Chemia organiczna nowej ery

 0    13 flashcards    kamilaleciejewska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Związki organiczne
start learning
to związki węgla IV wartościowego z wyjątkiem związków nieorganicznych takich jak: CO2, H2CO3, węglany, węgliki, cyjanki.
Nieorganiczne związki węgla
start learning
tlenek węgla (2), tlenek węgla (4), kwas węglowy i węglany
węglowodory
start learning
Najprostsze związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru
Naturalnymi źródłami węglowodorów są:
start learning
ropa naftowa, gaz ziemny i węgle kopalne.
Ropa naftowa
start learning
Ropa naftowa in Polish
to ciekła mieszanina jednorodna węglowodorów w stanie gazowym, ciekłym i stałym, które są w sobie rozpuszczone.
Gaz ziemny
start learning
To gazowa mieszanina węglowodorów o małej ilości atomów węgla, której głównym składnikiem jest metan.
Destylacja
start learning
to proces rozdziału ciekłej mieszaniny na składniki przy wykorzystaniu różnicy temperatur ich wrzenia. Uzyskane w ten sposób produkty- frakcje są nadal mieszaninami węglowodorów, ale o prostszym składzie.
Węglowodory łańcuchowe możemy podzielić na:
start learning
nasycone i nienasycone.
alkany
start learning
Węglowodory nasycone zawierające jedno wiązanie między atomami węgla
Węglowodory nienasycone
start learning
to węglowodory zawierające wiązanie wielokrotne między atomami węgla.
Wiązanie wielokrotne
start learning
to wiązanie podwójne lub potrójne między atomami węgla, które występuje w cząsteczkach związków organicznych.
Szereg homologiczny
start learning
to zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach, które jeśli uporządkujemy według wzrastającej liczby atomów węgla, to każdy kolejny związek różni się od poprzedniego o grupę CH2
Reakcja przyłączania (addycji)
start learning
to reakcja łączenia się cząsteczki o wiązaniu wielokrotnym z inną cząsteczką np. H2, Br2, Cl2, HCl, H2O.

You must sign in to write a comment