Czasowniki część III i IV

 0    39 flashcards    ewadobrolecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wiedzieć
start learning
know-knew-known
uczyć się
start learning
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
opuszczać
start learning
leave-left-left
pożyczać komuś
start learning
lend-lent-lent
pozwolić
start learning
let - let - let
kłaść się
start learning
lie-lay-laln
gubić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
spotykać
start learning
meet - met - met
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put-put-put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć na
start learning
ride-rode-ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
biegać
start learning
run - ran - run
mówić
start learning
say-said-said
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
ustawić
start learning
set-set-set
pokazać
start learning
show-showed-shown
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać
start learning
spend-spent-spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
zamiatać
start learning
sweep - swept - swept
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
uczyć kogoś
start learning
teach-taught-taught
powiedzieć
start learning
tell-told-told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rozumieć
start learning
understand - understood - understood
budzić się
start learning
wake-woke-woken
nosić
start learning
wear - wore - worn
wygrywać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment