Banking

5  1    64 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fundusze państwowe specjalnego przeznaczenia
start learning
state special-purpose funds
instytucje dokonujące rozliczeń i kompensat między bankami
start learning
institutions making settlements and setoffs between banks
rezerwa obowiązkowa
start learning
reserve requirement
nadzorować system bankowy
start learning
to supervise the banking system
spłacać (np. dług)
start learning
to reimburse
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
start learning
credit unions/ saving-lending co-operatives
emitenci kart płatniczych
start learning
issuers of payment cards
+57 flashcards
The lesson is part of the course
"Business Finance"
(total 1,004 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment