challenge 1

 0    253 flashcards    iwonakorchow
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdolność / umiejętność
start learning
ability
zdolny
start learning
able
powyżej / nad / u góry
start learning
above
przyjąć / zaakceptować
start learning
accept
według
start learning
according
konto / rachunek
start learning
account
przez coś
start learning
across
akt
start learning
act
akcja
start learning
action
zajęcie
start learning
activity
faktycznie
start learning
actually
dodać
start learning
add
adres
start learning
adress
administracja
start learning
administration
przyznać
start learning
admit
dorosły
start learning
adult
wpłynąć
start learning
affect
potem / po
start learning
after
znowu
start learning
again
przeciwko, przeciw, wbrew
start learning
against
wiek
start learning
age
agencja
start learning
agency
agent
start learning
agent
czas temu
start learning
time ago
uzgadniać
start learning
agree
umowa
start learning
agreement
przed, na przód
start learning
ahead
powietrze
start learning
air
wszyscy / wszystkie
start learning
all
dopuszczać / pozwalać
start learning
allow
prawie
start learning
almost
sam
start learning
alone
wzdłuż
start learning
along
już
start learning
already
również
start learning
also
mimo że / chociaż
start learning
although
zawsze
start learning
always
amerykański
start learning
american
między
start learning
among
ilość
start learning
amount
analiza
start learning
analysis
inny
start learning
another
odpowiedź
start learning
answer
jakikolwiek
start learning
any
nikt
start learning
anyone
nic / cokolwiek
start learning
anything
pojawić się
start learning
appear
zastosować
start learning
apply
podejście
start learning
approach
powierzchnia
start learning
area
spierać się
start learning
argue
ramię (na literę a)
start learning
arm
wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around
przyjechać
start learning
arrive
sztuka
start learning
art
artykuł
start learning
article
artysta
start learning
artist
jako / jak / jako że / tak jak
start learning
as
zapytać
start learning
ask
Zakładamy
start learning
assume
w /przy/ na/ z
start learning
at
atak
start learning
attack
uwaga
start learning
attention
adwokat (USA)
start learning
attorney
widzowie / publiczność / widzowie / audiencja
start learning
audience
autor
start learning
author
władza / autorytet
start learning
authority
dostępny
start learning
available
uniknąć
start learning
avoid
zdala / od
start learning
away
niemowlę
start learning
baby
z powrotem
start learning
back
zły (z usposobienia)
start learning
bad
torba
start learning
bag
piłka
start learning
ball
bar
start learning
bar
podstawa
start learning
base
być
start learning
be
bić
start learning
beat
piękny
start learning
beautiful
ponieważ
start learning
because
stać się/zostać
start learning
become
łóżko
start learning
bed
przed / zanim
start learning
before
rozpocząć
start learning
begin
zachowanie
start learning
behavior
za / z tyłu
start learning
behind
wierzyć
start learning
believe
korzyść / zasiłek
start learning
benefit
najlepszy
start learning
best
lepszy
start learning
better
pomiędzy
start learning
between
poza
start learning
beyond
duży
start learning
big
rachunek
start learning
bill
miliard
start learning
billion
kawałek
start learning
bit
czarny
start learning
black
krew
start learning
blood
niebieski
start learning
blue
pokład / deska / tablica
start learning
board
ciało
start learning
body
książka
start learning
book
urodzony
start learning
born
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
pudełko
start learning
box
Chłopiec
start learning
boy
przerwa /chwila relaksu
start learning
break
przynieść
start learning
bring
brat
start learning
brother
budżet
start learning
budget
budować
start learning
build
budynek
start learning
building
biznes
start learning
business
ale
start learning
but
kupować
start learning
buy
zrobione przez
start learning
made by
zawołać / zadzwonić / nazwać
start learning
call
aparat
start learning
camera
kampania
start learning
campaign
móc
start learning
can
nowotwór
start learning
cancer
kandydat
start learning
candidate
stolica
start learning
capital
samochód
start learning
car
karta
start learning
card
opieka / uwaga
start learning
care
kariera
start learning
career
nieść
start learning
carry
