Công cụ lao động trong tiếng Lúc-xem-bua

 0    21 flashcards    ultimate.vi.lb
print play test yourself
 
Question Answer
cái búa
start learning
Hummer (m.)
cái cưa
start learning
See (f.)
máy khoan
start learning
Buermaschinn (f.)
cái tu vít
start learning
Schrauwenzéier (m.)
máy thủy chuẩn
start learning
Setzwo (f.)
giấy nhám
start learning
Glaspabeier (m.)
bộ dụng cụ
start learning
Geschierkëscht (f.)
dây điện
start learning
Drot (m.)
cái xẻng
start learning
Schëpp (f.)
cái đinh
start learning
Nol (m.)
cái cọc
start learning
Dübbel (m.)
cái thang
start learning
Leeder (f.)
cây cào
start learning
Reech (m.)
cọ sơn
start learning
Pinsel (m.)
cái rìu
start learning
Aaxt (f.)
xe cút kít
start learning
Schubbkar (f.)
thước dây
start learning
Meter (m.)
cái giũa
start learning
Dossier (m.)
cờ lê
start learning
Schlëssel (m.)
cái kiềm
start learning
Zaang (f.)
cái bàn phay
start learning
Schraufstack (m.)

You must sign in to write a comment