Capgemini Grundstufe

 0    103 flashcards    fjanek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
język obcy
W mojej rodzinie mówi się wieloma językami obcymi.
start learning
die Fremdsprache, -n
In meiner Familie spricht man viele Fremdsprachen.
doświadczenie
Szukam swojego pierwszego doświadczenia zawodowego.
start learning
die Erfahrung, -en
Ich suche nach meiner ersten beruflichen Erfahrung.
klient
Klient jest bardzo wymagający.
start learning
der Kunde, -n
Der Kunde ist sehr anspruchsvoll.
ubiegać się o
Ubiegam się o pracę w Państwa firmie.
start learning
sich bewerben um
Ich bewerbe mich um eine Stelle bei Ihrer Firma.
oczekiwać
Oczekuję interesującej pracy.
start learning
erwarten
Ich erwarte interessante Arbeit.
zajmować się czymś
Zajmuję się fotografią.
start learning
sich mit etwas beschäftigen
Ich beschäftige mich mit Fotografie.
odchodzić, opuszczać
Odszedłem z ostatniej firmy, ponieważ praca nie sprawiała mi radości.
start learning
verlassen
Ich habe meine letzte Firma verlassen, denn die Arbeit machte mir keinen Spaß.
przyszłość
W przyszłości chciałbym zostać architektem.
start learning
die Zukunft, (kein Pl.)
In der Zukunft möchte ich Architekt werden.
cecha charakteru
Nie mam żadnych negatywnych cech charakteru.
start learning
die Charaktereigenschaft, -en
Ich habe keine negativen Charaktereigenschaften.
zmieniać
Moja siostra zmieniła pracę, chociaż była to trudna decyzja.
start learning
wechseln
Meine Schwester hat ihren Job gewechselt, obwohl es eine schwierige Entscheidung war.
nieporozumienie
Konflikt w zespole rozpoczyna się często z powodu nieporozumienia.
start learning
das Missverständnis, -se
Ein Teamkonflikt beginnt oft mit einem Missverständnis.
wyzwanie
Skok na bungee to było wyzwanie!
start learning
die Herausforderung, -en
Bungeespringen war eine Herausforderung!
opowiadać
Podejdź, opowiem ci pewną historię.
start learning
erzählen
Komm, ich erzähle dir eine Geschichte.
kierunek studiów
Zdecydowałem się na ten kierunek studiów, ponieważ bardzo lubię biologię.
start learning
die Studienrichtung, -en
Ich habe mich für diese Studienrichtung entschieden, weil ich Biologie sehr mag.
spędzać
Całe popołudnie spędzę z rodziną.
start learning
verbringen
ch verbringe den ganzen Nachmittag mit meiner Familie.
wolny czas
Niestety nie mam wolnego czasu, ponieważ mam wiele do zrobienia.
start learning
die Freizeit, (kein Pl.)
Ich habe leider keine Freizeit, weil ich viel zu tun habe.
weekend
W weekend jadę do rodziców.
start learning
das Wochenende, -n
Am Wochenende fahre ich zu meinen Eltern.
tydzień
Uprawiam sport trzy – cztery razy w tygodniu.
start learning
die Woche, -n
Ich treibe drei- bis viermal in der Woche Sport.
zwiedzać
Zwiedziłem już całą Europę.
start learning
besichtigen
Ich habe schon das ganze Europa besichtigt.
mocna strona
Matematyka jest moją mocną stroną.
start learning
die Stärke, -n
Mathematik ist meine Stärke.
słaba strona
Pomimo moich słabych stron muszę przekonać pracodawcę.
start learning
die Schwäche, -n
Trotz meiner Schwächen muss ich den Arbeitgeber überzeugen.
praktyka
Nabyłem praktyki w przedszkolu.
start learning
das Praktikum, die Praktika
Ich habe ein Praktikum im Kindergarten gemacht.
specjalizować się w
Specjalizuję się w technologiach takich jak: XHTML, CSS, Java Script oraz PHP.
start learning
sich spezialisieren auf
Ich spezialisiere mich auf Technologien wie XHTML, CSS, Java Script und PHP.
reagować na
Każdy reaguje na sytuacje stresowe inaczej.
start learning
reagieren auf
Jeder reagiert auf die Stresssituationen anders.
sukces
Również małe sukcesy są wartościowe.
start learning
der Erfolg, -e
Auch kleine Erfolge sind wertvoll.
porażka
Moim największym niepowodzeniem było niezaliczenie egzaminu z matematyki podczas studiów.
