Cash Flow

5  1    19 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niewykorzystywanie dostępnych środków finansowych
start learning
underspending
płynność
start learning
liquidity
pokrywać wydatki krótkoterminowe
start learning
to pay short-term expenses
wkład niepieniężny
start learning
non-cash contribution
zysk netto
start learning
net profit
nie być w stanie spłacić własnych zobowiązań
start learning
to be unable to meet one's liabilities
beneficjent
start learning
transferee
+12 flashcards
The lesson is part of the course
"Business Finance"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment