challenge 2

 0    256 flashcards    iwonakorchow
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
zakończenie
start learning
end
energia
start learning
energy
cieszyć się
start learning
enjoy
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
wpisać, wchodzić
start learning
enter
cały, całkowity
start learning
entire
środowisko
start learning
environment
środowiskowe
start learning
enviromental
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
ustanawiać
start learning
establish
nawet
start learning
even
wieczór
start learning
evening
wydarzenie
start learning
event
kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever
każdy
start learning
every
wszyscy
start learning
everybody / everyone
wszystko
start learning
everything
dowód
start learning
evidence
dokładnie
start learning
exactly
przykład
start learning
example
wykonawczy, egzekucyjny
start learning
executive
istnieć, żyć
start learning
exist
oczekiwać
start learning
expect
doświadczenie
start learning
experience
ekspert
start learning
expert
wyjaśniać, tłumaczyć
start learning
explain
oko
start learning
eye
twarz
start learning
face
fakt
start learning
fact
czynnik
start learning
factor
zawieść/rozczarować
start learning
fail
spadek / upadek
start learning
fall
rodzina
start learning
family
daleko
start learning
far
szybki
start learning
fast
ojciec
start learning
father
strach
start learning
fear
federalny
start learning
federal
czuć
start learning
feel
odczucie
start learning
feeling
mało
start learning
few
pole łąka pastwisko
start learning
field
walka
start learning
fight
figura
start learning
figure
napełniać
start learning
fill
film
start learning
film
finał, końcowy, ostateczny
start learning
final
w końcu / wreszcie
start learning
finally
finansowy
start learning
financial
odnaleźć
start learning
find
fajnie, super, w porządku
start learning
fine
palec
start learning
finger
wykończenie, kończyć
start learning
finish
pożar
start learning
fire
firma
start learning
firm
pierwszy
start learning
first
ryba
start learning
fish
pięć
start learning
five
podłoga, piętro
start learning
floor
latać, lot, mucha
start learning
fly
skupić się na
start learning
focus on
śledzić, podążać, iść za
start learning
follow
jedzenie
start learning
food
stopa
start learning
foot
dla
start learning
for
zmuszać / siła
start learning
force
zagraniczny
start learning
foreign
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
forma
start learning
form
były dawny poprzedni
start learning
former
prześlij dalej
start learning
forward
cztery
start learning
four
wolny darmowy
start learning
free
przyjaciel / przyjaciółka
start learning
friend
od / z (skądś - miejsce)
start learning
from
przód
start learning
front
pełny
start learning
full
fundusz
start learning
fund
przyszły, przyszłość
start learning
future
gra, mecz, zabawa
start learning
game
ogród
start learning
garden
benzyna
start learning
gas
ogólny, generalny, generał
start learning
general
pokolenie
start learning
generation
dostawać, otrzymywać, zachowywać, dotrzeć
start learning
get
dziewczynka
start learning
girl
dać
start learning
give
szklanka
start learning
glass
iść
start learning
go
cel
start learning
goal
1. dobro 2. dobry
start learning
good
rząd
start learning
government
ogromny / wielki
start learning
great
zielony
start learning
green
ziemia
start learning
ground
grupa
start learning
group
rosnąć
start learning
grow
wzrost / rozwój
start learning
growth
odgadnąć, zgadnąć, przypuszczać
start learning
guess
pistolet, broń
start learning
gun
facet
start learning
guy
włosy
start learning
hair
połowa
start learning
half
dłoń, ręka
start learning
hand
powiesić
start learning
hang
stać się, zdarzyć się
start learning
happen
szczęśliwy
start learning
happy
twardy
start learning
hard
mieć
start learning
have
on
start learning
he
głowa
start learning
head
zdrowie
start learning
health
słyszeć, usłyszeć
start learning
hear
serce
start learning
heart
upał
start learning
heat
ciężki
start learning
heavy
pomoc
start learning
help
jej ją nią niej
start learning
her
tutaj
start learning
here
sama, sobie, się, siebie
start learning
herself
wysoki
start learning
high
go, jego, mu, jemu
start learning
him
sam, sobie; siebie; się; on sam,
start learning
himself
jego
start learning
his
historia
start learning
history
uderzać, bić / trafienie, przebój
start learning
hit
trzymać
start learning
hold - held - held
dom (rodzinny)
start learning
home
nadzieja
start learning
hope
szpital
start learning
hospital
1. pikantny 2. gorący
start learning
hot
hotel
start learning
hotel
godzina
start learning
hour
dom (budynek)
start learning
house
jak
start learning
how
jednakże
start learning
however
ogromny
start learning
huge
ludzki / człowiek
start learning
human
sto
start learning
hundred
mąż
start learning
husband
pomysł / idea
start learning
idea
zidentyfikować, rozpoznać
start learning
identify
jeśli
start learning
if
obraz / wizerunek
start learning
image
wyobrażać sobie
start learning
imagine
wpływ na
start learning
impact on
ważny
start learning
important
polepszyć
start learning
improve
w
start learning
in
zawierać
start learning
include
w tym, łącznie z
start learning
including
zwiększać / wzrost przyrost
start learning
increase
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
wskazać / zwrócić uwagę na
start learning
indicate
indywidualny, jednostka
start learning
individual
przemysł
start learning
industry
informacja
start learning
information
wewnątrz
start learning
inside
zamiast, natomiast, w zamian
start learning
instead
instytucja
start learning
institution
zainteresować, interesować / zainteresowanie, odsetki
start learning
interest
interesujący, ciekawy
start learning
interesting
międzynarodowy
start learning
international
wywiad
start learning
interview
w, do, na, z, we, po, za, że
start learning
into
inwestycja
start learning
investment
angażować
start learning
involve
kwestia, problem, zagadnienie, wydanie
start learning
issue
to, ono, tego
start learning
it
pozycja, stanowisko
start learning
item
tego
start learning
its
sobie, siebie, się, samo
start learning
itself
praca
start learning
job
przystąpić, przyłączyć się, połączyć
start learning
join
właśnie, akurat, tylko
start learning
just
zachować, zatrzymać, trzymać
start learning
keep
klucz, klawisz
start learning
key
dzieciak
start learning
kid
zabić
start learning
kill
miły, uprzejmy / rodzaj, gatunek
start learning
kind
kuchnia
start learning
kitchen
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
wiedza
start learning
knowledge
ląd
start learning
land
język
start learning
language
wielki
start learning
large
ostatni, ubiegły, zeszły
start learning
last
późno
start learning
late
później
start learning
later
śmiech
start learning
laugh
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
lawyer
kłaść, położyć, układać
start learning
lay
prowadzić, kierować, przewodzić
start learning
lead
przywódca
start learning
leader
uczyć się
start learning
learn
najmniej
start learning
least
wyjechać, opuszczać / urlop, odejście
start learning
leave
lewo
start learning
left
noga
start learning
leg
legalny, prawny
start learning
legal
mniej
start learning
less
niech /pozwolić, dać
start learning
let
list
start learning
letter
poziom
start learning
level
kłamstwo/ leżeć, kłamać
start learning
lie
życie
start learning
life
światło / lekki, jasny
start learning
light
lubić / tak jak / podobnie / jak
start learning
like
prawdopodobnie, pewnie
start learning
likely
linia
start learning
line
lista
start learning
list
słuchać
start learning
listen
mało, niewiele, trochę/ mały, niewielki
start learning
little
żyć, na żywo, mieszkać
start learning
live
lokalny miejscowy / lokal
start learning
local
długi
start learning
long
patrzeć, spojrzeć / spojrzenie, wygląd
start learning
look
stracić gubić przegrać
start learning
lose - lost - lost
strata
start learning
loss
los
start learning
lot
miłość / kochać
start learning
love
niski /nisko
start learning
low
maszyna
start learning
machine
czasopismo
start learning
magazine
główny
start learning
main
utrzymać, zachować
start learning
maintain
główny, poważny / major
start learning
major
większość
start learning
majority
robić
start learning
make - made - made
mężczyzna
start learning
man
kierować, zarządzać
start learning
manage
zarządzanie kierownictwo
start learning
management
menedżer, kierownik
start learning
manager
wiele
start learning
many
rynek
start learning
market
małżeństwo
start learning
marriage
materiał
start learning
material
znaczyć /sprawa, kwestia
start learning
matter
móc
start learning
may
może
start learning
maybe
mi
start learning
me
znaczyć, oznaczać / średni
start learning
mean
mierzyć / miara
start learning
measure
mediów
start learning
media
medyczny
start learning
medical
spotkać, poznać
start learning
meet
spotkanie, zebranie
start learning
meeting
członek
start learning
member
pamięć
start learning
memory
wspominać / wzmianka
start learning
mention
wiadomość /podać wiadomość
start learning
message
metoda / sposób
start learning
method
środek
start learning
middle
moc, potęga, siła
start learning
might

You must sign in to write a comment