Compaign 2

 0    97 flashcards    kamilkowalewski9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wojska powietrznodesantowe
start learning
airborne troops/troops
odbyć szkolenie podstawowe
start learning
do/complete basic training
biegi przejałowe
start learning
cross-country runs
marsz na bojowo
start learning
marcing in combat kit(fighting order)
tor taktyczny, przeszkód
start learning
assault/obstacle course
łączność sygnałowa
start learning
signal communication
obrona przed bronią masowego rażenia
start learning
ABC defense
żołnierze kontraktowi
start learning
enlisted soldiers
rekruci
start learning
recruitsrecriuts
dwudniowa przepustka
start learning
two days leave
na służbie
start learning
on duty
musztra
start learning
drill
umiejętności poruszania się w terenie
start learning
fieldcraft
czytanie mapy
start learning
map reading
zajęcia z wychowania fizycznego
start learning
PT (physical training)
na ćwiczeniach
start learning
on exercises
ukończyć kurs spadochroniarzy
start learning
complete parachutist training
końcowa faza szkolenia
start learning
final phase of training
batalion operacyjny
start learning
operational battalion
testy sprawnościowe
start learning
fitness tests
umiejętności wymagane do służby w
start learning
skills required for service
defilada na koniec kursu
start learning
pass out parade
kompania podchorążych
start learning
company of officer cadets
promocja
start learning
commission
zastępca dowódcy
start learning
2iC (second in command)/deputy
chorąży
start learning
warrant officer
kwatermistrz
start learning
quartermaster
ośrodek szkolenia wojsk lądowych
start learning
army training centre
ponieść straty/ofiary
start learning
suffer losses / casualties
uczęszczać na kurs szkolenia bojowego
start learning
attend battle course
skierowany do służby
start learning
directed to service
podoficer
start learning
N.C.O. (Non commissioned officer)
przydział służbowy zagranicą
start learning
overseas posting/ deployment abroad
druga zmiana na Cyprze
start learning
second tour of duty in Cyprus
jednostka pierwszo-liniowa
start learning
(first) line unit
szef służby samochodowej
start learning
MTO (motor transport officer)
rozmieścić wojska/ skierować do
start learning
deploy troops
być przeszkolonym w
start learning
receive training in
zbiórka
start learning
assembly
stanąć w szyku
start learning
form up/ take up a formation
posuwać się w kierunku wroga
start learning
advance towards the enemy/contact
pokonywać teren
start learning
cover ground
linia wyjściowa
start learning
start line
pozycje zaplanowane
start learning
planned positions
stanowisko ogniowe broni przeciwpancernej
start learning
AT(anti tank) firing post/position
karabin maszynowy na trójnogu
start learning
tripod-mounted MG (machine gun)
wojsko na pozycjach
start learning
troops in position
zameldować przez radio
start learning
report on the radio
w terenie otwartym
start learning
in open ground
cecha /fragment terenu
start learning
feature (of terrain)
w odwodzie
start learning
in reserve
cel natarcia
start learning
objective (of the attack)
wejść na minę
start learning
step on a mine
otworzyć ogień
start learning
open fire
udzielić wsparcia ogniowego
start learning
provide fire support
wycofać się
start learning
withdraw/ pull back
okopać się i zamaskować
start learning
dig in and camouflage
dostać się pod ostrzał
start learning
come under fire
starcie, walka, bój
start learning
engagement fight
dotrzeć na szczyt
start learning
reach a summie/top
stanowisko karabinu maszynowego
start learning
MG firing post
nacierać w kierunku zbocza
start learning
charge towards the slope
przygwoździć, unieruchomić wroga
start learning
pin down
zniszczyć pozycje wroga
start learning
destroy/take out enemy position
bez wejścia w styczność
start learning
without (getting in) contact
posuwać się w kierunku wroga (marsz dofrontowy)
start learning
advance to contact
pozycja ogniowa
start learning
iring position
zdobyć pozycję npla
start learning
capture enemy position
pełne oporządzenie
start learning
fighting order/ full combat gear(US)
zestaw marszowy
start learning
marching order/kit
plecak
start learning
bergen/ rucksack
broń osobista
start learning
personal weapon
kamizelka kuloodporna
start learning
bulletproof vest/body armour/ flak jacket
skuteczny zasięg
start learning
effective range
lufa karabinu
start learning
barrel
wylot lufy
start learning
muzzle
przyrządy celownicze
start learning
sights
magazynek z nabojami
start learning
magazine with rounds
język spustowy
start learning
trigger
bezpiecznik
start learning
safety catch
zabezpieczyć
start learning
apply safety catch
odbezpieczyć
start learning
release safety catch
kolba
start learning
rifle but/folding stock
pas nośny
start learning
sling
przełącznik rodzaju ognia
start learning
change lever
rozłożyć i złożyć karabinek
start learning
strip/reassemble a rifle
dźwignia przeładowania
start learning
cocking handle
magazynek dołączyć/podpiąć –odłączyć/odpiąć
start learning
insert/detach a magazine
załadować i rozładować broń
start learning
load nand unload a weapon
broń przeładowana, gotowa do strzału
start learning
cocked/ ready to fire
wyrzucić nabój z komory
start learning
eject round from the chamber
broń sprawdzona
start learning
cleared
zapięcie, zamek, zatrzask
start learning
catch
szkolenie strzeleckie
start learning
weapon training/marksmanship
dyspozycyjny/dostępny
start learning
available
instruktor WF-u
start learning
PT instructor
obiekty wojskowe
start learning
military facilities/ compound

You must sign in to write a comment