Chronologia historii Polski

5  1    50 flashcards    gosia97
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
chrzest Polski
start learning
966
zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II
start learning
1025
koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
początek rozbicia dzielnicowego
start learning
1138
sprowadzenie Krzyżaków do Polski
start learning
1226
koronacja Przemysława I
start learning
1295
utrata Pomorza Gdańskiego na rzecz Krzyżaków
start learning
1308
koronacja Władysława Łokietka; zjednoczenie państwa polskiego
start learning
1320
panowanie króla Kazimierza Wielkiego; koniec dynastii Piastów
start learning
1333-1370
powstanie Akademii Krakowskiej
start learning
1364
przywilej koszycki Ludwika Węgierskiego
start learning
1374
unia polsko-litewska w Krewie
start learning
1385
panowanie Jagiellonów
start learning
1386-1572
wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
start learning
1409-1411
bitwa pod Grunwaldem
start learning
15 lipca 1410
I pokój toruński z Krzyżakami
start learning
1411
wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
start learning
1454-1466
II pokój toruński; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
start learning
1466
zwołanie I sejmu walnego
start learning
1493
konstytucja "nihil novi"
start learning
1505
hołd pruski
start learning
1525
unia lubelska; powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów
start learning
1569
I wolna elekcja; wybór Henryka Walecznego
start learning
1573
bitwa pod Kircholmem; pokonanie Szwedów
start learning
1605
bitwa pod Kłuszynem; pokonanie Moskwy
start learning
1610
wygnanie Polaków z Kremla
start learning
1612
wojna z Turcją; klęska Polaków pod Cecorą
start learning
1620
wybuch powstania Chmielnickiego
start learning
1648
potop szwedzki
start learning
1655-1660
bitwa z z Turkami pod Chocimiem
start learning
1673
osiecz wiedeńska
start learning
1683
sejm niemy; czasy saskie
start learning
1717
ostatnia wolna elekcja; czasy stanisławowskie
start learning
1764
I rozbiór Polski
start learning
1772
uchwalenie Konstytucja 3-ego maja
start learning
3 maja 1791
II rozbiór Polski
start learning
1793
insurekcja kościuszkowska
start learning
1794
II rozbiór Polski
start learning
1795
powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
utworzenie Księstwa Warszawskiego
start learning
1807
Kongres Wiedeński; utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1815
powstanie listopadowe
start learning
1830-1831
powstanie krakowskie; rzeź galicyjska
start learning
1846
Wiosna Ludów
start learning
1848-1849
powstanie styczniowe
start learning
1863-1864
rewolucja w Rosji i Królestwie Polskim
start learning
1905
wybuch I wojny światowej; powstanie Legionów Piłsudskiego i POW
start learning
1914
akt 5 listopada
start learning
5 listopada 1916
odzyskanie niepodległości przez Polskę
start learning
11 listopada 1918

You must sign in to write a comment