child first aid

 0    38 flashcards    marcelabulat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zadrapałeś swoje kolano, kochanie.
start learning
You scraped your knee, sweetheart.
W palcu jest drzazga, musimy go wyjąć pincetą.
start learning
There's a splinter in your finger, we have to take it out with tweezers.
Twój łokieć krwawi. Oczyśćmy go trochę i poczekajmy, aż powstanie strupek.
start learning
Your elbow is bleeding. Let's clean it a little bit and wait for a scab to form.
Masz guz na czole, biedactwo.
start learning
You've got a bump on your forehead, poor thing.
Czy uderzyłeś głową o stół?
start learning
Did you bump your head on the table?
Twoje rany wymagają szwów.
start learning
Your cuts need stitches.
skąd masz tego siniaka na nodze?
start learning
How did you get that bruise on your leg?
Co za paskudny pęcherz, te buty są dla ciebie za małe
start learning
What a nasty blister, those shoes are too small for you
Nie dotykaj pieca, oparzysz palce!
start learning
Don't touch the stove, you will burn your fingers!
O nie, upuściłeś szklankę.
start learning
Oh no, you've dropped a glass.
Teraz nie ruszaj się, są odłamki na podłodze!
start learning
Now don't move, there are slivers on the floor!
Jedz powoli i przeżuwaj pokarm ostrożnie, aby się nie udławić
start learning
Eat slowly and chew your food carefully so that you won't choke
Nie chcesz oparzyć języka
start learning
You don't want to burn your tongue.
Nie drażnij psa, może cię ugryźć!
start learning
Don't tease the dog, it may bite you!
Nie drażnij kota, może zadrapać!
start learning
Don't tease the cat, it may scratch you!
Nie drażnij kraba, może Cię uszczypnąć!
start learning
Don't tease the crab, it may pinch you!
Uważaj, pszczoła może cię użądlić!
start learning
Watch out, the bee can sting you!
Nie potknij się o klocki!
start learning
Don't trip the building blocks!
Uważaj! Nie wpadnij w pokrzywy.
start learning
Watch out! Don't fall in the nettle.
Będziesz mieć wysypkę pokrzywową.
start learning
You'll have a nettle rash.
Uważaj, podłoga jest mokra, nie poślizgnij się i nie złam nogi
start learning
Be careful, the floor is wet, do not slip and do not break your legs.
Wkrótce odzyskasz zdrowie.
start learning
You'll soon recover.
Te rany się zagoją.
start learning
Those cuts will all heal.
Obetnijmy paznokcie, abyś nie zadrapał się ponownie.
start learning
Let's trim your fingernails so that you won't scratch again.
Musimy owinąć twoją kostkę bandażem.
start learning
We need to wrap your ankle with a bandage.
Załóżmy plaster na zranione kolano. Już, teraz lepiej.
start learning
Let's put a plaster on your scraped knee. There, all better.
czy to boli?
start learning
does it hurt?
gdzie boli?
start learning
where it hurts?
Twój nos jest zasmarkany
start learning
Your nose is snotty
Twój nos jest zatkany
start learning
Your nose is stuffy
zakatarzony nos
start learning
runny nose
katar
start learning
runny
smark
start learning
snot
zmierzę twoją temperaturę
start learning
I will take your temperature
to łaskocze
start learning
that tickles
Myślę, że potrzebuję dużo ciasteczek, aby mi się poprawiło:)
start learning
I think I need lots of cookies to make me better
witajcie moje maluchy
start learning
hello my little ones
To naprawdę boli
start learning
it really hurts

You must sign in to write a comment