Barok najważniejsze informacje

4.3  3    50 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ramy czasowe:
start learning
w Europie od połowy XVI wieku do początku XVIII wieku, w Polsce od lat 80. XVI wieku do lat 40 XVIII wieku
Skąd pochodzi nazwa barok?
start learning
od portugalskiego barocco – dziwny, tak nazywano perły o dziwnym kształcie
Owocem jakich wydarzeń historycznych jest barok?
start learning
wojen religijnych, które nastąpiły po wystąpieniu Lutra oraz skierowanej przeciwko protestantyzmowi kontrreformacji, a także rozwoju absolutyzmu we Francji
Czym jest kontrreformacja?
start learning
ruch społeczno-polityczny mający na celu walkę z reformacją i odbudowanie osłabionej przez pojawienie się protestantów pozycji Kościoła – zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563r.)
Najbardziej reprezentacyjne budowle baroku to:
start learning
Wersal, symbol potęgi Ludwika XIV; kościół Il Gesu w Rzymie
Człowiek epoki baroku jest:
start learning
zagubiony, rozdarty wewnętrznie, wątpi w doczesne wartości, szuka oparcia w Kościele
Wymień najważniejszych filozofów epoki baroku:
start learning
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Jakimi zagadnieniami interesowali się filozofowie baroku?
start learning
miejsce człowieka we wszechświecie; stosunek człowieka do Boga; sens ludzkiego istnienia; postawy od dewocji do libertynizmu
Wymień najwybitniejszych uczonych epoki baroku:
start learning
Francis Bacon; Giordano Bruno; Galileusz; Isaac Newton; John Locke
Czym jest racjonalizm?
start learning
poglądem filozoficznym stworzony przez Kartezjusza – uznaje rozum za główne źródło poznania świata
Kto powiedział: „Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”?
start learning
Blaise Pascal
Kto powiedział: „Cogito ergo sum”?
start learning
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Czym jest empiryzm?
start learning
kierunkiem w filozofii, przeciwstawiającym się racjonalizmowi, który zakłada że głównym źródłem poznania świata jest doświadczenie – jego prekursorem był Francis Bacon
Kto powiedział: „A jednak się kręci”?
start learning
Galileusz, zaraz potem jak odwołał swoje poglądy na temat heliocentrycznego układu wszechświata
Gdzie powstał barok jako kierunek w sztuce?
start learning
we Włoszech, w Rzymie
Cechy charakterystyczne baroku w architekturze:
start learning
wysoko rozwinięte zdobnictwo, dynamika, linia krzywa, falista
Cechy charakterystyczne malarstwa barokowego:
start learning
wykorzystanie gry światła i cienia w celu podkreślenia dynamiki; czyste, jaskrawe kolory, kontrast; skupienie się na wewnętrznych przeżyciach postaci; sięganie do alegorii i symboli
Cechy charakterystyczne rzeźby barokowej:
start learning
dynamika, patos, ruch, teatralne pozy i gesty, silne uczucia,
Przykładowe rzeźby barokowe:
start learning
Porwanie Sabinek – Giambologna; Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy oraz Dawid – Lorenzo Bernini
Wybitni malarze baroku:
start learning
Caravaggio; El Greco; Rembrandt; Jan Vermeer van Delft; Peter Paul Rubens
Czym jest rokoko?
start learning
prądem, który powstał pod koniec baroku we Francji za panowania Ludwika XV; jego nazwa pochodzi od ozdobnej muszli; jest wysoce użytkowy, lekki, subtelny i dekoracyjny
Prądy literackie w baroku:
start learning
konceptyzm, gongoryzm, marinizm, manieryzm, wykwintność, klasycyzm francuski, sarmatyzm
Kim był Giambattista Marino?
start learning
twórcą marinizmu, nurtu w poezji baroku, charakteryzującego się bardzo kunsztownym stylem
Cechy baroku w literaturze:
start learning
przesadna dbałość o formę, głębia przeżyć i uczuć wewnętrznych, nastrój niepewności i niepokoju, mieszanie wątków religijnych z mitologicznymi
Tematyka literatury baroku:
start learning
metafizyczna, religijna, erotyczna, światowych rozkoszy, patriotyczno-historyczna, mitologiczna, obyczajowa i dydaktyczna, okolicznościowo-towarzyska
Gatunki literackie okresu baroku:
start learning
sonet, erotyki, madrygał, tragedia, komedia klasycystyczna, powieść, bajka, pamiętnik, poemat, fraszka, satyra, listy, sylwa
Znani twórcy sonetów barokowych:
start learning
Mikołaj Sęp Szarzyński, William Shakespeare, Jan Andrzej Morsztyn
Czym jest madrygał?
start learning
krótki, żartobliwy wiersz miłosny
Przykład tragedii barokowej:
start learning
„Cyd” - P. Corneille
Przykład komedii barokowej:
start learning
„Skąpiec”, „Świętoszek” - Molier
Twórca bajek barokowych:
start learning
J. de La Fontaine
Twórca powieści barokowych:
start learning
M. de Cervantes
Twórca pamiętników barokowych:
start learning
Jan Chryzostom Pasek
Czym są sylwa
start learning
księgi domowe albo rodzinne, w których notowano ważne wydarzenia z życia prywatnego i publicznego (od łac. silva rerum – las rzeczy)
Środki artystyczne w poezji barokowej:
start learning
anafora, antonimia, antyteza, apostrofa, hiperbola, gradacja, koncept, kontrast, oksymoron, paralelizm, paradoks, peryfraza, przerzutnia, pytanie retoryczne
Anafora
start learning
rozpoczynanie tym samym wyrazem lub grupą wyrazów kolejnych wersów, zwrotek lub zdań (powtarzanie)
Antynomia
start learning
sprzeczność między dwoma prawdziwymi i uzasadnionymi twierdzeniami np.: miłość-śmierć
Antyteza
start learning
zestawienie sprzecznych sądów w celu zaskoczenia odbiorcy
Apostrofa
start learning
bezpośredni, uroczysty zwrot do przedmiotu, pojęcia lub osoby
Hiperbola
start learning
wyolbrzymienie
Gradacja
start learning
stopniowanie, uszeregowanie obrazów lub epitetów według ich intensywności
Inwersja
start learning
odwrócenie porządku słów lub zdań
Koncept
start learning
niezwykły, zaskakujący, trafny pomysł, na którym oparty jest utwór
Kontrast
start learning
zestawienie uwydatniające różnice
Oksymoron
start learning
zestawienie wyrazów o wykluczających się wzajemnie znaczeniach
Paralelizm
start learning
równoległe odbywanie się czegoś, podobieństwo między częściami utworu
Paradoks
start learning
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem myśl, zaskakująca i błyskotliwa
Peryfraza
start learning
omówienie, zastąpienie jednego określenia innym
Przerzutnia
start learning
przeniesienie końcowej części wersu do następnego
Pytanie retoryczne
start learning
pytanie bez odpowiedzi (nie wymagające odpowiedzi)