przypadek
start learning
case
łapać
start learning
catch
przyczyna / powód
start learning
cause
cela
start learning
cell
środek / centrum
start learning
center
centralny
start learning
central
wiek
start learning
century
pewny
start learning
certain
pewnie / rzeczywiście
start learning
certainly
krzesło
start learning
chair
wyzwanie
start learning
challenge
szansa
start learning
chance
reszta / zmiana
start learning
change
charakter
start learning
character
koszt / wydatek / opłata
start learning
charge
sprawdzać
start learning
check
dziecko
start learning
child
wybór
start learning
choice
wybierać
start learning
choose
kościół
start learning
church
obywatel
start learning
citizen
miasto
start learning
city
cywilny
start learning
civil
roszczenie
start learning
claim
klasa (grupa ludzi)
start learning
class
jasny /czysty
start learning
clear
w wyraźny sposób
start learning
clearly
zamykać
start learning
close
trener / trenować
start learning
coach
zimny
start learning
cold
kolekcja
start learning
collection
kolegium / uczelnia
start learning
college
kolor
start learning
color
przychodzić / pochodzić
start learning
come
handlowy, komercyjny
start learning
commercial
pospolity / wspólny
start learning
common
społeczność / wspólnota
start learning
community
spółka / firma
start learning
company
porównać
start learning
compare
komputer
start learning
computer
troska
start learning
concern
warunek
start learning
condition
konferencja
start learning
conference
kongres
start learning
congress
rozważać
start learning
consider
konsument / odbiorca
start learning
consumer
zawierać
start learning
contain
kontynuować
start learning
continue
kontrolować / kontrola
start learning
control
koszt
start learning
cost
móc / umieć / potrafić; forma czasu Past Simple of czasownika 'can'
start learning
could
państwo
start learning
country
para
start learning
couple
kurs
start learning
course
sąd / kort do tenisa
start learning
court
nakryć
start learning
cover
utworzyć
start learning
create
zbrodnia
start learning
crime
kulturalny / kulturowy
start learning
cultural
kultura
start learning
culture
filiżanka
start learning
cup
aktualny
start learning
current
klient
start learning
customer
ciąć / kroić / skaleczenie
start learning
cut
ciemny
start learning
dark
dane
start learning
data
córka
start learning
daughter
dzień
start learning
day
martwy / martwa
start learning
dead
sprawa / handlować
start learning
deal
śmierć
start learning
death
debata
start learning
debate
dekada
start learning
decade
zdecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
głęboki
start learning
deep
obrona / bronić
start learning
defense
stopień (temperatury)
start learning
degree
demokrata
start learning
democrat
demokratyczny
start learning
democratic
opisać
start learning
describe
projektować /projekt
start learning
design
mimo
start learning
despite
szczegół
start learning
detail
ustalać / decydować / determinowac
start learning
determine
rozwijać
start learning
develop
rozwój
start learning
development
umierać
start learning
die
różnica
start learning
difference
różny
start learning
different
trudny
start learning
dificult
obiad
start learning
dinner
kierunek
start learning
direction
dyrektor / reżyser
start learning
director
odkryć
start learning
discover
dyskutować
start learning
discuss
dyskusja
start learning
discussion
choroba
start learning
disease
robić
start learning
do
lekarz
start learning
doctor
pies
start learning
dog
drzwi
start learning
door
w dół
start learning
down
rysować
start learning
draw
marzyć /sen / marzenie
start learning
dream
prowadzić samochód
start learning
drive
spadać / zmniejszenie / spadek/ kropla
start learning
drop
narkotyk
start learning
drug
w czasie / podczas
start learning
during
każdy
start learning
each
wcześnie
start learning
early
wschód
start learning
east
łatwy
start learning
easy
jeść
start learning
eat
ekonomiczny / oszczędny
start learning
economic
gospodarka / ekonomia
start learning
economy
brzeg / krawędź / skraj
start learning
edge
wykształcenie
start learning
education
efekt
start learning
effect
wysiłek
start learning
effort
osiem
start learning
eight
lub, bądź
start learning
either /or
wybór / opcja
start learning
election
więcej
start learning
else

You must sign in to write a comment