biznes + pogoda

 0    90 flashcards    TRW3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
coroczny
start learning
annual
numer kierunkowy
start learning
area code
załącznik
start learning
attachment
wiążący
start learning
binding
aktówka
start learning
briefcase
tajemnica handlowa
start learning
business secret
list obiegowy
start learning
circular
klauzula
start learning
clause
personel biurowy
start learning
clerical staff
umowa
start learning
contract
umowa o pracę
start learning
contract of employment
boks
start learning
cubicle
szczegółowy
start learning
detailed
termianarz
start learning
diary
spis
start learning
directory
rozłączyć
start learning
disconnect
zakłócenie
start learning
disturbance
należyta staranność
start learning
due diligence
załączony
start learning
enclosed
wydatek
start learning
expenditure
przedłużać
start learning
extend
sprzęt
start learning
facilities
faks
start learning
fax machine
akta
start learning
file
przeglądać
start learning
go over
materiały, kserówki
start learning
handout
w dwóch egzemplarzach
start learning
in duplicate
ponosić ryzyko
start learning
incur
włożyć
start learning
insert
ubezpieczać
start learning
insure
faktura
start learning
invoice
informacje poufne
start learning
lowdown
telefon komórkowy
start learning
a mobile phone
wielokrotny
start learning
multiple
biuro
start learning
an office
meble biurowe
start learning
office furniture
papierkowa robota
start learning
paperwork
lista płac
start learning
payroll
szczególny
start learning
peculiar
fotokopiarka
start learning
Photocopier
zdobyć
start learning
procure
rejestr handlowy
start learning
register of companies
zachowywać
start learning
retain
rutynowe zadanie
start learning
routine task
przepisy bezpieczeństwa
start learning
safety regulations
oddzielne teczki
start learning
separate folders
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
podpis
start learning
signature
świstek papieru
start learning
slip of paper
artykuły biurowe
start learning
stationery
przyklejać
start learning
stick
ściśle tajny
start learning
strictly confidential
centrala telefoniczna
start learning
switchboard
telefon z automatyczną sekretarką
start learning
telephone answering machine
kończyc się
start learning
terminate
warunki
start learning
terms
czasochłonny
start learning
time-consuming
miejsce
start learning
venue
niewazny
start learning
void
pozwolenie na pracę
start learning
work permit
deszcz ze śniegiem
start learning
sleet
najwyższa zanotowana temperatura
start learning
the highest temperature recorded
temperatura 21 stopni
start learning
a temperature of 21 degrees of celsius
zamarzanie
start learning
freezing
ulewne deszcze
start learning
heavy showers/ rain
ulewa
start learning
downpour
ulewny deszcz
start learning
torrential rain
leje
start learning
it's pouring down
zachmurzenie całkowite
start learning
Overcast
zachmurzyć się
start learning
become overcast / cloud over
pochmurny
start learning
dull
gęste chmury
start learning
Thick clouds
zachmurzenie
start learning
cloudiness
na niebie nie ma żadnej chmury
start learning
there isn't a cloud in the sky
chłodny
start learning
chilly
przenikliwe zimno
start learning
freezing cold
ciepły
start learning
balmy
upalny
start learning
sizzling, blazing
fala pływowa
start learning
tidal wave
nieczynny wulkan
start learning
extint / dormant volcano
poważne trzęsienie ziemi
start learning
major earthquake
lawina
start learning
an avalanche
wylać, zalać
start learning
flood
wylać rzeka
start learning
overflow
poziom wody
start learning
water level
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
the river burst its banks
ratować kogoś przed
start learning
rescue sb from
uderzyć
start learning
strike
pochłonąć wiele ofiar
start learning
take a heavy toll on human life
przedsięwziąć środki ostrożności
start learning
take precautions

You must sign in to write a comment