Birth order

 0    41 flashcards    mateuszlukasik8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpływać na coś
Nie lubię kiedy praca negatywnie wpływa na moje życie rodzinne
start learning
influence sth
I don’t like it when work influences my family life negatively
rodzaj
Nie wiem jakie buty spakować
start learning
a kind
I don’t know what kind of shoes to pack
Nie wiem - to znaczy nie jestem pewien
start learning
I don’t know - I mean I’m not sure.
czy
Nie wiedziałem czy to widziałaś
start learning
if / wether
I didn’t know whether you saw it.
opiekować się kimś
Nie wyjdę – opiekuję się bratem
start learning
look after sb
I’m not going out – I’m looking after my brother.
rozsądny
Nie kupienie tej kurtki było rozsądną decyzją
start learning
sensible
Not buying that jacket was a sensible decision.
odpowiedzialny za
Od dziś to ty jesteś odpowiedzialny za sprzedaż
start learning
responsible for...
From today on – you’re responsible for sales.
dorosły
Zachowuj się jak dorosły!
start learning
an adult
Act like an adult!
zazwyczaj (+czynność)
Zazwyczaj spię do późna
start learning
tend to (do sth)
I tend to sleep late
towarzyski (o osobie)
Nigdy nie byłem specjalnie towarzyski
start learning
sociable
I’ve never been too sociable
dogadywać się z kimś
Nie układa nam się
start learning
get on with...
We don’t get on
dorastać
start learning
grow up
rosnąć
start learning
grow – grew
rozwiązać problem
start learning
sort out a problem
na przykład
start learning
for instance / for example
bez wiary w siebie
Nigdy nie wierzyłem w siebie
start learning
insecure
I’ve always been insecure
zwracać uwagę na...
Musicie zwracać więcej uwagi na bezpieczeństwo
start learning
pay attention to...
You need to pay more attention to safety
odrzucić
Zarząd zdecydował o odrzuceniu wszystkich ofert
start learning
reject
The board decided to reject all the offers
do czasu gdy / zanim
Zanim wrócisz skończymy
start learning
by the time...
We’ll finish by the time you are back
współczujący
Zawsze współczuję tym na przegranej pozycji
start learning
sympathetic (to sb)
I’m always sympathetic to the people on the losing side
ogólnie
start learning
in general
kłótnia
start learning
an argument
kłócić się z kimś o...
Pokłócili się o pieniądze
start learning
have an argument with sb about...
They had an argument about money
z drugiej strony
start learning
on the other hand
ambitny plan
start learning
an ambitious plan
brakować
Brakuje mi czasu i pieniędzy
start learning
lack
I lack time and money
wydawać się
Ta apka wydaje się ciekawa
start learning
seem
This app seems intresting
sposób
Zróbmy to tak
start learning
a way
Let's do it like that
Próbuję zwrócić swoją uwagę
start learning
I'm trying to get your attention
zarówno... jak i...
Tak ja jak i Dominik wiemy co robić
start learning
both... and...
Both me and Dominik know what to do
Jest tak ponieważ...
start learning
This is because
z powodu
Nie pomogę wam z powodu braku czasu
start learning
because of
I won't help you because of lack of time
(nie)dojrzały
start learning
(im)mature
z(dez)organizowany
start learning
(dis)organized
zależeć od...
Sukces zależy zarówno od wysiłku jak i talentu
start learning
depend on
Success depends on both effort and talent
rozpuszczony / zepsuty
start learning
spoilt
pewny siebie
start learning
self-confident
(nie)cierpliwy
start learning
(im)patient
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
Sprawy źle idą
start learning
Things are going wrong
(być) przyzwyczajonym do czegoś
Nie byłem przyzwyczajony do pisania lewą ręką
start learning
be used to sth
I wasn't used to writing with the left hand

You must sign in to write a comment