BEC B2, set1

 0    53 flashcards    adamsordyl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
konkurent
start learning
competitor
tożsamość marki
start learning
brand identity
przekazywać (np. informację)
start learning
communicate
zamiast czegoś
start learning
instead of something
wymagać, obejmować
start learning
involve
slogan
start learning
tagline
ewoluować z czegoś
start learning
to evolve from something
rozwinąć się w coś (np. w dojrzałą teorię)
start learning
develop into something (e.g. mature theory)
wyewoluować z czegoś (np. czyjegoś pomysłu)
start learning
evolve out of something
zacząć od początku, zacząć od zera
start learning
start from scratch
zawiązać więź
start learning
make emotion tie
naprawdę, prawdziwie
start learning
acually
obietnica marki
start learning
brand promise
cecha charakterystyczna
start learning
feature
zapewnienie usługi
start learning
providing the service
wiązać się z czymś, pociągać za sobą
start learning
entail
smutne, nieszczęśliwe
start learning
sad, unhappy
zmieniać, modyfikować, przerabiać
start learning
alter
ostarżać
start learning
accuse
ekstrawagancja
start learning
extravagance
potwirdzać
start learning
affirm
osiągnięcie
start learning
achievement
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
start learning
take advantage of something
wykorzystywać kogoś
start learning
take advantage of somebody
wykorzystywać kogoś seksualnie
start learning
abuse someone sexually
problem, kłopot, pułapka
start learning
pitfall
wiarygodność
start learning
credibility
portretować, przedstawiać, ukazywać
start learning
portray, present, show
zamiar, cel
start learning
purpose
oddział banku
start learning
bank branch
niedogodny
start learning
inconvenient
gburowaty
start learning
surly
zadziwiająco
start learning
astonishingly
a; albo (stosowane w konstrukcji "albo... albo")
start learning
and; either (used in the 'either ... or' design)
całkowicie się zgadzać
start learning
entirely agree
rekrutować
start learning
recruit
wystawiać, pokazywać
start learning
to exhibit
głównie, przede wszystkim, zasadniczo
start learning
mainly, above all, primarily
błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi)
start learning
instant (on action), swift
kompetentny, sprawny
start learning
competent, efficient
zaczynać na nowo, poprawiać się, odbierać (telefon), nabierać sił, zwiększać się (np. wiatr
start learning
pick up / start again, improve, answer (phone), gain strength, increase (e.g. wind)
zapotrzebowanie, popyt
start learning
demand,
przestarzały, niemodny
start learning
outdated, out of date
spotkanie, wizyta (np. u lekarza)
start learning
appointment
liczenie (na kogoś lub coś)
start learning
relying on
uzyskiwać, otrzymywać
start learning
obtain
niewielki przychód
start learning
meagre revenue
bystrość, przenikliwość, smykałka dryg
start learning
acumen
niepodważalny dowód
start learning
indisputable proof
prawdopodobny, przypuszczalny
start learning
likely
ddziaływać na, mieć wpływ na
start learning
affect
zapewnianie, zapewnienie
start learning
ensuring
promować, dawać awans
start learning
promote

You must sign in to write a comment