criminal law

 0    51 flashcards    teczzz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
warunkowe zwolnienie z więzienia
start learning
parole
przyznać się do winy
start learning
plead guilty
uniewinnić
start learning
acquit
przeciwnik
start learning
adversary
przestępstwo kwalifikowane
start learning
aggravated offence
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
twierdzenie
start learning
assertion
Ciężar dowodu
start learning
burden of proof
włamanie
start learning
burglary
postawić zarzuty
start learning
charge
współmierna
start learning
commensurable
popełnić
start learning
commit
obowiązek pracy na cele społeczne
start learning
community sentence
skazany, skazać
start learning
convict
zbrodnia
start learning
crime
prawo postępowania karnego
start learning
criminal procedure law
krzyżowy ogień pytań
start learning
cross-examine
kara śmierci
start learning
death penalty
oskarżony (w sądzie)
start learning
defendant
obrońca
start learning
defence counsel
prowadzić obrady
start learning
deliberate
okazanie
start learning
identify parade
pozbawienie wolności
start learning
imprisonment
ograniczenie wolności
start learning
incapacition
akt oskarżenia
start learning
indictment
ława przysięgłych
start learning
jury
dożywocie, kara dożywotniego więzienia
start learning
life imprisonment
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdemeanour
okoliczności łagodzące
start learning
mitigating factors
zabójstwo
start learning
murder
przestępstwo
start learning
offence
przestępca
start learning
offender
Oświadczenie wprowadzające
start learning
opening statement
uchylić
start learning
overturn
sprawca
start learning
perpetrator
opiekun sądowy, kurator
start learning
probation officer
prokurator
start learning
public prosecutor
kara
start learning
punishment
zrehabilitować
start learning
rehabilitate
Nawrót do zbrodni, recydywa
start learning
relapse to crime
wydać wyrok
start learning
deliver a ruling
zatrzymać, aresztować
start learning
detain
wykryć
start learning
detect
środek zapobiegawczy
start learning
deterrent
handlarz narkotyków
start learning
drug trafficker
obrońca z urzędu
start learning
duty solicitor (counsel)
zdefraudować, sprzeniewierzyć
start learning
embezzle
wykonać, wyegzekwować
start learning
enforce
dowód rzeczowy
start learning
exhibit

You must sign in to write a comment