BBC Learning English

 0    94 flashcards    aleksandragosko
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strach
start learning
anxiety
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
izolacja
start learning
isolation
samoizolacja
start learning
self-isolation
negatywnie wpływać na coś
start learning
take a toll on sb/sth
walić głową w ścianę
start learning
hit my head against brick wall
mieć głowę w chmurach
start learning
have a head in the clouds
wyrzucać
start learning
throw away
jednorazowego użytku
start learning
disposal
zakończyć erę czegoś
start learning
spell the end of
korzeń
start learning
root
narzędzia
start learning
instruments
śledzić
start learning
to track
monitorowane
start learning
monitored
wzrost (np. cen)
start learning
surge
podważać
start learning
undermine
kolec
start learning
spike
na oparach
start learning
running on fumes
zakodować
start learning
encode
kontekstowe
start learning
contexual
wizualny sposób na naukę
start learning
visual way to learn
słuchowy
start learning
auditory
kinestetyczny sposób nauki
start learning
kinaesthetic way to learn
emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
odrzucać
start learning
turn down
Niepewna sytuacja
start learning
A precarious situation
sieć krajowa
start learning
the National grid
dorównać
start learning
measure up
akty dobroci
start learning
acts of kindness
zwarta
start learning
close-knit
ludzkość
start learning
humanity
pasztecik
start learning
pasty
stop cyny z ołowiem
start learning
pewter
Robotnicy
start learning
labourers
żniwa
start learning
harvest
górnictwo
start learning
mining
replikowane
start learning
replicated
przypomina kogoś / czegoś
start learning
reminiscent of sb/sth
Linie chat-up
start learning
chat-up lines
algorytmy
start learning
algorithms
prób i błędów
start learning
trial and error
minimalizowanie
start learning
minimising
Szczęśliwy traf
start learning
A stroke of luck
sekwencja genomu
start learning
genome sequence
szczepionka
start learning
vaccine
odkształcenie
start learning
strain
firmy farmaceutyczne
start learning
drug companies
udział
start learning
stake
badania kliniczne
start learning
clinical trial
wspólne śpiewanie
start learning
singalong
na żywo
start learning
on air
rozpowszechniać negatywna opinie o
start learning
air someone's opinion
pochwała
start learning
praise
nagminnie kogoś chwalić
start learning
sing one's heart out
pełen pochwały
start learning
full of praise
chwalic kogoś do granic możliwości
start learning
praise somebody to the skies
neurologia
start learning
neuroscience
litość
start learning
compassion
przybłysk
start learning
A flash of insight
neuroplastyczność
start learning
neuroplasticity
obwody mózgowe
start learning
brain circuits
trwały
start learning
enduring
zrekompensowane
start learning
compensated for
prosperować
start learning
thrive
do granic ich wytrzymałości
start learning
to their max
bez precedensu
start learning
unprecedented
odbijać
start learning
bounce back
szybować
start learning
soar
ryzyko egzystencjalne
start learning
existential risk
materiał/ dowód historyczny
start learning
historical record
zgładzić
start learning
wipe out
plaga choroby
start learning
plague
Apokalipsa
start learning
Domsday
zasób
start learning
resource
pokryte
start learning
infused
złaczony
start learning
modular
prasa
start learning
press
masowej produkcji
start learning
mass-produce
marginalny
start learning
marginal
margines
start learning
margin
grać role
start learning
play role
kwestionować
start learning
question
strefa komfortu
start learning
comfort zone
oszukać siebie
start learning
fooling yourself
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
wstrzymanie
start learning
lockdown
oddzielić / wydzielić
start learning
to separate
1) leczyć 2) traktować
start learning
to treat
co z oczu to z serca
start learning
out of sight, out of mind
producent / wytwórca
start learning
manufacturer
konsument
start learning
consumer
cykl życia
start learning
lifecycle
nieprzerwanie mówić o jednej rzeczy w irytujący sposób
start learning
bang on something

You must sign in to write a comment