Czas na Barok!

W przedmiotach humanistycznych najważniejsze jest całościowe patrzenie na dane zagadnienie, dlatego przedstawiamy przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii. Zestaw porusza tematy, takie jak: barok – architektura, barok – cechy czy barok – ramy czasowe i zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki. Po nauce z fiszkami bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.

Barok – powtórzenie

Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne na tym ważnym egzaminie. W zestawie znajdziemy nie tylko najważniejsze informacje o baroku, takie jak ramy czasowe czy podstawowe pojęcia charakterystyczne dla epoki, ale też cechy baroku w architekturze i sztuce. Poznasz także najważniejszych filozofów baroku i ich najbardziej znane myśli.

Lekcje Fiszkoteki

Nasza lekcja to nie tylko barok w Polsce, ale przede wszystkim ogólne spojrzenie na tę epokę literacką. Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób nauki, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji, może coś okaże się równie przydatne? Znajdziesz m.in.: Średniowiecze – podstawowe informacje o epoce, Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce, Oświecenie – podstawowe informacje o epoce i wiele innych. Nie zapominaj, że na naszej stronie sam możesz tworzyć swoje Fiszki i własne lekcje. Jeśli masz ochotę pomóc innym, koniecznie z tego skorzystaj!

Comments:

... wrote: 2010-11-16 19:17:20
może być...

monia wrote: 2010-12-21 22:00:36
praca super ;););)jak najbardziej przydatna ;P;P;P

agnieszka wrote: 2011-02-05 16:30:40
pytanie retoryczne to takie na ktore odpowiedz jest oczywista :/ i jak najbardziej istnieje

martynka7410 wrote: 2012-05-28 08:51:47
Agnieszka, oczywiście, że nie.
Kiedy zadajesz sobie pytanie np.po nie udanym dniu: Co mnie dzisiaj jeszcze spotka?
Znasz odpowiedź? - nie.
A to było pytanie retoryczne.

You must sign in to write a comment