start learning
der Misserfolg, -e
Mein größter Misserfolg war, dass ich während des Studiums eine Mathematikprüfung nicht bestanden habe.
zespół
Lubię pracować w zespole.
start learning
das Team, -s
Ich mag es im Team zu arbeiten.
zaleta
Bieganie nie tylko sprawia mi radość, lecz także ma wiele innych zalet.
start learning
der Vorteil, -e
Laufen macht mir nicht nur Spaß, sondern hat viele weitere Vorteile.
wada
Jego największą wadą jest wysoka cena.
start learning
der Nachteil, -e
Sein größter Nachteil ist der hohe Preis.
główne zadanie
Moim głównym zadaniem było wsparcie w realizacji projektu.
start learning
die Hauptaufgabe, -n
Meine Hauptaufgabe war die Unterstützung bei der Durchführung des Projekts.
zawód
Z zawodu jestem inżynierem.
start learning
der Beruf, -e
Ich bin Ingenieur von Beruf.
miejsce pracy
Uważam to miejsce pracy za interesujące i zadowalające.
start learning
die Arbeitsstelle, -n
Ich finde die Arbeitsstelle sehr interessant und befriedigend.
oferta pracy
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Państwa ofertę pracy.
start learning
das Stellenangebot, -e
Mit großem Interesse habe ich Ihr Stellenangebot gelesen.
osiągnięcie
To z pewnością nie było moim największym osiągnięciem.
start learning
die Leistung, -en
Das war sicherlich nicht meine größte Leistung.
rozwiązanie
Muzyka nie jest rozwiązaniem.
start learning
die Lösung, -en
Musik ist keine Lösung.
pracownik, pracowniczka
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnięciach naszych pracowników.
start learning
der Mitarbeiter, -, die Mitarbeiterin, -nen
Der Erfolg unseres Unternehmens beruht in erster Linie auf der Leistung unserer Mitarbeiter.
kierownik zespołu, kierowniczka zespołu
Skuteczny zespół potrzebuje przede wszystkim zdolnego kierownika zespołu.
start learning
der Teamleiter, -, die Teamleiterin, -nen
Ein erfolgreiches Team braucht vor allem einen fähigen Teamleiter.
powtarzać
Właściwie to muszę powtórzyć całą gramatykę.
start learning
wiederholen
Ich muss eigentlich noch mal die ganze Grammatik wiederholen.
brać udział w
Biorę udział w ciekawym przedsięwzięciu.
start learning
teilnehmen an
Ich nehme an einem interessanten Projekt teil.
korzystać
Korzystam z komputera tak często, jak to możliwe, ponieważ wierzę, że ułatwia mi pracę.
start learning
benutzen
Ich benutze den Computer so oft wie möglich, weil ich glaube, dass er meine Arbeit erleichtert.
pomocny
ego zachowanie wobec kolegów z pracy było koleżeńskie i pomocne.
start learning
hilfsbereit
Sein Verhalten zu Arbeitskollegen war kameradschaftlich und hilfsbereit.
ambitny
Dzięki temu, że byłem zawsze ambitny, wiele osiągnąłem.
start learning
ehrgeizig
Dank dem, dass ich immer ehrgeizig war, habe ich viel erreicht.
uprzejmy, przyjazny
Powinno się być zawsze uprzejmym wobec wszystkich ludzi.
start learning
freundlich
Man sollte immer freundlich zu allen Menschen sein.
etat
Matki, które pracują na cały etat, stanowią u nas jeszcze wyjątek.
start learning
die Vollzeit (kein Pl.)
Mütter, die in Vollzeit arbeiten, sind bei uns immer noch die Ausnahme.
pół etatu
Wiele zatrudnionych cieszy się z możliwości pracy na pół etatu.
start learning
die Teilzeit (kein Pl.)
Viele Beschäftigte sind froh über die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten.
samodzielny
Niektórzy pracownicy są w stanie samodzielnie wykonywać powierzone im zadania.
start learning
selbständig
Manche Mitarbeiter sind in der Lage, selbständig die ihnen zugetragenen Aufgaben zu erledigen.
powoli
Byłbym wdzięczny, gdyby pan mówił powoli.
start learning
langsam
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie langsam sprechen.
start learning
Ich würde Ihnen sagen, wenn Sie langsam sprechen.
prosty
To proste pytanie.
start learning
einfach
Das ist eine einfache Frage.
zaczynać
Rozpoczyna z nią rozmowę.
