Crime (przestępstwo)

 0    74 flashcards    monikaoksstul
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbrodnia, przestępstwo
start learning
crime
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
włamywacz
start learning
a burglar
kara
start learning
punishment
ukarać kogoś za zrobienie czegoś
start learning
to punish sb for doing sth
przestępca
start learning
a criminal
prawo
start learning
the law
przestrzegać prawa
start learning
obey the law
łamać prawo
start learning
breake the law
zakładnik
start learning
hostage
wziąć kogoś na zakładnika
start learning
to take sb hostage
zapłacić okup
start learning
to pay a ransom
włamać się do domu
start learning
to burgle a house
uciekać z jakiegoś miejsca
start learning
to flee for a place
skrzywdzić
start learning
hurt
ukraść coś komuś
start learning
steal sth from sb
emeryt
start learning
pensioner
napad na ulicy
start learning
mugging
osoba napadajaca na ulicy
start learning
mugger
porwanie
start learning
kidnapping
porywaczy
start learning
kidnapper
monitoring
start learning
Surveillance cameras
płacić
start learning
pay
ucieka
start learning
flees
zafascynować się czymś
start learning
to hold a fascination for sth
telewidz
start learning
viewer
dostarczyć wskazówek
start learning
to provide clues
odbierać coś jako sposób na coś
start learning
to see sth as a way to do sth
w sądzie
start learning
in court
zajmować się sprawą morderstwa
start learning
to deal with a murder case
w ciągu dnia
start learning
during the course of a day
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
miejsce napadu
start learning
the scene of robbery
Odzyskany samochód
start learning
A recovered car
spalony
start learning
burnt out
śmiertelny wypadek
start learning
fatal accident
być na wezwanie, w służbie
start learning
be on a call
gromadzić dowody
start learning
gather evidence
Osoba odpowiedzialna
start learning
A person-in-charge
zachęcać
start learning
to encourage (to do)
ofiara
start learning
a victim
wprowadzać kogoś w temat
start learning
to brief sb on
zbadać sprawę
start learning
investigate
śledztwo
start learning
investigation
lekarz
start learning
medical examiner
wspomaganie
start learning
to aid
szczegół
start learning
detail
widoczny
start learning
visible
dokładny
start learning
accurate
skupić się na
start learning
focus on
porzucony
start learning
discarded
niezbędny
start learning
crucial
zostać wpisanym do rejestru
start learning
be listed in a log
zdecydować się na karierę
start learning
to follow a career
nie ma miejsca na
start learning
there is no room for
trudne
start learning
tough
spokój
start learning
peace of mind
odcięty emocjonalnie
start learning
detached
świadkami czegoś
start learning
to witness sth
wywierać wpływ na
start learning
to have an impact on
aby zachęcić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
to encourage sb to do sth
dziedzina
start learning
field
możliwości
start learning
opportunities
dostępne
start learning
availables
poprzednie doświadczanie
start learning
previous experience
zachować spokój
start learning
to stay calm
nieprzewidywalne
start learning
unpredictable
rozważyć pracę
start learning
to consider a job
oskarżyć
start learning
to prosecute
włamanie
start learning
burglary
wandalizm
start learning
vandalism
rabunek
start learning
robbery
kradzież
start learning
theft
ucieczka
start learning
escape

You must sign in to write a comment