corporate finance

 0    67 flashcards    bartekludwikowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przychód
start learning
revenue
dochód
start learning
income
koszt
start learning
cost
brutto
start learning
gross
netto
start learning
net
tara
start learning
tare
opłata (za wstęp lub za usługę)
start learning
a fee (for admission or for the service)
opłata za przejazd
start learning
a fare
firma ubezpieczeniowa
start learning
Insurance company
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
przedsiębiorczość
start learning
entrepreneurship, resourcefulness
hierarchia służbowa
start learning
chain of command
doradztwo, consulting
start learning
consulting, consultancy
należyta staranność (np. przy przeprowadzeniu audytu, badanie firmy w procesie sprzedaży)
start learning
due diligence
faktura
start learning
an invoice
paragon
start learning
a receipt
hurtowo
start learning
in bulk
sprzedaż hurtowa
start learning
Wholesale
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
handlować
start learning
trade, merchandise
zbankrutować
start learning
go bankrupt
płatność należna
start learning
due payment
na liście płac
start learning
on the payroll
gotówką
start learning
in cash
płacić towarem (w naturze)
start learning
pay with goods (in kind)
kartą kredytową/debetową
start learning
with/by credit card/debit card
zapytanie ofertowe
start learning
enquiry, inquiry
obopólna zgoda
start learning
mutual consent
ze zniżką
start learning
at a discount
z zyskiem
start learning
at a profit
ustalić
start learning
settle
dojść do porozumienia
start learning
come to a terms with
przypieczętować umowę
start learning
seal the deal/bargain
przetarg
start learning
a tender, a bid
złożyć ofertę (kupna)
start learning
make a bid
firma przewozowa
start learning
shipping company
zakup
start learning
a purchase
pośrednik
start learning
intermediary
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
private limited company (Ltd)
spólka akcyjna
start learning
joint-stock company /incorporated
firma
start learning
a company
publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
public limited company
handlowiec
start learning
trader, merchant
konkurent
start learning
competitor
dywidenda
start learning
dividend
świadczyć usługę
start learning
provide a service/ render a service
dochody, zyski
start learning
earnings
rywalizować z
start learning
to compete with
kierowanie, ład korporacyjny
start learning
management, corporate governance
strategia polegająca na porównywaniu
start learning
benchmarking
fuzja
start learning
merge, merger
przejęcie
start learning
acquisition, takeover
być odpowiedzialnym za, dowodzić
start learning
to be in charge
być u władzy, kierować
start learning
to be in power, to be in authority
zarząd
start learning
the board
koszt
start learning
an expense
przychód, utarg
start learning
takings
zysk przedsiębiorstwa
start learning
operating profit
restrukturyzacja
start learning
restructuring
zrobić dług
start learning
to incur/run up a debt
koszty ogólne
start learning
overheads
przedpłata, zaliczka
start learning
a down payment, an advance, an intermin an upfront payment
zabezpieczenie w firmie w przypadku zadłużenia, klauzule
start learning
provisions
koszty stałe
start learning
fixed costs
koszty zmienne
start learning
variable costs
penetracja rynku
start learning
market penetration
wejście na giełdę
start learning
going public/ stock market flotation

You must sign in to write a comment