start learning
anfangen
Er fängt ein Gespräch mit ihr an.
uważać za
Uważam niektóre z tych stanowisk za naprawdę dobre.
start learning
finden
Ich finde einige der Stellen wirklich gut.
znajdować
Od prawie roku jestem bezrobotny i nie mogę po prostu znaleźć pracy.
start learning
finden
Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr arbeitslos und finde einfach keinen Job.
podróżować
Chętnie podróżuję, ale tylko latem.
start learning
reisen
Ich reise gerne, aber nur im Sommer.
znać
Znam wielu ludzi w moim otoczeniu.
start learning
kennen
Ich kenne mehrere Menschen in meinem Umfeld.
móc, potrafić
Potrafić dobrze słuchać to szczególna zdolność.
start learning
können
Gut zuhören zu können, ist eine ganz besondere Fähigkeit.
plik
Plik w PDF-ie nie chce się otworzyć.
start learning
die Datei, -en
Die PDF-Datei lässt sich nicht öffnen.
współpraca
Nasza współpraca w ostatnim przedsięwzięciu była skuteczna i przyjemna.
start learning
die Zusammenarbeit (kein Pl.)
Unsere Zusammenarbeit in dem letzten Projekt war erfolgreich und angenehm.
rozmowa telefoniczna
Po tym jak rozpocznie Pan rozmowę telefoniczną, zostanie Pan poproszony, by powtórzyć swoje nazwisko.
start learning
das Telefongespräch, -e
Nachdem Sie ein Telefongespräch beginnen, werden Sie gebeten, Ihren Namen zu wiederholen.
zapisywać
Zapisuję wszystkie ważne dane w odpowiednim folderze.
start learning
speichern
Ich speichere alle wichtigen Daten im entsprechenden Ordner.
wysyłać
Wysłałem już e-mail do naszego klienta.
start learning
schicken
Ich habe schon die E-Mail an unseren Kunden geschickt.
usuwać
Przypadkowo usunąłem całą zawartość.
start learning
löschen
Ich habe zufällig den ganzen Inhalt gelöscht.
opracowywać
Muszę opracować ten tekst jeszcze dziś.
start learning
bearbeiten
Ich muss den Text noch heute bearbeiten.
monitor
Widzę twoje zdjęcie na monitorze.
start learning
der Bildschirm, -e
Ich sehe dein Foto auf dem Bildschirm.
klawiatura
Nie klikaj, proszę, tak głośno na klawiaturze!
start learning
die Tastatur, -en
Klicke bitte nicht so laut in die Tastatur!
mysz
Mysz jest lepsza od touchpada.
start learning
die Maus, die Mäuse
Eine Maus ist besser als ein Touchpad.
dostęp do internetu
Do wysyłania e-maili niezbędny jest dostęp do internetu.
start learning
der Internetzugang, -zugänge
Für E-Mail-Versand ist ein Internetzugang erforderlich. wydrukować
start learning
ausdrucken
Wszystkie dokumenty są już wydrukowane i leżą na twoim biurku.
start learning
Alle Dokumente sind schon ausgedruckt und liegen auf deinem Schreibtisch.
strona internetowa
Na tej stronie internetowej znalazłem wszystkie informacje, których szukałem.
start learning
die Internetseite, -n
Ich habe auf der Internetseite alle Informationen gefunden, nach welchen ich gesucht habe.
wyszukiwarka
Jeśli nie podobają się panu domyślne wyszukiwarki, może pan to zmienić.
start learning
die Suchmaschine, -n
Wenn Ihnen die voreingestellten Suchmaschinen nicht gefallen, dann können Sie dies ändern.
pobierać
Proszę pobrać ten plik za pomocą transferu sieciowego.
start learning
herunterladen
Laden Sie die Datei per Webtransfer herunter.
baza danych
Podczas pracy z bazami danych nauczyłem się, jak edytować dane elektroniczne.
start learning
die Datenbank, -en
Während der Arbeit mit den Datenbanken habe ich gelernt, wie man die elektronischen Daten verarbeitet.
język programowania
Chciałbym się nauczyć nowego języka programowania.
start learning
die Programmiersprache, -en
Ich möchte gerne eine neue Programmiersprache lernen.
sieć
W celu zabezpieczenia sieci powinien pan czasem dokonać zmiany hasła.
start learning
das Netzwerk, -e
Um ihr Netzwerk sicherer zu machen, benötigen Sie manchmal ein neues Passwort.
aplikacja
Uwaga, uruchamiamy aplikację dziś po południu.
