left left
pożyczać (coś komuś)
start learning
lend - lent - lent
stracić porażka porażka
start learning
lose lost lost
stracić porażka porażka
start learning
lose lost lost
dokonać wykonane wykonane
start learning
make made made
znaczyć oznaczać mieć na myśli
start learning
mean - meant - meant
spotkać
start learning
meet - met - met
zapłacić wypłacane wypłacone
start learning
pay paid paid
umieścić kłaść
start learning
put put put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
uruchomić prowadziła bieg
start learning
run ran run
mówić/powiedzieć/wyrażać
start learning
say - said - said
Zobacz widział widział
start learning
See saw seen
sprzedać sprzedane sprzedane
start learning
sell sold sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
pokaż pokazał pokazane
start learning
show showed shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
Śpiewał śpiewany śpiew
start learning
Sing sang sung
sit sat sat
start learning
sit sat sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
stał stał stojak
start learning
stand stood stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
wziąć wziął podjęte
start learning
take took taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać rzucił rzucony
start learning
throw threw thrown
Obudziłem się obudzony
start learning
Wake woke woken
nosić
start learning
wear - wore - worn
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written
budzić się
start learning
awake - awoke - awoken
bić
start learning
beat - beat - beaten
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
krwawić
start learning
bleed - bled - bled
cios wiał dmuchane
start learning
blow blew blown
palić
start learning
burn - burnt - burnt
kopać
start learning
dig - dug - dug
karmić
start learning
feed - fed - fed
walczyć, kłócić się
start learning
fight - fought - fought
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
zamarzać
start learning
freeze - froze - frozen
hang hung hung
start learning
hang hung hung
schować
start learning
hide - hid - hidden
pozwolić
start learning
let - let - let
klamac
start learning
lie lay lain
Światło świeci się świeci
start learning
light lit lit
zamknij zamknij zamknij
start learning
quit quit quit
podnosić się, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
wstrząsnąć wstrząsnąć pokręcił
start learning
shake shook shaken
świecić
start learning
shine - shone - shone
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
tonąć
start learning
sink - sank - sunk
kij zatrzymany zatrzymany
start learning
stick stuck stuck
uderzać
start learning
strike - struck - struck
drzeć
start learning
tear - tore - torn
urodził się niedźwiedź otwór
start learning
bear bore born
pochylić się, zgiąć
start learning
bend - bent - bent
hodować rozmnażać
start learning
breed - bred - bred
rzucać
nie w sensie czynności czyli nie piłka
start learning
cast - cast - cast
cast a shadow
Umowa rozpatrywane rozpatrywane
start learning
deal dealt dealt
zakazać
start learning
forbid - forbade - forbidden
klęczeć
start learning
kneel - knelt - knelt
robić na drutach
start learning
knit - knit - knit
prowadzić
start learning
lead - led - led
szukać, zabiegać o coś
start learning
seek - sought - sought
zestaw zestaw zestaw
start learning
set set set
kurczyć się (czasownik)
start learning
shrink - shrank - shrunk
zjeżdżalnia zsunął zsunął
start learning
slide slid slid
dzielić rodzielać
start learning
split split split
rozkładać
start learning
spread - spread - spread
Discontent among junior ranks was rapidly spreading.
przysięgać, przeklinać
start learning
swear - swore - sworn
zamiatać przetoczyła przetoczyła
start learning
sweep swept swept
kołysać się
start learning
swing - swung - swung
powstawać
start learning
arise - arose - arisen
Postaw zakład zakład
start learning
bet bet bet
uciekać
start learning
flee - fled - fled
leżał ustanowione określone
start learning
lay laid laid
typu spin spun spun
start learning
spin spun spun
śmierdzieć
start learning
stink - stank - stunk
przywiązywać, zawiązywać
start learning
bind - bound - bound
przylgnąć
start learning
cling - clung - clung
skradać się
start learning
creep - crept - crept
ciskać
start learning
fling - flung - flung
porzucać
start learning
forsake - forsook - forsaken
wróżyć/przepowiadać
start learning
foretell - foretold - foretold
mleć rozkruszyc
start learning
grind - ground - ground
skok skoczył skoczył
start learning
leap leapt leapt
odpiłować
start learning
saw - sawed - sawn
pozbywać się, zrzucać
start learning
shed - shed - shed
zabijać
start learning
slay - slew - slain
przerzucić narzucic wrzucać
start learning
sling - slung - slung
He slung his bag over his shoulder.
wiosna zerwał powstały
start learning
spring sprang sprung
użądlić
start learning
sting - stung - stung
dążyć do czegoś
start learning
strive - strove - striven
We are constantly striving to improve our service.
stąpać
start learning
tread - trod - trodden
płakać
start learning
weep - wept - wept
wiać nawijac nakręcac
start learning
wind wound wound
wciskać wycisnąć wykręcić
start learning
wring - wrung - wrung
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
kłaść
start learning
to put put put

You must sign in to write a comment