Bierzmowanie - O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (80-104)

 0    25 flashcards    ania7991
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wymień 10 Przykazań Bożych.
start learning
Jam jest Bóg twój: 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań Bożych?
start learning
Pan Bóg.
Co to jest sumienie?
start learning
To wewnętrzny głos, który pozwana nam odróżnić dobro od zła.
Kiedy człowiek popełnia grzech?
start learning
Kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub Kościelne.
Czym jest grzech?
start learning
Grzech jest obrazą Boga, nieposłuszeństwem i krzywdą wobec Kościoła.
Na czym polega grzech ciężki?
start learning
Człowiek przekracza przykazanie świadomie i w rzeczy ważnej.
Na czym polega grzech lekki?
start learning
Człowiek przekracza przykazanie świadomie w rzeczy mniej ważnej lub ważnej lecz niezupełnie świadomie bądź dobrowolnie.
Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
start learning
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.
Jakie są źródła grzechu?
start learning
szatan/ nasze złe skłonności/ złe otoczenie
Wymień siedem grzechów głównych.
start learning
1) pycha, 2) chciwość, 3) nieczystość, 4) zazdrość, 5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, 6) gniew, 7) lenistwo
Co to są grzechy cudze?
start learning
Popełniamy je wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w popełnieniu grzechu.
Co to jest nałóg?
start learning
To skłonność do popełniania tych samych grzechów.
Co to jest cnota?
start learning
To skłonność do spełniania dobrych uczynków.
Co to są cnoty Boskie?
start learning
To cnoty odnoszące się do Boga - wiara, nadzieja, miłość.
Co to są cnoty obyczajowe?
start learning
To cnoty odnoszące się do ludzi i bliźnich.
Wymień cztery cnoty główne.
start learning
roztropność/ sprawiedliwość/ wstrzemięźliwość/ męstwo
Wymień uczynki miłosierne co do duszy.
start learning
l) grzeszących upominać, 2) nieumiejętnych pouczać 3) wątpiącym dobrze radzić, 4) strapionych pocieszać, 5) krzywdy cierpliwie znosić, 6) urazy chętnie darować, 7) modlić się za żywych i umarłych.
Wymień uczynki miłosierne co do ciała.
start learning
l) łaknących nakarmić. 2) pragnących napoić, 3) nagich przyodziać, 4) podróżnych w dom przyjąć, 5) więźniów pocieszać, 6) chorych nawiedzać, 7) umarłych grzebać.
Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?
start learning
l) wierzyć Panu Boga. 2) zaufać Panu Bogu, 3) miłować Pana Boga, 4) czcić Pana Boga.
Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?
start learning
Uznawać za prawdę, co Bóg objawił i czego naucza.
Jaka powinna być nasza wiara?
start learning
powszechna/ stała/ mocna/ żywa
Co to znaczy ufać Panu Bogu?
start learning
Spodziewać się z całą pewnością, że Bóg odpuści nam grzechy i da zbawienie.
Co to znaczy miłować Pana Boga?
start learning
To znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę (przez miłość bliźnich).
Co to znaczy czcić Pana Boga?
start learning
Całym swoim postępowaniem okazywać, że Bóg jest moim Panem.
Co to jest modlitwa?
start learning
To rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może być ustna, myślna, indywidualna, lituriczna.

You must sign in to write a comment