start learning
die Anwendung, -en
Achtung, wir starten die Anwendung heute Nachmittag!
włączać
Proszę włączyć światło, jest ciemno w pokoju.
start learning
anschalten
Schalten Sie das Licht an, es ist dunkel im Zimmer.
wyłączać
Proszę nie zapomnieć o wyłączeniu komputera, kiedy wychodzi pan z biura.
start learning
ausschalten
Vergessen Sie nicht ihren Computer auszuschalten, wenn Sie das Büro verlassen.
rozumieć
Niestety, nie rozumiem tego.
start learning
verstehen
Leider verstehe ich es nicht.
elektroniczny
Używając urządzeń elektronicznych, należy zachować ostrożność.
start learning
elektronisch
Beim Umgang mit elektronischen Geräten muss man vorsichtig sein.
innowacyjny
Nasza firma stosuje innowacyjne rozwiązania.
start learning
innovativ
Unsere Firma wendet innovative Lösungen an. nowoczesny
Dzięki nowoczesnej technice powstają szybkie auta.
start learning
modern
Dank moderner Technik entstehen schnelle Autos.
naukowy
Ich lese wissenschaftliche Artikel gern.
start learning
wissenschaftlich Chętnie czytam artykuły naukowe.
połączenie
Połączenie zostało zerwane.
start learning
die Verbindung, -en
Die Verbindung wurde unterbrochen.
myśleć
Myślę, że mogę się dalej rozwijać w tej firmie.
start learning
denken
Ich denke, dass ich mich in dieser Firma weiterentwickeln kann.
interesować się czymś
Interesuję się sportem, muzyką i dobrym filmem.
start learning
sich interessieren für
Ich interessiere mich für Sport, Musik und gute Filme.
przedstawiać
Przedstawię dane za pomocą prezentacji.
start learning
darstellen
Ich stelle die Angaben anhand der Präsentation dar.
być dumnym z czegoś
Jestem dumny z moich osiągnięć.
start learning
stolz auf etwas sein
Ich bin stolz auf meine Leistungen. podróż służbowa
start learning
die Dienstreise, -n
Pański szef zlecił panu zaplanowanie podróży służbowej.
start learning
Ihr Chef hat Sie mit der Planung einer Dienstreise beauftragt.
błąd
W kodzie wystąpił błąd.
start learning
der Fehler, -
In der Code ist ein Fehler aufgetreten.
urlop
Mogę sam ustalić, kiedy wezmę swój urlop?
start learning
der Urlaub, -e
Kann ich selbst bestimmen, wann ich meinen Urlaub nehme?
kurs językowy
Mój kurs językowy trwa trzy miesiące.
start learning
der Sprachkurs, -e
Mein Sprachkurs dauert drei Monate.
relaksować się
Muszę się porządnie zrelaksować na urlopie.
start learning
sich entspannen
Ich muss mich im Urlaub mal richtig entspannen.
przyszły
Ten przedsiębiorca mógłby zostać moim przyszłym pracodawcą.
start learning
zukünftig
Dieser Unternehmer könnte mein zukünftiger Arbeitgeber werden.
możliwość
Oferujemy państwu różnorodne możliwości zawodowego rozwoju.
start learning
die Möglichkeit, -en
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Ihre berufliche Entwicklung.
męczący
Nasza podróż powrotna była bardzo męcząca.
start learning
anstrengend
Unsere Herfahrt war sehr anstrengend.
zwalniać się z pracy, wypowiadać (np. umowę)
Zwolniłem się z dniem pierwszego listopada.
start learning
kündigen
Ich habe zum ersten November gekündigt.
okazja
Nie miałem jeszcze okazji, żeby go zapytać.
start learning
die Gelegenheit, -en
Ich hatte noch keine Gelegenheit ihn zu fragen.
język niemiecki
Rozmawialiśmy ze sobą po niemiecku.
start learning
das Deutsch (kein Pl.)
Wir haben uns auf Deutsch unterhalten.
słowo
Nie znam tych słów.
start learning
das Wort, die Wörter
Diese Wörter kenne ich nicht.
znaczyć
Co znaczy to zdanie?
start learning
bedeuten
Was bedeutet dieser Satz?
pracować nad
Różne zespoły pracowników pracują nad naszym projektem.
start learning
arbeiten an
Verschiedene Arbeitsgruppen arbeiten an unserem Projekt.
trwać
To trwa dla mnie zbyt długo.
start learning
dauern
Das dauert mir zu lange.

You must sign in to write a comment