1 Person likes this. Give a Like!

hubertszulc99 hubertszulc99

I started using VocApp 1463 days ago. I have 158 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 106 lessons. The date of my last visit is 2020-01-29 13:10:09.

Flashcards created by me


Personal data / Dane osobowe
Appearance / Wygląd zewnętrzny
Clothes / Ubrania
Features of character / Cechy charakteru
Feelings and emotions / Uczucia i emocje
Interests / Zainteresowania
Ethical problems / Problemy etyczne
Other / Inne Unit 1
The place where we live / Miejsce zamieszkania
Describing houses / Opis domu
Household and garden jobs / Prace w domu i w ogrodzie
Renting, purchasing and selling property / Wynajem, kupno i sprzedaż nieruchomości
Other / Inne Unit 2
School subjects / Przedmioty szkolne
Grades and course requirements / Oceny i wymagania
School life / Życie szkolne
Extracurricular activities / Zajęcia pozalekcyjne
Education system / System oświaty
Other / Inne Unit 3
zamiana wyrazów na poziom rozszerzony
słówka przydatne na mature
Jobs and responsibilities / Zawody i związane z nimi czynności
Employment and work conditions / Warunki pracy i zatrudnienia
Temporary work / Praca dorywcza
Job market / Rynek pracy
Other / Inne Unit 4
Food products / Artykuły spożywcze
Meals and their preparation / Posiłki i ich przygotowanie
Eating places / Lokale gastronomiczne
Dieting / Diety
Other / Inne Unit 6
Types of shops / Rodzaje sklepów
Describing products / Opisywanie towarów
Selling and buying / Sprzedawanie i kupowanie
Complaining / Reklamacje
Advertising / Reklama
Services / Korzystanie z usług
Means of payment / Środki płatnicze
Banks / Banki
Insurance / Ubezpieczenie
Travelling and means of transport / Podróżowanie i środki transportu
Tourist information / Informacja turystyczna
Accommodation / Baza noclegowa
Trips and sightseeing / Wycieczki i zwiedzanie
Accidents / Wypadki
Forms of culture / Dziedziny kultury
Artists and their work / Twórcy i ich dzieła
Participating in cultural events / Uczestnictwo w kulturze
Mass media / Media
Types of sport / Dyscypliny sportu
Extreme sports / Sporty ekstremalne
Sporting events / Imprezy sportowe
Competitive sport / Sport wyczynowy
Other / Inne Unit 10
czasowniki przydatne
Physical and mental state / Samopoczucie
Body parts / Części ciała
Illnesses, symptoms and treatment / Choroby, ich objawy i leczenie
Healthy lifestyle / Zdrowy styl życia
The disabled / Niepełosprawni
Addictions / Uzależnienia
Health care / Ochrona zdrowia
Other / Inne Unit 11
The weather and climate / Pogoda i klimat
Animals and plants / Świat zwierząt i roślin)
Geographical features / Krajobraz
Environmental threats / Zagrożenia środowiska naturalnego
Environment protection / Ochrona środowiska naturalnego
Natural disasters / Klęski żywiołowe
The universe / Przestrzeń kosmiczna
State structure and offices / Struktura państwa i urzędy
International and social organisations / Organizacje społeczne i międzynarodowe
Domestic and international conflicts / Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
Crime / Przestępczość
The justice system / Wymiar sprawiedliwości
Social policy / Polityka społeczna
Travel - słownictwo
podróże i transport
airport vocabulary
angielski dział3
ważne zdania
........
unit 4 organization
unit 5 advertising
angielski test słowka
angielski reszta biznesowe słownictwo
3. change angielski
słówka z tłumaczeniem
słówka
synonimy
słownictwo egzamin
5/1 niemiecki
5/2 niemiecki
5/3 niemiecki
4/5 niemiecki
5/5 niemiecki
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
czasowniki nieregularne
Reisen
Sport
Ich

Comments:

crazy505 wrote: 2019-01-10 23:18:14
Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie zestawy, jakie dodajesz :)

You must sign in to write a comment