buisnes English

 0    122 flashcards    justynapierzchala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to face the facts
You need to face the facts about the drop in sales
start learning
akceptacja trudnej sytuacji
Musisz zaakceptować spadek srzedaży
to face the facts
start learning
aby zmierzyć się z faktami
Good for you!
start learning
Brawo!
Keep me posted.
start learning
Informuj mnie na bieżąco.
Sleep on it.
start learning
Przespać się z tym.
Let it go.
start learning
Odpuść sobie.
Take it easy!
start learning
Spokojnie!
All is well.
start learning
Wszystko jest dobrze.
Never say never.
start learning
Nigdy nie mów nigdy.
Count your blessings!
start learning
Dziękuj Bogu!
not enough leg room
start learning
mało miejsca na nogi
lost or delayed luggage
start learning
utracony lub opóźniony bagaż
long queues at check·in
start learning
długie kolejki przy wejściu
no baggage trolleys available
start learning
niedostępne wózki bagażowe
overbooking of seats
start learning
zmian miejsc
flight delays and cancellations
start learning
opóźnienia lotu i anulowanie
tiredness and jet lag
start learning
zmęczenie i długi lot
delays for security check
start learning
opóźnienia kontroli bezpieczeństwa
oversized hand luggage in the cabin
start learning
ponadgabarytowy bagażu podręcznego w kabinie
Peak travel
start learning
Podróż szczytowa
Frequent - flyer points
start learning
Częste - ulotki
Ground staff
start learning
Personel naziemny
boarding pass
start learning
karta pokładowa
lounge
start learning
hol, poczekalnia
awarded by airlines to reward customer loyalty
start learning
przyznawane przez linie lotnicze w celu nagradzania lojalności klientów
precisely because...
start learning
właśnie dlatego, że...
sales pitch
start learning
chwyt marketingowy
target group
First of all, we should determine the target group.
start learning
grupa docelowa (odbiorców produktu)
Przede wszystkim powinniśmy określić grupę docelową.
keep off
start learning
unikać
me too product
start learning
imitacja
beef up
start learning
ulepszać
actually
start learning
faktycznie, faktycznie
think something over
start learning
przemyśleć coś
get down to work
start learning
zabrać się do pracy
have a lot of ground to cover
start learning
mieć sporo do zrobienia
cutting edge technology
start learning
najnowocześniejsza technologia, nowatorska technologia
cash cow
start learning
maszynka do pieniędzy, żyła złota
aim at
start learning
celować w, kierować coś do kogoś
jump the gun
start learning
zrobić falstart
staggering
start learning
oszałamiający
at a premium
start learning
po wyższej cenie
in a nutshell
start learning
w skrócie, krótko mówiąc, jednym słowem
be on the same page
start learning
mieć takie samo zdanie
quite
The weather is quite nice today.
start learning
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
write down
start learning
zapisywać
be keen on somebody
start learning
lubić kogoś, podkochiwać się w kimś
be keen on something
start learning
interesować się czymś, bardzo coś lubić
precisely
start learning
precyzyjnie, dokładnie
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
start learning
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
sedentary lifestyle
Most people these days lead rather sedentary lifestyle.
start learning
siedzący tryb życia
Większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia.
life expectancy
start learning
długość życia
shirker
start learning
nierób, ktoś kto unika czegoś bo jest leniwy
tounge-in-cheek
start learning
coś zabawnego i nie jest traktowane poważnie
stern
start learning
poważny, surowy
clipboard
The researcher used a clipboard to hold her survey documents.
start learning
podkładka z klipsem
Badaczka używała podkładki z klipsem do trzymania ankiet.
set up
start learning
utworzyć, założyć
put together
start learning
skonstrułować, przygotować
carry out
start learning
wykonać, przeprowadzić
find out
start learning
dowiedzieć się
sort out
start learning
uporządkować, rozwiązać
take on
start learning
podjąć się, zatrudnić
turn on
start learning
włączać
look into
start learning
badać
point out
start learning
wskazywać
putt off
start learning
zniechęcać
take over from
start learning
przejąć od
turn off
start learning
wyłączać
turn up
Kate didn't turn up at the lecture yesterday.
start learning
pojawiać się
Kasia nie pojawiła się wczoraj na wykładzie.
shut dow
start learning
zamknąć
brak down
start learning
psuć się
career path
start learning
ścieżka kariery
career break
start learning
Przerwa w karierze
career ladder
start learning
szczeble kariery zawodowej
career move
start learning
krok do przodu w karierze zawodowej
career plan
start learning
Plan kariery, plan rozwoju zawodowego
career oportunites
start learning
możliwości rozwoju zawodowego
earn a commision
start learning
zarobić prowizję
take time off
start learning
wziąć wolne
get a promotion promote
start learning
dostać/dać awans
work anti-social hours
start learning
pracować w godzinach antyspołeczne, niesprzyjających życiu towarzyskiemu
do a nine-to-five job
start learning
pracować od 9 do 5
pension
start learning
emerytura
take an opportunity
start learning
skorzystać z możliwości
get fired, get sacked
start learning
zostać zwolnionym,
make me a living
start learning
zarabiać na życie
past maternity leave unpaid
start learning
po niepłatnym urlopie macierzyńskim/wychowawczym
praise
start learning
pochwała
priecise
start learning
dokładny
make the bed
Mark makes the bed only at weekends.
start learning
pościelić łóżko
Marek ścieli łóżko tylko w weekendy.
make time
start learning
znaleźć czas na coś
make a sound
start learning
wydać dźwięk
make a promise
start learning
obiecać coś komuś
make an observation
start learning
zaobserwować
make a joke
start learning
zażartować
make a list
I've made a list of guests for my mum's name day party.
start learning
przygotować listę
Zrobiłam listę gości na imieniny mamy.
let down
start learning
zawieść kogoś
look down on
start learning
patrzeć na kogoś z góry
look up to someone
start learning
podziwiać kogoś
make up one's mind
start learning
podjąć decyzję
put up with someone/something
start learning
wytrzymywać z kimś/czymś
show off
I'm going to wear my new necklace to school so I can show off to my friends.
start learning
popisywać się
Założę mój nowy naszyjnik do szkoły, żeby pochwalić się koleżankom.
stand against
start learning
sprzeciwiać się
be keen on something
start learning
bardzo coś lubić
bump into sb
start learning
wpaść na kogoś, spotkać przypadkiem
grow up
My aunt grew up in Scotland.
start learning
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hang out with friends
start learning
spędzać czas z przyjaciółmi
have a go at something
start learning
spróbować czegoś
keep away from
start learning
trzymać się z daleka od
look forward to
We're looking forward to welcoming you.
start learning
nie móc się doczekać
Nie możemy się doczekać kiedy pana powitamy.
point out
start learning
wskazać
pull down
start learning
zburzyć
run away
When he was running away before the police he was hit by a car.
start learning
uciekać
Kiedy uciekał przed policją został potrącony przez samochód.
take after
start learning
być podobnym
try out
start learning
wypróbować
turn down sth
start learning
odrzucić coś
wykonać
start learning
accomplish
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
consider
We'll have to consider all pros and cons.
Podobnie
start learning
Likewise
zaniepokojony, zatroskany
start learning
concerned
zbliżony
start learning
nearing
prosperować
Ten instrument finansowy musi mieć zapewnione warunki, w których może prosperować.
start learning
thrive
This financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
światłowód
start learning
fiber optic

You must sign in to write a comment