7 Person likes this. Give a Like!

Martyna15 Martyna15

I started using VocApp 5055 days ago. I am the author of 75 lessons. The date of my last visit is 2011-01-14 13:23:44.

Flashcards created by me


Números - vocabulário português; Liczebniki – podstawowe słownictwo portugalskie
Budget - Business English; Budżet – angielskie słownictwo biznesowe
Capital market and stock exchange - Business English; rynek kapitałowy i giełda – angielskie słownictwo biznesowe
Capital structure - Business English; Struktura kapitału – angielskie słownictwo biznesowe
Finanse – Business English; Finanse – angielskie słownictwo biznesowe
Raising capital - Business English; Pozyskiwanie kapitału – angielskie słownictwo biznesowe
Statement of changes in financial position – Business English; Sprawozdanie z dochodu zatrzymanego – angielskie słownictwo biznesowe
Money value – Business English; Wartość pieniądza – angielskie słownictwo biznesowe
Financial ratios – Business English; Wskazniki finansowe – angielskie słownictwo biznesowe
Food - Australian Slang
People – Australian Slang
Cities - English Names
False Friends – ang. » pol.
False Friends – pol. » ang.
Wyrażenia z avoir - poziom zaawansowany; Expressions avec avoir - plus avancées
Wyrażenia z avoir; Expressions avec avoir
Argot - Francuski slang
Imiona angielskie męskie
Najpopularniejsze tytuły książek; The Most Famous Book Titles
English Abbreviations
Human Sounds - English vocabulary
Animal Sounds - English Vocabulary
Noises made by things - English Vocabulary
Movement Vocabulary
Beverages and Drinks – English Vocabulary
Badminton Vocabulary; Słownictwo związane z badmintonem
Flowers – English Vocabulary
Trees and Bushes– English Vocabulary
Spices – English Vocabulary
Birds – English Vocabulary
Wild Cats – English Vocabulary
The Most Popular Dog Breeds – English Vocabulary
Literary genres – English Vocabulary
Insects – English Vocabulary
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Owoce/Fruits – Angielski dla dzieci/English for Kids
Owoce/Fruits – Francuski dla dzieci/Français pour les enfants
Owoce/Frutas – Hiszpański dla dzieci/Español para niños
Owoce/Obst – Niemiecki dla dzieci/Deutsch fur Kinder
Warzywa/Vegetables – Angielski dla dzieci/English for kids
Warzywa/Légumes– Francuski dla dzieci/Français pour les enfants
Warzywa/Gemüse – Niemiecki dla dzieci/Deutsch für Kinder
Warzywa/Verduras– Hiszpański dla dzieci/Español para niños
Podstawy kinematyki
Łacińskie terminy gramatyczne
Rzuty w polu grawitacyjnym
Co to za święty?
Malarstwo religijne
Kolory/Colours - Angielski dla dzieci/ English for kids
Kolory/Colores - Hiszpański dla dzieci/Español para niños
Phrasal verbs (K-P) - English Vocabulary; Czasowniki frazowe (K-P) – słownictwo angielskie
Phrasal verbs (R-W) – English Vocabulary; Czasowniki frazowe (R-W) – słownictwo angielskie
Basic Mathematical Symbols; Podstawowe symbole matematyczne
Clothes - British vs. American English
Food - British vs. American English
House - British vs. American English
People - British vs. American English
School - British vs. American English
Expressions with get – English Vocabulary
Most Popular English Irregular Verbs
SMS Texting Acronyms
Word pairs – English Vocabulary
Liczebniki po angielsku
Expressions with have – English Vocabulary
Expressions with put – English Vocabulary
Angielskie czasowniki nieregularne (irregular verbs)
English Irregular Verbs
Liczebniki po francusku / Chiffres - le vocabulaire de base
Financial structure - Business English; Struktura finansowa – angielskie słownictwo biznesowe
Volleyball Vocabulary; Słownictwo związane z siatkówką
Matura ustna z angielskiego - prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy
Najpopularniejsze tytuły filmów; The Most Famous Film Titles
Linking Words – English Vocabulary; Spójniki – słownictwo angielskie
Imiona angielskie żeńskie i ich polskie odpowiedniki; English female names and their Polish equivalents
Czasowniki nieregularne angielski

You must sign in to write a comment